Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2010. december

Címoldal
Kellemes ünnepeket!
Községi hírek, események
Krisztus születése
Vissztérés a gyökerekhez
Szia, Anyu!
Baba-mama foglalkozás
Mindig szerettem a kihívásokat
Már több mint százan jelentkeztek
Mézes riport karácsonyra
Lapszerkesztők találkozója
Cirokbankett
Gyermekszínjátszóink jubileuma
Gyermekrajz kiállítás
Zeneiskolák találkozója
Tények és tévhitek
Karácsony
Remény
Fiatalok írják
Nyelvi figyelő
Hírek
Rendőrségi hírek
Szakszervezeti hírek
Zöld levél
Ada a fejlődés útján
Utcanevek - III.
Sport
Az eltűnt idő nyomában
Tarka oldal
Impresszum

Aktivnosti sindikata

    Dana 5. novembra 2010. godine  u kasnim večernjim satima postignut je Sporazum između predstavnika Vlade RS i sindikata. Pregovarački tim sindikata dogovorio se sa Vladom Srbije o svim sindikalnim zahtevima o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Nakon gotovo petočasovnih pregovora, Vlada i predstavnici sindikata dogovorili su se o određenim izmenama u samom zakonu, dok će preostala sporna pitanja biti regulisana  Sporazumom, koji su potpisali premijer Mirko Cvetković i šef pregovaračkog tima sindikata Milorad Mijatović. Sporazumom se vlada obavezala da će ukoliko prosečna penzija padne ispod 60 odsto prosečne zarade to biti regulisano pregovorima sa sindikatima. Odnos između minimalne penzije i prosečne zarade biće predviđen zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, u kojem će biti navedeno da minimalna penzija ne može da padne ispod 27 odsto prosečne zarade. Odredba kojom se predviđa produžetak radnog staža za odlazak žena u penziju umesto od 1. januara naredne, primenjivaće se od 1. januara 2013. godine. Pitanje zaposlenih koji su po osnovu tehnološkog viška uzeli otpremnine i zbog produženja radnog staža ne mogu da ostvare penziju biće rešeno posebnim aktom ili uredbom. Jedino otvoreno pitanje ostalo je beneficirani radni staž oko kojeg će vlada kontaktirati Međunarodni monetarni fond.  Ovaj sporazum je imao pozitivan odjek među sindikalnim centralama kako zemalja u regionu tako i u Evropskoj konfederaciji sindikata čiji smo ravnopravni članovi, kao  jedini pomak koji su sindikati u Evropi i okruženju  trenutno uprkos mnogobrojnim štrajkovima i protestima uspeli da ostvare u pregovorima sa svojim vladama po ovim pitanjima. Sada jedino preostaje da Narodna Skupština RS nakon razmatranja i usvoji u skladu sa potpisanim Sporazumom ovaj zakonski projekat, jer u protivnom ukoliko se desi suprotno sindikati će biti primorani da odmrznu i do kraja sprovedu sve najavljene metode sindikalne borbe i aktivnosti. Ipak, dana 26. novembra 2010. godine na sastanku sa sindikatima, predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković izrazio je zadovoljstvo što je, zahvaljujući konstruktivnom dijalogu između vlade i sindikata u prethodnom periodu, dogovoreno poboljšanje zakonskog rešenja koje se odnosi na penzijsko i invalidsko osiguranje. Na sastanku u zgradi vlade premijer je informisao pregovarački tim sindikata o rezultatima razgovora sa Međunarodnim monetarnim fondom. Kao što je I dogovoreno u izmenama zakona definisano je da granica minimalne penzije bude 27 odsto od prosečne zarade, kao i odlaganje primene postepenog povećanja broja godina staža za odlazak u penziju za žene sa 2011. na 2013. godinu. Na sastanku je dogovoreno da će vlada formirati naredne nedelje dve radne grupe, čiji članovi će biti predstavnici vlade i sindikata. Jedna radna grupa će razmatrati nalaženje pravednog i efikasnog rešenja o pitanju prava rudara i drugih lica koja rade na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (beneficirani staž). Druga grupa će se baviti utvrđivanjem zaštitne klauzule odnosa plate i penzije.


Perspektiva nakon prodaje

    Dana 16.novembra 2010. godine u kancelariji potpredsednika opštine Ada održan je radni sastanak na kojem su uzeli učešće potpredsedenik opštine Ada, g.din Vilagoš Tibor, član opštinskog Veća, g.din Šoti Erne, većinski vlasnik i direktor DOO «Aretol» Novi Sad, g.din Nađ Šandor, čije preduzeće je kupilo imovinu AD «Zora» Mol u stečaju  i poverenik Povereništva SSSO Ada, Belančić Miroslav. Nakon konstruktivnog i otvorenog socijalnog dijaloga g.din Nađ Šandor je upoznao prisutne o poslovnim planovima i  proizvodnji u narednom periodu, kao i o mogućnostima novog zapošljavanja u svojim preduzećima na teritoriji opštine Ada u novoj sezoni, gde će se svakako šansa delom ukazati i bivšim zaposlenima u preduzeću AD «Zora» Mol. Svi prisutni su se složili da će funkcionisanje ovog preduzeća u narednom periodu puno značiti smanjenju nezaposlenosti i sveukupnom oporavku privrede u našoj opštini, kao i da će se i dalje afirmisati socijalni dijalog kao vid komunikacije između sveta rada i sveta kapitala.

Teška situacija u AD «Obnova» Ada

    Dana 18.  novembra 2010. godine u prostorijama Saveza samostalnih sindikata opštine Ada održana je sednica sindikalne organizacije AD «Obnova» Ada  na kojoj su učešće uzeli osim članova i poverenika PSSSO Ada još i predsednik opštine Ada g.din Bilicki Zoltan, i potpredsednik opštine Ada, g.din Vilagoš Tibor. Ovom sastanku se nije odazvao većinski vlasnik i direktor g.din Živorad Perišić iz Loznice. Izneta je teška situacija u preduzeću, gde je poslednja isplaćena zarada bila u martu ove godine i to za avgust 2009. godine, posla nema, a sva obećanja, pismeni i usmeni sporazumi su prekršeni od strane gore pomenutog direktora. Od strane predsednika opštine Ada je obećana maksimalna pomoć zaposlenima iz nadležnosti lokalne samouprave i shodno tome on je zaposlenima  dana 22. novembra 2010. godine uručio pakete humanitarne pomoći. Ovih dana traju intenzivne konsultacije radi što hitnijeg rešavanja statusa ovog preduzeća a samim tim i zaposlenih.

Miroslav Belančić

decembar 2010.

Naslovna strana
Opštinske vesti, događaji
Moj nebosvod
Vesti
Vesti iz policije
Aktivnosti sindikata
Sportom protiv pušenja!
Impresum


Design by VA