Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2013. augusztus

Címoldal
Bízzál!
Községi hírek
Gondot okoznak a régi vízvezetékek
Új padok a főutcákon
Járdát javítanak
Népünnepély a Tisza-parton
Jubileumi Aranykapu-vásár
Nóra diplomája
Forróság és ünnepek
Nyaralás
Régi idők emlékei
Tizenegyest rúgni a Barcelonában
Egy asztalnál a gasztroangyallal
„Színház az egész világ”
130 éves lehetne
ADART-kiállítás
Koszorúzási ünnepség és rendhagyó történelemóra Belgrádban
Kitűnő vizsgabál zárta a nyári tánciskolát
Gyermekkorom óta szeretem a táncot
Még egyszer az emlékparkról
Betegjogok és kötelezettségek
Hírek
Nyelvi figyelő
Teológiai gondolatok
Zöld levél
A Körkép arcképcsarnoka – IX.
Bolhásság - 2. rész
Tarka oldal
Impresszum

Betegjogok és kötelezettségek

    A betegek mindeddig az egészségügyi ellátással kapcsolatos panaszaikkal, észrevételeikkel a betegek jogvédőjét keresették meg az egészségházban, nemrégiben azonban a Szerb Képviselőház a reformrendelkezések keretein belül a betegek jogainak védelmével a helyi Önkormányzat betegjogi tanácsosát bízza meg. Az egészségügyi ellátást érintő észrevételeikkel tehát 2013. december 1-től   az Önkormányzat betegjogi tanácsosához fordulhatnak.
                                                                  Krizsán Mária okl. jogász

    Mit értünk betegjogokon?
    Betegjog mindazon jogosultságok összessége, melyek az egészségügyi ellátás során az azt igénybevevő személyt megilletik, függetlenül attól, hogy az ellátást igénybevevő személy betegsége miatt vagy más okból kerül kapcsolatba az egészségügyi ellátással (pl. szűrővizsgálatok). A betegjogok minden egyént, aki az ellátással bármilyen módon kapcsolatba kerül, egyaránt és egyenlő mértékben megilletik

    1. Az egészségügyi ellátáshoz való jog
    Minden betegnek joga van – a jogszabályban meghatározott keretek között – az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és megkülönböztetés nélküli egészségügyi ellátáshoz, ezen belül joga van az ellátást végző orvos megválasztásához, ha ezt az intézmény működési rendje, a beteg egészségi állapota által indokolt ellátás szakmai tartalma, az ellátás sürgőssége nem zárja ki.
    2. A tájékoztatáshoz való jog
    A betegnek joga van arra, hogy számára érthető módon kapjon tájékoztatást, figyelembe véve életkorát, iskolázottságát, ismereteit, lelkiállapotát, e tekintetben megfogalmazott kívánságát, valamint azt, hogy a tájékoztatáshoz szükség esetén és lehetőség szerint tolmácsot, vagy jeltolmácsot biztosítsanak. A betegnek joga van kérdéseket feltenni.
    A tájékoztatás magában foglalhatja a beteg egészségügyi állapotát, a betegbiztosítón keresztül megvalósítható jogokat, az egészségügyi dolgozó vezeték és keresztnevét, valamint annak a munkaügyi státusát, aki a gyógykezelést végezte.
    3. Megelőző egészségügyi ellátáshoz való jog
    Megelőző egészségügyi ellátásra jogosult minden egyén, abból a célból, hogy egészségi állapotát megőrizze, illetve javítsa, valamint szűrővizsgálatokon keresztül megelőzze a betegség kialakulását.
    4. Minőséges egészségügyi szolgáltatásra való jog
    A beteg jogosult egészségi állapotától függő kellő idejű és minőséges egészségügyi ellátásra.
    5. A betegnek a biztonsághoz való joga
    A betegnek joga van biztonságos körülmények közötti gyógykezelésre, a legújabban elfogadott gyógykezelési módokat alkalmazva, a nemkívánatos rizikótényezőket csökkentve.
    6. A beteg tájékoztatásra való joga
    A beteg saját személyére vonatkozó döntési jogának gyakorlásához a legalapvetőbb feltétel a döntéshez szükséges megfelelő tájékoztatás és annak kellő mértékű megértése. Tekintettel arra, hogy az orvosnak képzetségénél fogva több egészségügyi ismeretei vannak, mint a páciensének, ezért az orvosnak olyan helyzetbe kell hoznia betegét, hogy a tájékoztatás megértése által a beteg képes legyen az érdemi döntésre.
    A tájékoztatást tehát alapvetően az adott beteg, a betegség és a kezelés határozza meg.
    Ezen belül az orvos dönt arról, hogy konkrét esetben a beteget a fenti cél elérése érdekében milyen módon tájékoztatja. A betegnek joga van a betegségről, a tervezett és lehetséges gyógykezelésről szóló olyan részletes tájékoztatásra, amilyent igényel. A tájékoztatás milyensége, illetve terjedelme, mélysége egyénenként különböző lehet.
    A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a betegség lényegét, kórjóslatát és a választható kezelési módszerek kockázatát, a várható következményeket.
    A beteget tájékoztatni kell, mielőtt beleegyezését adná a gyógykezeléshez.
    Ha eltérő kockázatú kezelések közül kell választani, akkor a kockázatok különbségeiről, illetve az egyes kezelések (beavatkozások) előnyeiről, hátrányairól a beteget ugyancsak részletesen tájékoztatni kell.
    A tájékoztatás tényét az egészségügyi kartonba is be kell vezetni.
    7. A szabad választás joga
    Az orvos- és fogorvosválasztás joga az egészségügyi intézmény működési rendjének megfelelően történik.
    8. A szakvélemény-kéréshez való jog
    A betegnek joga van kikérni olyan orvos és fogorvos véleményét, aki nem vett közvetlenül részt a beteg gyógykezelésében.
    Ezen jog megvalósítása kizárólagosan a beteg személyes kérésére történik.
    9. Az orvosi titoktartáshoz való jog 
    A beteg jogosult arra, hogy egészségügyi ellátásban részt vevő személyek az ellátása során tudomásukra jutott egészségügyi és személyes adatait csak az arra jogosulttal közöljék, és bizalmasan kezeljék őket.
    Tilos az egészségügyi dolgozóknak a beteg személyes adatait és bizalmas információit illetéktelen személyekkel tudatni.
    A beteg gyógykezelése során csak azok az egészségügyi dolgozók lehetnek jelen, akik a közvetlen gyógykezelésben vesznek rész. Minden más esetben a beteg beleegyezése szükséges.
    A beteg gyógykezelésénél részt vehetnek egészségügyi tanulók, orvostanhallgatók, gyakorlaton lévő egészségügyi dolgozók, továbbképzésen lévő egészségügyi dolgozók. Ezek a személyek akkor nem lehetnek jelen a beteg gyógykezelése során, amikor a beteg kifejezetten megtiltja.
    10. Az önrendelkezéshez való jog
    Az önrendelkezési jog gyakorlása keretében a beteg szabadon döntheti el, hogy kíván-e egészségügyi ellátást igénybe venni, illetve annak során mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, illetve melyeket utasít vissza, a jogszabályban előírt korlátozásokat. figyelembe véve
    Bármely egészségügyi beavatkozás feltétele, hogy a beteg beleegyezését szóban, írásban vagy ráutaló magatartással megadhatja, kivéve, ha a törvény ettől eltérően rendelkezik.
    A beteget az adott beleegyezése nem kötelezi, ha nem előzte meg a beteg megfelelő tájékoztatása.
    A beteg a beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezését bármikor visszavonhatja.
    Cselekvőképességgel rendelkező betegnek jogában áll az egészségügyi intézkedést visszautasítani abban az esetben is, amikor életmentő illetve életben tartó beavatkozásról van szó.

(Folytatás a következő számban)

avgust 2013.

Naslovna strana
Opštinske vesti
Aktivnosti sindikata
Impresum


Design by VA