Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2008. július

Címoldal
A legfontosabb a lobbi
Községi hírek
DP–MK koalíció Adán
A képviselő-testület új összetétele
Együtt a kábítószer ellen
Rendhagyó történelemóra
Hídavatás
Új mobiltelefonos torony Adán
Működik a sátortábor
New Ada Dance
Egy kosár Szentiványi alma
Aratás
Cséplőgépekre emlékezünk
A szemek szerelmese
A sorstalanság állatparkja
Szép vers mára
Fiatalok írják
Hírek
Rendőrségi hírek
Nyelvi figyelő
Hódi Sándor 100 interjú tükrében
A keresztény közösség
Gólya, gólya, gilice...
Zöld levél
Adai fiúk a Fradi stadionjában
Sport
Címeres nemeslevelek - III
Az eltűnt idő nyomában
Árnyas oldal
Tarka oldal
Impresszum

Teológiai gondolatok
A keresztény közösség

    A keresztény közösség modellje a szentháromságos életben rejlik, vagyis a személyek közötti szeretet-közösségben. Vajon az említett közösség valóban a Szentháromság képmására épül fel, vagy inkább olyan egyének csoportja, akik ugyan eljárnak a templomba, hogy egyénileg gondoskodjanak üdvösségükről, de igazából nincsenek kapcsolatban egymással?
    Pedig a saját énünk megmentése lelkünk halottságát tükrözi vissza.
    Mintha ezek a dolgok teljes ellentétei lennének annak az őskeresztény szokásnak, melyet az Apostolok Cselekedete így fogalmaz meg: „egy szív, egy lélek voltak” oly mértékben, hogy „senki sem tartotta tulajdonának azt, amije volt, mert mindenük közös volt”. (ApCsel 4,27). Ha előzőleg nem vagyunk egy szív és egy lélek, ha nem figyelünk egymásra, ha nem vezetünk számot a másik ember lelki és anyagi szükségleteiről, ha hiányzik belőlünk a készség, hogy segítsünk egymáson, akkor az Eucharisztia nem tesz bennünket Krisztussal egy testté. Szeretet nélkül ugyanis nem vagyunk Istenben. Ha nem tagadjuk meg a rosszat, és hiányzik belőlünk a segítő jóság, az alázat, a könyörületesség, a szelídség és hűség, akkor nem vagyunk keresztények, hisz Jézus úgy mutatta be Istent előttünk, mint magát a Szeretetet. 
    Krisztus Urunk szerint a tiszta szeretet áthatja ellenségünk iránti érzéseinket és viselkedésünket is. Ugyanis, ha csak azt szeretjük, aki minket is szeret, - nem lesz semmi jutalmunk sem. (Mt 5,46).
    A felebaráti szeretet épp olyan mindenre kiterjedő és megbecsülést igénylő, mint Krisztus irántunk tanúsított szeretete. Isten és a felebaráti szeretet ugyanis felbonthatatlan összetartozás, egység.
    Csak ha ugyanazt az „isteni társaságot” éljük meg itt a földön, mint Jézus a mennyben, akkor teszünk tanúságot arról, hogy az Úr tanítványai vagyunk. Jézus a János szerinti evangéliumban erről így vall: „Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt”. (Jn 13,35)
    Ezt a szeretetet fogalmazza meg Nagy Szent Gergely pápa is, amikor felteszi a kérdést: miért küldte Jézus kettesével tanítványait prédikálni?  A választ maga a Szentatya adja meg: ”Mivel a szeretethez legalább ketten szükségesek”.

Morvai Matild

jul 2008.

Naslovna strana
Opštinske vesti
Novi sastav Skupština opštine
Vesti
Vesti iz policije
Molski dobošar
Šarena strana
Impresum


Design by VA