Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2008. július

Címoldal
A legfontosabb a lobbi
Községi hírek
DP–MK koalíció Adán
A képviselő-testület új összetétele
Együtt a kábítószer ellen
Rendhagyó történelemóra
Hídavatás
Új mobiltelefonos torony Adán
Működik a sátortábor
New Ada Dance
Egy kosár Szentiványi alma
Aratás
Cséplőgépekre emlékezünk
A szemek szerelmese
A sorstalanság állatparkja
Szép vers mára
Fiatalok írják
Hírek
Rendőrségi hírek
Nyelvi figyelő
Hódi Sándor 100 interjú tükrében
A keresztény közösség
Gólya, gólya, gilice...
Zöld levél
Adai fiúk a Fradi stadionjában
Sport
Címeres nemeslevelek - III
Az eltűnt idő nyomában
Árnyas oldal
Tarka oldal
Impresszum

ARATÁS

    A tikkasztó hőség, mely vidékünkön telepedett le, nagyon jól jött az aratásra, azaz a mindennapi kenyérhez való betakarításához. Éjjel-nappal zúgtak az aratógépek és a traktorok, melyek szállították a gabonát, mely átlagosan 30 mázsát termett holdanként az idén. De nemcsak ők csapták a zajt, és törték meg a tanyasi idillikus csendet, hanem a viszonteladók is, „dinnyét, paradicsomot, paprikát” kiabálva, amire az érdeklődők előjöttek otthonukból és vásároltak. Helybe szállítják manapság kicsiny vidékünkre eladó portékájukat az árusok, de ez kissé a luxus izét idézi. Ennek tudatában, sajnos nem nagyon vagyunk, de ez a valóság. Mindemellett még panaszkodunk, hogy nehéz az élet! Igen, de van neki szép és napos oldala is, ha észre vennénk.


A törökfalusi Búzavirág énekegyüttes

    Törökfalun június hónap folyamán az Unimarket vegyeskereskedés bezárt, és megszüntette a szolgáltatását, július hónap elején viszont új üzlet nyílott meg, melynek neve Diamond.  Tulajdonosa Kis Bicskei Elizabetta, aki előzőleg kereskedőként dolgozott ugyanebben az üzlethelyiségben, maga az épület a saját tulajdonában van. Úgyszintén Törökfalun a becsei Mio-Gor műszaki üzlete átköltözött a Tito Marsall utcából a Ravnicának a Petőfi Sándor utcában található régi üzlethelyiségébe. A nagyobb és tágasabb új üzlethelyiség megnyitása 2008.6.16-án történt meg.  Ez alkalommal a vásárlók nagy örömére ismét lehetőség nyílott nyeremények szerzésére. A megnyitó napján 8 és 10 óra között a meghívott vendégek fogadása zajlott, majd 10-től 20 óráig a vásárlók részére nyitották meg az üzletet. Most négy  nyárssütőt sorsoltak ki, mind helybeliek nyerték meg. Az eladók számításai szerint ezen az újbóli megnyitón több vásárló vett részt, mint az elsőn. Az üzletben sok termék található, valamint a helyiség adott nagysága miatt áttekinthetőbb is a vásárlókat váró termékek számára. Reméljük, hogy az új üzlet továbbra is haszonnal fog működni, és javukra lesz az itt élőknek, de magának a tulajdonosoknak is.
    A törökfalui Önkéntes Tűzoltó Testület az idei aratásai szezon alatt végezte az ügyeletet. Június 16-tól július 18-ig tartott az ügyelet, melyben helyt álltak a testület tagjai. Ez idő alatt két tűzjelentést kaptak melyre kimentek a helyszínre, és sikeresen eloltották a tüzet. Közben volt még néhány tüzeset a kombájnoknál, melyet a tulajdonosok saját maguk idejében észrevettek és eloltottak… Ezeket a tüzeseteket nem jelentették be az ügyeletnek, mivel sikerült problémamentesen megoldani. 
    A nyár az aratás, az ünneplés, a nyüzsgés idénye  vidékünkön. A 11. Aratóünnepség a Valkai soron ez év július 12-én volt a helybeliek szervezésében, melyhez az adai Önkormányzat a Törökfalui Helyi Közösség és a Valkai sori földműves-szövetkezet anyagiakban hozzájárult.

    A versenyzők reggel az Ifjúsági otthon udvarában gyülekeztek, és kihúzták a kaszálandó és  rájuk eső búzaparcella sorszámát. Ezt követően a húsz csapat lovas kocsikkal elindult a kijelölt búzához, vagyis a verseny helyszínére. Miután elfoglalták a helyüket, s versenyzők első feladata a reggeli elkészítése volt. A Csuvik János mezőgazdasági mérnök és Bálint Vilmos alkotta zsűri  volt megbízva azzal a nehéz feladattal, hogy a reggelit, de magát az aratást is alaposan nézzék meg, és értékeljék. A résztvevők között a legfiatalabb csapat Szenttamásról érkezett, és a Tücsök nevet viselte. A csapat tagjai alig haladták meg a tíz évet. Egyébként zömében idős korosztály alkotta a csapatokat, amelyek Felsőhegyről, Zentáról, Szenttamásról, Adáról, Moholról, Törökfaluból és a Valkai sorról jöttek az aratóünnepségre. Volt itt sok érdekesség, ami a reggelit és az öltözékeket illeti. A versenyzők viseletében volt pl. egy több mint 100 éves bőrbocskor, amely a versenyző édesapjának gyermekkorából való, de megjegyzem, a  mostani  viselője sem volt 60 évtől fiatalabb! Volt tarlófutás kicsiknek, de felnőttek részére is. A felnőttek tarlófutásában részt vett két rangos meghívott vendég is Adáról, Tóbiás József tartományi képviselő és Szabó József, a Tartományi Mezőgazdasági Fejlesztési Alap igazgatója Újvidékről. Ezt a futóversenyt Tóbiás József nyerte meg a felnőttek között, ennek jó maga is meglepődve örült.

    A sikeres kaszálást követően a csapatok visszamentek az Otthonhoz, ahol főt. Szauer Miklós adai plébános szívhez szóló szentmisét mutatott be. Az udvarban feldíszített sátorban a szentmise után megkezdődött az ebéd melynek menüje disznó és birkapörkölt volt. A délutánt szórakoztató program töltötte ki malacfogó, sörivó, sampite-evő és kötélhúzó verseny volt. Estére parasztvacsora várta az érkező  vendégeket, akik saját maguk sütötték  meg a kolbászt és a szalonnát amit a szervezők biztosítottak. A zenei jó hangulatot szombat  reggeltől vasárnap hajnalig a zentai Tiszagyöngye zenekar  biztosította olyan jól, hogy  mindég akadt táncoló kedvű csapat akik nem tudtak ülni mert a lábuk a jó  ritmusra indult.
    Völgyparton is ünnepelt a falu ez év július 13-án a "Jár a malom" elnevezésű ünnepségen a régi szélmalomnál. A helyi fiatalok szervezésével, és a Törökfalui helyi közösség támogatásával valamint az adakozók hozzájárulásával szép ünnepben részesültek az odaérkező vendégek. Az ünnepség délután kezdődött lángos-sütéssel, valamint a lovas kocsik felvonulásával törökfalui és adai kocsisok részvételével. Az érkező vendégeket, akik helybeliek vagy a környező településekről érkeztek, a fiatalok frissensült lángossal, sós süteménnyel és édes süteménnyel, valamint üdítővel fogadták. Az idei ünnepségre is szép számban összejöttek a nézők. Az esti művelődési műsort a helybeli Gyermekkuckó nyitotta meg, ezt követően  a jelenlevőket Tót Tamás köztársasági parlamenti képviselő és Tóbiás József tartományi képviselő  köszöntötték. A továbbiakban fellépett még a törökfalui Búzavirág énekcsoport, kisiskolások táncával és rövid jelenete, a Tini tánccsoport, Adáról a Vadvirág Hagyományápoló Kör valamint a moholi Midnight Táncklub. A művelődési műsort követte a tombolajegyek kihúzása, melyre 200 darab nyeremény volt előkészítve. Erre a pillanatra sokan vártak, mivel nagyon szép és értékes nyereményekről volt szó.
    Summa summarum, az aratás  lebonyolításához jól jött a tikkasztó hőség, még ha gépet és embert is próbára tett, de a gabona  be van takarítva, át van adva csak a kifizetése nem tud alakulni! Lassan a szalma is el van hordva a tarlókról, sőt vannak, akik megmunkálták és beültették földjüket.
    Az ünnepségek is jól elmúltak, kikerülve az esőt, melyre nagyon de nagyon szükség volt, mivel a kukorica, a napraforgó, a cukorrépa és a cirok még a földeken van, és az ég felé lankadozva kiált az életadó csapadékért. Hála a jó Istennek, a csapadék érkezik, igaz nem annyi, amennyit mi szeretnénk, de kissé lehűltek a nappalok és az éjszakák is. Közeledik az ősz, és remélhetően lesz mit akkor betakarítani földjeinkről.

Molnár József

jul 2008.

Naslovna strana
Opštinske vesti
Novi sastav Skupština opštine
Vesti
Vesti iz policije
Molski dobošar
Šarena strana
Impresum


Design by VA