Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

 
2004. október

Címoldal
A községi képviselő testület alakuló üléséről
Megalakult az Első Helyi Közösség új tanácsa
Aszfaltozás Adán
Ezer arca van a boldogságnak
A nyelvi stílus
Hol vannak a fiatalok?
Szenvedély- betegségektől mentes élet
A víz az élet forrása
Idényzárás az Üdülőközpontban
Testvértelepülésünk ünnepe
Ne mondd még, hogy Isten veled!
Kánya Bandi, az adai betyár
Mohol nagyközség
Kiállítás
LII. Zöld levél
Tisza menti fúvósok Százhalombattán
Foglalkozások, képzések, véradási akciók...
Rendőrségi hírek
Fiatalok írják
Evangelizációs rendezvény Adán
Barátkozás, sporttalálkozó
Siess
Hírek
Községünk amatőr festői
Tarka oldal
Impresszum

Iz života Sindikata

    Dana 29. septembra 2004. godine održana je XI proširena sednica Veća Saveza samostalnih sindikata opštine Ada gde je između ostalog razmatran materijalno-socijalni položaj zaposlenih i stanje u preduzećima i ustanovama u našoj opštini. I dalje se insistira da zbog izuzetno teške situacije u privatizovanim preduzećima gde je Agencija raskinula kupoprodajne ugovore sa većinskim vlasnicima i gde nema konačne odluke Trgovinskih sudova, Vlada Republike Srbije i nadležna ministarstva zakonski urede ovaj prelazni period kako bi preduzeća mogla da funkcionišu. Razmatrana je informacija o Predlogu novog Zakona o radu koji je uveliko poboljšan u odnosu na prethodni i pripremljen je u skladu sa najnovijim Evropskim standardima, i nadamo se da će kao takav tokom oktobra biti i izglasan u Narodnoj Skupštini Republike Srbije. Ključna stvar je da se u skladu sa Konvencijama Međunarodne organizacije rada, institut kolektivnog pregovaranja na adekvatan način uredi, jer ako se to ne desi potrebno je primeniti sve metode sindikalne borbe da se to pravo izbori. Članovi Veća su razmatrali i pismenu informaciju o novom Zakonu o stečajnom postupku koji je stupio na snagu 01. avgusta 2004. godine a primenjivaće se od 01. februara 2005. godine, kao i primer obračuna poreskog opterećenja zarada posle stupanja na snagu novog Zakona o socijalnim doprinosima.
    Što se tiče održanih lokalnih izbora u našoj opštini, Veće Saveza samostalnih sindikata opštine Ada će u narednom periodu novu strukturu opštinskih vlasti pozvati na socijalni dijalog i stoga se Predsedništvo VSSSO Ada ovlastilo da posle neuspelih pokušaja sa prethodnom opštinskom strukturom, sa novom vlašću dogovori (u skladu sa Evropskim demokratskim tekovinama) da se u našoj opštini formira Socijalno-ekonomski savet i Savet za zapošljavanje radi lakšeg prevazilaženja tranzicionih problema kao i da se kvalitetno realizuje 9. Sportska olimpijada radnika Vojvodine 2007. godine što će našoj opštini svakako biti od višestruke koristi.
    Veće Saveza samostalnih sindikata opštine Ada je sa zadovoljstvom kontatovalo činjenicu da je predsednik sindikalne organizacije ŠOMOV "Bartok Bela", Vamoš Atila, koji je ujedno i sekretar VSSSO Ada nakon završene obuke dobio sertifikat za sindikalnog trenera. Ovu obuku je organizovao Sindikat obrazovanja Holandije AOB koji je i držao predavanja uz saradnju sa Sindikatom obrazovanja Srbije, i koja su se odvijala u pet semestara u periodu od septembra 2003 do septembra 2004. godine u sledećim mestima: Jagodina, Velika Plana, Beograd i Subotica. Glavne teme koje su obrađivane na ovim edukacijama su bile "Reforme u obrazovanju, Kolektivno pregovaranje, i savlađivanje praktičnog izvođenja šire edukacije članstva po ovim pitanjima". Ovaj sertifikat, osim što puno vredi našem kolegi Vamoš Atili, isto tako je od velikog značaja za Savez samostalnih sindikata opštine Ada, jer ćemo u narednom periodu imati sindikalnog aktivistu koji će svoje stečeno znanje moći praktično primeniti ne samo u svojoj delatnosti nego i šire, i ne samo u našoj opštini, već nakon formiranja Centara za edukaciju u Nišu, Beogradu i Novom Sadu, i na teritoriji cele Republike.
    Dana 01. oktobra 2004. godine u Adi je održana sednica Međuopštinskog odbora sindikata Metalaca koju čine predsednici sindikalnih organizacija iz metalske grane iz opština Novi Bečej, Bečej, Ada, Senta i Kanjiža a na kojoj su uzeli učešće i Vlada Miljuš, predsednik Pokrajinskog odbora sindikata metalaca Vojvodine, i Radivoje Ćirić, predsednik Republičkog odbora sindikata metalaca Srbije. Na sednici su između ostalog razmatrani Pravilnik o štrajkačkom fondu metalaca Srbije, kao i novi zakonski projekti bitni za položaj zaposlenih (Zakon o radu, Zakon o stečaju) kao i aktivnosti viših organa sindikata oko istih. Nakon sednice izvršena je poseta AD "Remont" Ada gde su se učesnici i gosti upoznali sa stanjem u ovom preduzeću posle privatizacije kao i sa situacijom u kojoj se preduzeće trenutno nalazi posle raskida kupoprodajnog ugovora od strane Agencije za privatizaciju i čekanja konačne odluke Trgovinskog suda.

Belančić Miroslav

oktobar 2004.

Naslovna strana
Započeti radovi na rekonstrukciji O.Š. "Novak Radonić" u Molu
Iz života Sindikata
Vesti iz policije
Mladi pišu
Impresum


Design by VA