Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2013. június

Címoldal
Színvonalas adai kórusfesztivál
Községi hírek
Ballagás a zeneiskolában
Egy kis kronológia
Qué será, será
Új vezetőség a  nyugdíjasoknál
Az utolsó csütörtök
Kutyakiállítás volt Adán is, Moholon is!
Tűztánc
"Hogy érezzük, itt élünk!"
Tevékeny a Vöröskereszt
Főztek, ettek, mulattak
Hírek
Nyelvi figyelő
Teológiai gondolatok
Fiatalok írják
Zöld levél
A Körkép arcképcsarnoka – VII.
Sport
Árnyas oldal
Tarka oldal
Impresszum

Teológiai gondolatok
Az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyház

    A II. századból származó Apostoli hitvallás már megvallja a katolikus egyházba vetett hitét, a Niceai-Konstantinápolyi egyetemes zsinat pedig ezt kiszélesíti az egyház négy alapvető ismérvére és így megvalljuk, hogy hisszük az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházat.
    A magyar „egyház” szó bibliai megfelelője az „ekklészia”, ami összehívást jelent és a választott nép Isten előtti összejöveteleire alkalmazták, főleg a Sínai-hegynél történt összejövetelre, ahol Isten megadta a Törvényt Izraelnek és szent népévé  tette őt. „Ekklésziának” nevezte magát a Krisztusban hívők első közössége is az „Isten-népe” igényének felhasználásával.
    Az „Egyház” az a nép, melyet Isten az egész világból összegyűjt. Így lesz a föld minden határából összehívott népből Isten egy-háza.
    Az Egyház szentírási szimbólumai: akol, melynek ajtaja Jézus, nyáj, melynek Isten a pásztora, Isten épülete, mennyei Jeruzsálem, szántóföld.
    A keresztény Egyházat Jézus Krisztus alapította üdvösségünkért történt teljes odaadásából, de ezt megelőzően a Tizenkettő kiválasztásának Péterrel mint fővel, azok küldetésének és meghatalmazásának meghatározásával Krisztus már előkészítette és építette az Egyházat.
    Miután a Fiú elvégezte az Atya által rábízott feladatát itt a földön, Pünkösdkor elküldte a Szentlelket az Egyház megszentelésére.
    Az Egyház egy, hisz a Fiú kereszthalála minden embert kiengesztelt Istennel. Ennek az egységnek a köteléke a szeretet, az egy és ugyanazon hit megvallása, az apostoli folytonosság. Csakhogy „ahol bűnök vannak, ott sokféleség van, ott skizmák vannak, ott nehézségek vannak, ott széthúzások vannak”(Origenész). És valóban: a történelem folyamán nagy közösségek különültek el a katolikus egyháztól. Azokra, akik ilyen szakadásból születnek és részesülnek Krisztus hitében, nem vádolhatók az elkülönülés bűnével és a katolikus egyház testvéreknek az Úrban ismeri el őket.
    Az Egyháznak mindig imádkoznia kell, hogy a Krisztus által akart egységet tökéletesítse. Ehhez szükséges az egyház rendszeres megújulása, a szív megtérése, a sok-sok párbeszéd,egymás testvéri megismerése.
    Az Egyház szent, mert Jézus kereszthalálával megszentelte testének tagjait - az egyházat. Természetesen az egyház tagjainak, mint bűnös embereknek, még el kell érniük a tökéletes életszentségre. Ezért az egyház -annak ellenére, hogy szent - állandóan tisztulásra szorul.
    Az Egyház katolikus, azaz egyetemes nemcsak azért, mert Krisztus van benne jelen, hanem azért is, mert Jézus az Egyházat az egész emberi nemhez küldte. Isten ugyanis egy emberi természetet alkotott és elhatározta, hogy a bűn következményeként szétszóródott gyermekeket összegyűjti. E cél érdekében kell az Egyháznak elismerni a többi vallásban mindazt, ami szent és igaz, de ugyanakkor missziói által az egész világnak hirdetni Jézus Krisztus evangéliumát.
    Az Egyház apostoli, mert szolgálata Jézus küldetésének a folytatása.  Isten Országának „itt és most” történő megélése és hirdetése a mai közösségi egyházakban nemcsak a klérus, hanem minden keresztény hívő feladata.

Morvai Matild, MA

juni 2013.

Naslovna strana
Opštinske vesti
Прослављена храмовна слава у Ади
Aktivnosti sindikata
Vesti
Impresum


Design by VA