Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2013. június

Címoldal
Színvonalas adai kórusfesztivál
Községi hírek
Ballagás a zeneiskolában
Egy kis kronológia
Qué será, será
Új vezetőség a  nyugdíjasoknál
Az utolsó csütörtök
Kutyakiállítás volt Adán is, Moholon is!
Tűztánc
"Hogy érezzük, itt élünk!"
Tevékeny a Vöröskereszt
Főztek, ettek, mulattak
Hírek
Nyelvi figyelő
Teológiai gondolatok
Fiatalok írják
Zöld levél
A Körkép arcképcsarnoka – VII.
Sport
Árnyas oldal
Tarka oldal
Impresszum

HÍREK

A Pongó tevékenységéről

    Megalakulása óta a Pongó Állatvédő Egyesület maroknyi csapata időt és erőt nem sajnálva igyekszik aktívan és hatékonyan tevékenykedni. Örömmel kijelenthető, hogy már 3 kutyusnak sikerült befogadó gazdit találniuk. Ezek a kutyusok segítség híján még ma is gazdátlanul, kicsapva bolyonganának az utcákon. Egyikük Ada és Zenta között elütve, megsérülve feküdt, de épségben elszállították, állatorvosi ellátást kapott, és így az ő esetében elmondható, hogy talán már nem is élne, ha az egyesület nem lép akcióba. Hogyha utcán kóborló ebet látnak, fényképpel ellátott értesítést tegyenek fel róluk a facebook közösségi hálón belül az egyesület profiljának oldalára. Már volt is rá példa, hogy a véletlenül kiszökött kedvencét így találta meg gazdája, mert információt kapott arról, hogy merre látták kóborolni. Az oldalon többen kifejezték már szimpátiájukat az egyesület ténykedésével szemben, tehát sokan vannak, akiket érdekel a kóbor kutyák sorsa, illetve ennek a kérdésnek a megoldása. Lehet, hogy a számok nyelvén még nem tűnik soknak a megmentett kutyusok száma, ám nekik ez az életük megmentését jelenti, amiért örökre hálásak lesznek, és viszonozzák új gazdájuk szeretetét, törődését. Egy állat életének a megmentése is fontos, és nagy tettnek számít.


A Pongó egyesület egyik sikeres akciója: Morzsi gazdára talált

Gecse Attila


Új személygépkocsival a betegekhez

    Egy új személygépkocsi áll mostantól az adai Egészségház orvosainak és nővéreinek rendelkezésére, tudhattuk meg az intézmény igazgatójától, dr. Tóth Barna Elvirától. Elmondta, hogy a belgrádi Föderációs Palota előtti főtéren június 17-én ünnepélyes keretek között 54 intézménynek, köztük az adai Egészségház képviselőinek is átadtak egy-egy Fiat Panda 1,2 69 KS POP márkájú személygépkocsit, amelyet az otthoni betegellátást végző orvosok és nővérek használhatnak majd. A jármű a Szerb Egészségügyi Minisztérium és az EU közös ajándéka. A kulcsot az igazgatónő vette át prof. dr. Slavica Đ. Deja-nović miniszter-asszonytól és Vincent Degerttől, az EU szerbiai misszióvezetőjétől.
    Az egészségház igazgatója azt is elmondta, hogy a régi gyógyszertárnak állami tulajdonban levő épületét már évekkel ezelőtt kiürítettek, és a vagyon-visszaszármaztatásról szóló törvénynek megfelelően nemrégiben visszaadták egykori tulajdonosának. Az átadáson az Egészségház és az Önkormányzat képviselői is jelen voltak. 

Józó Mónika


Utolsó találkozás az iskola előtt

    Még egy utolsó találkozás a végzős ovisok és a kisiskolások között. A találkozás a Cseh Károly Általános Iskola tornatermében zajlott le június 10-én, ahol az összes adai végzős óvodás jelen volt, végignézték az iskolások rövid műsorát, utána barátkoztak, hogy az ősszel induló kis elsősök örömmel, magabiztosan, szorongás nélkül kezdjék a tanulást a megváltozott körülmények között.
    A műsor végén minden ovis kapott egy papírcsengőt, amivel szeptember 2-án jelentkezniük kell az iskolában.


Egy kiállítás margójára

    Május 20-án a Szarvas Gábor Könyvtár kiállítási termében (17 órakor, rövid műsorral) nyílt meg Marija Bajusz adai amatőr festő (aki egyébként az ADART Képzőművészeti Alkotók Egyesületének tagja) önálló kiállítása.  M. Bajusz régóta fest, leginkább olajfestményeket és azok közül is kiemelkednek a precízen és legapróbb részletekig kidolgozott portréi.
    E kiállításán 25 festményét láthattuk, de nemcsak portrékat, hanem tájképeket is. Természetesen a kiállított portrékra, tájképekre is jellemző a precíz kidolgozási mód, de ne felejtsük el a madár- és virágkompozíciókat se, amelyek között felfedeztem két triptichont, azaz egy téma három képen történő bemutatását.  Egyik ilyen képsor címe Fecskék, a másiké Almavirág, és volt még egy hasonló, de az portré, címe pedig Dragoljub. Festményein (főképp vászonra fest) a világos színek dominálnak, de ha a téma megköveteli, akkor sötét színeket is használ!
    Végül álljon itt egy idézet a katalógus fedőlapjáról: „aki bölcsen él, úgy dolgozik sorsán, mint egy festő a képén: időnként hátralép, megnézi az egészet – időnként közel hajol, s a távlat emlékével kidolgozza a részleteket. Ha nem így tesz, belevész a képébe” (Müller Péter).
    További sikeres tevékenységet kívánunk Marija Bajusznak!


AZ ARANYKAPU SZENTIVÁNI SZABADTÉRI MŰSORÁRÓL


A Pöttöm népdalkórus


Akik „kimaradtak” az előadásról

    Szent Iván napját (június 23.) az adai Aranykapu Művelődési Egyesület egy nappal korábban az adai lóversenypályánál levő fészernél dallal, tánccal, baranta bemutatóval és tűzugrálással köszöntötte. Azonban, helyszűke miatt a nagyszámú közönségnek csak kis hányada láthatta a fellépéseket, ezért – reméljük – a szervező majd otthagyja ezt a helyszínt is, és úgy tartja meg a következő előadását, hogy azt a közönség is láthassa és élvezhesse.

(Fotók: Király)


Várva-várt aszfaltozások

    A helyi önkormányzat és a Második Helyi Közösség közös beruházásaként Ada központjában új aszfaltburkolatot kapott a Park Hotel előtti parkoló, valamint egy hosszabb járdaszakasz a Vuk Karadžić utcában. Az Első Helyi Közösség kezdeményezésének köszönhetően, új aszfaltburkolatot kapott a csónakkikötőbe vezető útszakasz is. A beruházó a Második Helyi Közösség, a költségek fedezésében rajtuk kívül részt vesz még az önkormányzat, az Első Helyi Közösség, a Sidro Tiszakedvelők Egyesülete és a Vajdasági Kempingezők Egyesülete is.

( - )


Fotókiállítás: Az óhazából az újhazába

    A Szarvas Gábor Könyvtár kiállítási termében június 12.-én egy igen érdekes és tanulságos fotókiállítás nyílt meg Az óhazából az újhazába címmel Ritter Doron budapesti fotóművész alkotásaiból. A kiállítás bevezető ismertetőjéből többek között megtudhattuk: Kevesen tudják, hogy már a cionizmus megjelenése előtt is éltek magyarországi születésű zsidók a Szentföldön. E vándorlás egészen a II. világháború utánig tartott; 1948 és 1951 között közel 24.000 zsidó települt ki Izraelbe, ami érthető is, hiszen a háború borzalmai és a békeidőszak kezdete utáni évek nagyon megviseltek mindenkit, de különösen a zsidókat… Ők nem annyira azért mentek ki, hogy minél közelebb legyenek anyaországukhoz, hanem a jobb megélhetés reményében. Az értelmiségiek mellett (tudósok, matematikus, mérnökök) a zsidó származású polgárok, „egyszerű” emberek is elvándoroltak. A fényképeken e két kategóriába tartozó emberek, asszonyok, zsidó házak, templom, nevezetes épületek láthatók felnagyítva, különböző helységekben – Izraelben. E kivándorlás tömeges volt, talán erre is utal a kiállítás elnevezése, másrészt azoknak, akik kimentek, új volt a hely és bizony kellett egy meghatározott idő mire megszokták az ottani életet! Sorsok, emberek  – ezt igyekezett a budapesti fotóművész kifejezni fényképeivel, és kivándorlásuk oka is felsejlik.

Bálizs Géza


Hódi Éva könyvének bemutatójáról

    Dr. Hódi Éva könyvének bemutatója volt június hatodikán a Szarvas Gábor Könyvtár olvasótermében.  A nyelvművelő egyesület elnökének Egy kis nyelvi tücsök és bogár című kötetét a Széchenyi Stratégiakutató Intézet adta ki és az óbecsei Nyomda nyomtatta, valamint a borítólapot is ott tervezték. Először a Cseh Károly általános iskola tanulói egy Weöres Sándor gyermekvers- és dal-összeállítással léptek közönség elé, majd a megjelenteket Ágoston Ibolya köszöntötte.  A könyvtáros rövid beszédét követően dr. Hódi Sándor szólt a kiadó nevében. „Jól fejezzük-e ki magunkat, helyesen írunk-e ma, vannak-e viták a magyar nyelvről?” – tette fel a kérdést, de mindjárt meg is adta e kérdésekre a válaszokat: „Bizony sok esetben nem tudjuk jól kifejezni magunkat, nem írunk helyesen, vannak viták a magyar nyelvről”. Mindezekről és más, anyanyelvünkkel kapcsolatos témákról szó van a könyvben.

Bálizs GézaInternetes folyóirat bemutatkozása Adán

    A Szarvas Gábor Könyvtár olvasótermében június 14-én egy érdekes folyóirat bemutatójának szem- és fültanúi lehettünk.  A Képírás című (kaposvári illetőségű) internetes irodalmi-képzőművészeti folyóiratot először Tari István óbecsei költő-képzőművész mutatta be, majd a magyarországi vendégek, a lap szerkesztői beszéltek részletesebben nemcsak folyóiratukról, hanem a kiadványokról, videókról is, amiket kiadójukkal, a Képírás Művészeti Alapítvánnyal karöltve adtak ki.
    Tari István elmondta, hogy e folyóiratnak nemrégiben megjelent egy Vajdaság tematikájú lap-száma, és ezt szeretnék itt Adán bemutatni a lap szerkesztői. Ugyanakkor azt is megtudtuk, hogy e csoport tagjai nagy tisztelői Moholy Nagy Lászlónak, aki igen híres képzőművész és grafikus volt, és egy ideig Moholon és Adán is élt és nevelkedett, éppen ezért előadás előtt tiszteletüket tették annál a háznál, amelynek falán emléktáblája függ.
    Bátai Sándor szerkesztő beszélt arról, hogy a folyóirat első száma 2009 áprilisában jelent meg az interneten és elsősorban képzőművészeti, irodalmi (főleg szépirodalmi) jellege van. A Vajdaság lapszámunk megjelenése Tari Istvánnal való kapcsolatunknak köszönhető. E lapszámban találhatunk írást a magyarkanizsai írótáborról, amely tavaly volt 60 éves, ifj. Novák Mihály fotókiállításáról, művészportrékat Tari István gyűjteményéből, írást és képeket Bada Dada alkotásaiból, ugyanakkor megemlékeznek dr. Máriás Béla újvidéki születésű képzőművészről is.

Bálizs Géza


ANGOL ALKOTÓMŰHELY

    Manapság mindenki tudja, hogy az angol nyelv mennyire fontos a mindennapokban és mekkora része az életünknek.  Az Európai Unió egyik hivatalos és munkanyelve. Ezt a nyelvet tanulják a világon a legtöbben.
    A Roditelj Polgári Egyesület 2013 július 1-töl, 2013 július 7-ig Adán, valamint 2013 július 8-tól, 2013 július 14-ig Moholon ingyenes, interaktív, alapfokú angol nyelvű, komunikációs készségfejlesztő képzést tart 7-13 éves községbeli gyermekeknek. A program támogatója a Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság, melynek célja az általános iskolások angol nyelvtudásának kiegészítése. Az alkotóműhelyek munkájában az Oxford nyelviskola tananyagát használják fel.
    Az angol az a nyelv, amit bárhol a világban használhatunk, hiszen összeköt ismeretlen embereket, ezért a Roditelj PE szívesen várja a gyermekeket minél nagyobb számban.

Lajkó Szilvia


Ezen a napon történt…

    Június 28. az év 179. (szökőévben 180. napja a Gergely-naptár szerint. Az évből még 186 nap van hátra.
    Névnapok: Levente, Irén, Círus, Erina, Gyula, Hektor, Hermiás, Hermiusz, Iréneusz, Iringó, Jerne, Laura, Laurencia, Lauretta, Leó, Leon, Leonidász, Lionel, Lora, Lorella, Lorett, Marcella, Petúnia, Szerénusz, Szirom, Szironka, Tivadar

    • 624 éve, 1389-ben zajlott a Rigómezei csata
    • 251 éve, 1762-ben palotaforradalom megbuktatja III. Péter orosz cárt.
    • 99 éve, 1914-ben Ferenc Ferdinánd osztrák-magyar trónörököst meggyilkolják Szarajevóban. Ez ad ürügyet az első világháború kirobbantásához
    • 94 éve,1919-ben a német delegáció Versailles-ban aláírja az első világháborút lezáró békeszerződést.
    • 72 éve, 1941-ben június 28-29. között a román hatóságok a jászvásári pogrom során több mint 13 000 zsidót végeznek ki
    • 57 éve, 1956-ban a lengyelországi Poznańban közel ötvenezer munkás vonul az utcára, kenyeret és szabad választásokat követelve; a biztonsági erők fegyverrel verik szét a tüntetést.
    • 12 éve, 1991-ben megszűnik a KGST

Gecse Attila

juni 2013.

Naslovna strana
Opštinske vesti
Прослављена храмовна слава у Ади
Aktivnosti sindikata
Vesti
Impresum


Design by VA