Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2013. június

Címoldal
Színvonalas adai kórusfesztivál
Községi hírek
Ballagás a zeneiskolában
Egy kis kronológia
Qué será, será
Új vezetőség a  nyugdíjasoknál
Az utolsó csütörtök
Kutyakiállítás volt Adán is, Moholon is!
Tűztánc
"Hogy érezzük, itt élünk!"
Tevékeny a Vöröskereszt
Főztek, ettek, mulattak
Hírek
Nyelvi figyelő
Teológiai gondolatok
Fiatalok írják
Zöld levél
A Körkép arcképcsarnoka – VII.
Sport
Árnyas oldal
Tarka oldal
Impresszum

Új vezetőség a  nyugdíjasoknál

    A Nyugdíjasok Adai Egyesülete (amelyhez a törökfalusi, valkai sori és völgyparti nyugdíjasok is tartoznak) május 21-én (17 órai kezdettel, harmadik „nekifutásra”) tartotta meg választási közgyűlését a Nyugdíjas otthonban.  A tagság közül 55-en jelentek meg, ami azt jelentette hogy döntések meghozatalára ki volt a létszámtöbbség.  Vendégként jelen volt Jovan Nena-dić, a  Vajdasági Nyugdíjas Szövetség  elnöke is, aki a vitában is felszólalt.  A megjelenteket Miladin Sedmakov üdvözölte és ismertette a napirendi pontokat, amelyeket el is fogadtak. Miután megválasztották a munkatestületek tagjait a gyűlés elnöklője röviden ismertette az egyesület tevékenységét azon időszakra vonatkozóan, amely alatt ő vezette a (a korábbi elnök, Bikicki Mária már előbb lemondott, miután 20 évig sikeresen vezette e szervezetet)!
A pénzügyi jelentést nem tudták ismertetni, mivel a könyvelőnő nem volt jelen, ám voltak észrevételek e jelentésre (a tüzelőanyag kimutatott árára, illetőleg a különböző összejövetelek megszervezésére elköltött pénzösszegre vonatkozóan). Természetesen magyarázatot a felvetett észrevételekre nem lehetett kapni.
    A következő napirendi pont az új elnök megválasztása volt; az elnöklő felolvasta a jelöltek neveit: Rind Ilona, Csuzdi Rudolf, Orcsik Gábor. Ez utóbbi neve körül némi vita alakult ki: voltak, akik ellenezték, hogy listára kerüljön, végül nyilvános szavazás után 24:9 arányban rajta maradt a jelöltek listáján. Miután titkos szavazást tartottak, meg kellett várni (néhány percig) a választási bizottság eredményösszesítését; végül megszületett az eredmény: 55-en szavaztak, érvénytelen cédula nem volt. A jelöltek közül Rind Ilona 40  szavazatot kapott (Csuzdi Rudolf  egyet, Orcsik Gábor 14-et), így az elkövetkező 4 évben Ilona lesz az egyesület elnöke.  Ezután az új elnök ismertette munkaprogramját, ami a szervezetre vonatkozik:
    1. A beteg nyugdíjasok meglátogatása, 2. Síkraszáll a „kisnyugdíjasok” nyugdíjának növeléséért, 3. Kiállítások szervezése (húsvéti, karácsonyi...), 4. Az énekkar tevékenységének újbóli fellendítése, 5. A tánccsoport tevékenységének folytatása és továbbfejlesztése, 6. Hagyományápoló tevékenység folytatása, 7. Sporttevékenység fejlesztése, 8. Teadélutánok szervezése, a nőaktíva szerda délutánonkénti összejövetele és hasonlók!
    A továbbiakban megválasztották az igazgatóbizottság 11 adai és 2 törökfalusi tagját (míg Valkaisorról és Völgypartról később nevezik meg a tagokat: 1 -1 személyt), valamint az ellenőrzőbizottság tagjait, ugyanakkor Miladin Sedmakov személyében megválasztották az egyesület új alelnökét, és a titkárát, aki Kőrösi Katalin lett!  Ezután módosították az alapszabály néhány szakaszát, majd vita következett. 
    Több felszólaló azt hangsúlyozta, hogy az új elnöknek és vezetőségnek még nagyobb figyelmet kell szentelnie minden nyugdíjasra Adán és a tanyavilágban, de elsősorban azokra, akiknek kevés a nyugdíja a megélhetésre, valamint a mozgássérült, mozgásképtelen nyugdíjasokra, mert eddig ezekre nemigen figyeltek oda. A vitában részt vett még: Szabó László, Milan Halgašev, Tóbiás László és mások. A választási közgyűlés résztvevőit üdvözölte Jovan Nenadić is, aki rövid beszédében kitért több aktuális témára:  „a Vajdasági Nyugdíjas Szövetség fő célkitűzései közé tartozik a községi egyesületek tömörítése; minden nyugdíjas érdekeinek védelme és kéréseik továbbítása a felsőbb fórumok felé; a nyugdíjrendszer stabilizálása; kommunikáció a Szerbiai Nyugdíjas Szövetséggel (amely egyenlőre – ha döcögve is, de fennáll). Jelentősebb mértékben kellene növelni a nyugdíjakat, mivel azok a kis emelések, amelyeket a kormány kétszer egy évben megtesz, nincsenek összhangban az infláció növekedésével és ez már a tavalyi évre is vonatkozik. Ez ügyben hallatnia kellett volna a szavát a köztársasági szövetségnek is, de ők ezt nem tették szóvá, a Nyugdíjas Párt nem reagált kellő módon a mi javaslatainkra.  Sajnos több javaslatunk, észrevételünk elakad a  felsőbb fórumoknál, és a kormány sem reagál úgy ahogy kellett volna!  … Kérdem én – mondta ő, kik élnek a  legszegényebben?  Természetesen a nyugdíjasok java része (persze kivételek is akadnak, de ezek száma elég kevés). A nép és a nyugdíjasok szegényedése terén kellene változtatnia a kormánynak, mert egyesek ott (is) felelőtlenül költekeznek.   Én megértem az aggályokat „felsőbb szintről”, de őnekik is meg kell érteniük a nyugdíjasok panaszait” – fejezte be fejtegetéseit Jovan Nenadić elnök.  Az ülés 19,45-kor ért véget.

Bálizs Géza

juni 2013.

Naslovna strana
Opštinske vesti
Прослављена храмовна слава у Ади
Aktivnosti sindikata
Vesti
Impresum


Design by VA