Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2013. június

Címoldal
Színvonalas adai kórusfesztivál
Községi hírek
Ballagás a zeneiskolában
Egy kis kronológia
Qué será, será
Új vezetőség a  nyugdíjasoknál
Az utolsó csütörtök
Kutyakiállítás volt Adán is, Moholon is!
Tűztánc
"Hogy érezzük, itt élünk!"
Tevékeny a Vöröskereszt
Főztek, ettek, mulattak
Hírek
Nyelvi figyelő
Teológiai gondolatok
Fiatalok írják
Zöld levél
A Körkép arcképcsarnoka – VII.
Sport
Árnyas oldal
Tarka oldal
Impresszum

OPŠTINSKE VESTI

KONKURSI OPŠTINE

    Iz saopštenja predsednika opštine Zoltana Bilickog smo saznali da su u toku juna meseca od strane opštine predati konkursi u sledećim temama, kod dole navedenih organa:
    - izgradnja kanalizacije u vrednosti od 20 miliona dinara, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo,
    - izrada planske dokumentacije za kanalizaciju u vrednosti od 4 miliona dinara, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo,
    -  izrada planske dokumentacije za kanalizaciju u vrednosti od 500.000 dinara, Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave,
    - izgradnja kanalizacije u vrednosti od 65 miliona dinara, Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave,
    - izrada plana generalne regulacije u vrednosti od 2 miliona dinara, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam graditeljstvo i zaštitu životne sredine,
    - postavljanje semafora u vrednosti od 3 miliona dinara, Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Valentina Peter


KRENUO JE I PROGRAM STRUČNE PRAKSE


Prijem pripravnika kod predsednika

    Predsednik opštine, Zoltan Bilicki je primio onih 7 osoba koji će biti zaposleni u okviru programa stručne prakse, koji je raspisan od strane Republike Srbije. U okviru ovog programa obuhvaćene su 3 osobe sa srednjom stručnom spremom u trajanju od 6 meseci, 2 osobe sa višom stručnom spremom u trajanju od 9 meseci i 2 osobe sa visokom stručnom spremom u trajanju od 12 meseci, koji sa radom počeli od 15. juna u lokalnoj samoupravi i u javnim preduzećima.

Valentina Peter


TEČE OTPLATA HIPOTEKARNIH KREDITA OPŠTINE

    Nedavno je ponovo uplaćena jedna rata od skoro 50.000 evra od onog kredita u ukupnom iznosu od 740.624,44 evra, koji je prethodno rukovod-stvo opštine 11. decembra 2007. godine podigla kod AIK banke i istim stavila pod hipoteku Lokalnu samoupravu.
    Rok otplate kredita je 11. decembar 2017. godine. Prva rata je uplaćena u junu mesecu 2009. godine. Do današnjeg dana je opština od osnovnog duga otplatila 308.593,94 evra, preostali dug iznosi 432.031,50 evra. Celokupna kamata za period  od 2007. do 2017. godine iznosi 367.618,46 evra. Od toga je do sada otplaćeno 279.535,63 evra, a preostali dug je 88.82,83 evra. Prateći troškovi za period  od 2007. do 2017. godine iznose 8.887,50 evra. Od toga je do današnjeg dana otplaćeno 6.967,36 evra, a preostalo je još 1.920,14 evra – izvestio nas je o procesu otplate kredita predsednik opštine Zoltan Bilicki.

Valentina Peter


SMANJENA JE TAKSA ZA ISTICANJE FIRME

    Jedna grupa pred-uzetnika se obratila predsedniku opštine sa molbom da se smanji taksa za isticanje firme. U toku pregovora sa preduzetnicima postignut je kompromis, koji je Opštinsko veće prihvatilo i koji je Zoltan Bilicki u svojstvu predsednika OV u vidu predloga odluke o izmenama  i dopunama odluke o lokalnim komunalnim taksama podneo Skupštini opštine.  SO je na jučerašnjoj sednici donela odluku o smanjenju taksi, prema kojem su novi iznos sledeći:
    1. Pravnim licima iz delatnosti bankarstva, osiguranja, proizvodnja i trgovina naftom  i naftnim derivatima, proizvodnja i trgovina na veliko duvanskim proizvodima, proizvodnja cementa, poštanskih, mobilnih i telefonskih usluga, elektroprivreda, kazina, kockarnice, kladionice, bingo sala i pružanje kockarskih usluga i noćnih barova i diskoteka smanjuje se taksa:
    Za srednja pravna lica sa 240.000 na 200.000 dinara,
    Za velika pravna lica  sa 360.000 na 250.000 dinara
    2. Za mala pravna lica iz ostalih delatnosti smanjuje se taksa sa 75.000  dinara na 35.000 dinara.
    3. Za preduzetnike koji nisu navedeni u prethodnom stavu a ostvarili su preko 50 miliona godišnjeg prihoda u prethodnoj godini smanjuje se taksa sa 75.000 dinara na 35.000 dinara.
    Preduzetnici koji su u prethodnoj godini ostvarili godišnji prihod ispod 50 miliona dinara ne plaćaju taksu.
    4. Pravna lica i preduzetnici koji imaju više organizacionih jedinica, za prvu organizacionu jedinicu plaćaju taksu u punom iznosu, a za svaku sledeću taksa se umanjuje za 80%

Valentina Peter


POPUST NA PLAĆANJE NAKNADE ZA IZNOŠENJE SMEĆA, ZA POTROŠENU VODU, KAO I ZA KORIŠĆENJE KANALIZACIJE

    Na osnovu Odluka SO Ada, predsednik opštine Zoltan Bilicki ovim putem skreće pažnju osobama sa malom penzijom, članovima samačkih domaćinstava, licima koja ostvaruju pravo na socijalnu pomoć, kao i registrovanim staračkim zemljoradničkim domaćinstvima (žene starije od 60 godina, muškarci od 65 godina, sa posedom manjim od 2 hektara zemljišta), da preko Centra za socijalni rad mogu i dalje da potražuju popuste na plaćanje za odnošenje smeća, za potrošenu vodu, kao i za korišćenje kanalizacije. Zahtevi se mogu predati radnim danima u Adi u kancelariji broj 43. Centra za socijalni rad od 8,00 do 11, 00 časova, kao i u Molu u zgradi Udruženja penzionera, svakog trećeg četvrtka u mesecu od 7,00 do 12,00 časova.

Zita Dragin Miricki


RAZVOJ DOGAĐAJA U VEZI FALSIFIKOVANJA POTPISA

    Predsednik opštine, Zoltan Bilicki je preuzeo onu peticiju, u kojoj građani traže da u vezi slučaja falsifikovanja potpisa preuzme potrebne korake prema nadležnim organima.
    Predsednik opštine je obećao, da će uraditi sve radi toga, da se slične stvari u budućnosti ne dese u našoj opštini.

Zita Dragin Miricki


RADOVI U NAŠOJ OPŠTINI

    Iz saopštenja predsednika opštine, Zoltana Bilickog smo saznali da se u centru Ade nastavljaju radovi na kanalizaciji. Pri sanaciji se pokazalo da je cevovod oštećen na dužoj deonici, tako da su radovi i momentalno u toku. U Molu je u toku rekonstrukcija centra naselja, trenutno se radi obnavljanje trotoara od Katoličke parohije prema Osnovnoj školi. Pored toga u toku je i asfaltiranje ulaza kod Pravoslavnog groblja, kao i formiranje parkinga ispred istog.

Valentina Peter

juni 2013.

Naslovna strana
Opštinske vesti
Прослављена храмовна слава у Ади
Aktivnosti sindikata
Vesti
Impresum


Design by VA