Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2012. augusztus

Címoldal
"Még jőni kell, még jőni fog..."
Községi események
Városi kanalizációs gondok
Fiákeros kenyérszentelő
Szegénység és a kis nyű
Szép adai lányok
Baráti találkozó az adai strandfürdőben
Forró nyári hónap ünnepi hangulatban!
Adám
Összejöttek a családok
Olvasói levél
A kisiparosoknak is nehéz a gazdasági helyzetük
Ritkán látott kiállítás
Motorzúgás és rock zene 11. alkalommal
Ismertető a rendkívüli helyzetekről
Moholi események
Hírek
Rendőrségi hírek
Nyelvi figyelő
Teológiai gondolatok
Zöld levél
Nyelvi jogaink Szerbiában -8.
Községünk fiataljai a szövetségi munkaakciókon (1)
Az adai futballpályák története II.
Sport
Árnyas oldal
Tarka oldal
Impresszum

Teológiai gondolatok
Szent István egyházszervezői tevékenysége

    Őseink vallása a sámánizmusnak egyik változata volt, és a halottak, valamint a megszemélyesített természeti erők tiszteletéből állt. Elődeink hittek a lélek túlvilági életében, a halál utáni sorsot pedig a földi élet folytatásának tekintették. Papjaik a sámánok voltak, akiket táltosoknak is neveztek.
Az ősmagyarok a kereszténységhez elsősorban bizánci kapcsolataik árán jutottak, de az új hazában talált keresztény szlávok is nagy hatással voltak rájuk.
    A nyugati kalandozások kudarcai a magyarságot végveszéllyel fenyegették. A kiutat a törzsi vezetők a kereszténység felvételében látták, és e célból Bizánccal vették fel a kapcsolatot. Bulcsú és Tormás, a honfoglaló Árpád dédunokái, Bizáncban megkeresztelkedtek, majd az erdélyi Gyula is követte őket.
    Amikor 955 után a Bizánccal való viszony megromlott, Géza nagyfejedelem a magyar külpolitikát nyugati beállítottságúvá tette, és egyúttal hittérítő papokat engedett a magyarság közé. 972-ben Géza egész háza népével megkeresztelkedett, majd őt követte több mint ötezer előkelő magyar szolganépével együtt.
    Géza fejedelem halála után fia Vajk, aki a keresztségben az István nevet kapta, lett a magyarok ura. II.Szilveszter pápától az új magyar állam szimbólumaként és megerősítéseként koronát kért és kapott. A koronázásra vagy 1000 karácsonyán vagy annak oktáváján,1001. január elsején került sor.
    István egyházszervezése szoros kapcsolatot mutatott hittérítési politikájával. A kereszténység magyarországi terjesztésével olasz, német, francia és szláv hittérítőket bízott meg.
    1001-ben Esztergomban létrehozták az első érsekséget, majd ezt követte a veszprémi,a kalocsai, a győri, az erdélyi, a csanádi püspökség alapítása is. A püspökségek alapításával szinte egyidőben történtek a bencés apátságok létesítései. Közülük máig is  a legismertebb a pannonhalmi apátság.
    István király egyházpolitikáját törvényekkel is biztosította. Így elrendelte, hogy minden tíz falu építsen templomot, az egyház számára pedig mindenki (még a királyi birtokok is) szolgáltassa be a termények egy tizedét (a dézsmát).
Az első magyar király Rómában, Jeruzsálemben és Ravennában is templomokat és zarándokházakat építtetett.
    Szent István önmagát és országát a Szent Szűz oltalmába ajánlva 1038-ban, Nagyboldogasszony ünnepén költözött az örök hazába.

Morvai Matild

avgust 2012.

Naslovna strana
Opštinski događaji
Vesti
Vesti iz policije
Aktivnosti sindikata
Sa sednice Opštinskog štaba za vanredne situacije
Impresum


Design by VA