Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2010. november

Címoldal
Amiben jók vagyunk és amiben kevésbé
Községi hírek, események
Jár a toronyóra
A Szennyvíztisztító alapkövének letétele
Ülésezett a II. Helyi Közösség tanácsa
Első helyi közösség
Gyöngyszem a sárban
Ünneprontó szeméthalmok a temetőben
Búzavirág énekcsoport - Törökfalu
1944-ről, harmadszor
Örömmel várjuk vissza
Söprögető diákok
Hírek
Rendőrségi hírek
Szakszervezeti hírek
Nyelvi figyelő
Teológiai gondolatok
Októberi események a moholi iskolában
Fiatalok írják
Moholy-Nagy képeslapjai
Zöld levél
Községünk a török hódoltság idején
Utcanevek, számok - II.
Az eltűnt idő nyomában
Árnyas oldal
Tarka oldal
Impresszum

Sindikalne aktivnosti

KONAČNO USPEŠNA PRODAJA IMOVINE

    Dana 20. oktobra 2010. godine u Beogradu u Agenciji za privatizaciju održana je sedma prodaja imovine AD «Zora» Mol u stečaju metodom prikupljanja pismenih ponuda.  Posle skoro tri godine i  više neuspešnih prodaja, ova prodaja je proglašena uspešnom pošto je preduzeće «Aretol» DOO Novi Sad, kao jedini ponuđač ponudilo 60 000 000,00 dinara i uz saglasnost Odbora poverilaca postalo novi vlasnik ovog nekadašnjeg renomiranog preduzeća. U narednom periodu, nakon donošenja adekvatnih odluka na Privrednom sudu u Subotici se očekuje i namirivanje poverilaca prema naplatnim redovima i srazmerno stečajnoj masi, a među kojima su i bivši zaposleni ovog preduzeća. Nadamo se da kada ovo preduzeće profunkcioniše u narednom periodu da će mnogi bivši zaposleni naći uhlebljenje u ovom preduzeću i  da će ova činjenica u narednom periodu doprineti smanjenju nezaposlenosti i sveukupnom oporavku privrede kako u Molu tako i u celoj Ađanskoj opštini.


KONSTITUISAN SAVET ZA ZAPOŠLJAVANJE

    Dana 9.11.2010. godine,  na osnovu prethodno donete Odluke Skupštine opštine Ada, konstituisan je lokalni Savet za zapošljavanje opštine Ada kao savetodavno telo. Ovo telo daje mišljenje i preporuke osnivaču po raznim pitanjima od interesa za zapošljavanje. Dogovoreno je da se u narednom periodu usvoji lokalni Akcioni plan zapošljavanja i predloži Skupštini opštine na konačno usvajanje. Nakon toga će se steći svi uslovi da se sprovode programi i mere aktivne politike zapošljavanja, organizovanjem javnih radova i radnim angažovanjem nezaposlenih u istim, dodatnim obrazovanjem i obukom i svim drugim pitanjima od interesa za zapošljavanje. Savet se sastoji od sedam članova i to tri od predstavnika lokalne samouprave (Vesna Civrić, Gabor Kalmar, Milorad Mrđanov), jedan predstavnik Nacionalne službe za zapošljavanje (Sofija Šemović), jedan predstavnik Udruženja poslodavaca i preduzetnika (Silvester Vaš), jedan predstavnik Centra za socijalni rad opštine Ada (Magdolna Apro Bakai)i jedan predstavnik Saveza samostalnih sindikata opštine Ada (Miroslav Belančić) koji je ujedno i izabran za predsednika ovog Saveta.


    Kao što smo vas u prošlom broju informisali, dana  22. oktobra 2010. godine u Novom Sadu na Trgu slobode sa početkom u 14,00 časova, uz učešće oko 20.000 članova sindikata, penzionera i mladih iz cele Vojvodine i Srbije, održan je veliki protest, a kasnije i velika protestna šetnja kroz Novi Sad a povodom najavljenih izmena i dopuna Zakona o PIO od strane Vlade RS. Upravo za vreme trajanja protesta je stigla vest koja je izazvala veliko zadovoljstvo prisutnih i koju je saopštio Ljubisav Orbović predsednik SSS Srbije, da je Vlada RS na svojoj telefonskoj sednici pod hitno povukla iz skupštinske procedure Izmene i dopune Zakona o PIO i da će od 25.10.2010. godine početi pregovori i usaglašavanje stavova sa sindikatima po ovim pitanjima. Ovim je prestala potreba za prikupljanjem potpisa širom Srbije.

Miroslav Belančić

novembar 2010.

Naslovna strana
Opštinske vesti, događaji
Položen kamen temeljac prečistača otpadnih voda
Vesti
Vesti iz policije
Sindikalne akrivnosti
Impresum


Design by VA