Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2008. december

Címoldal
Álljunk meg egy pillanatra
Községi események
Karácsonyi gondolatok
Szép vers Karácsonyra
Út Eszék és Temesvár között
Most már nyugodtak vagyunk
A Szent Család
Karácsony
Mikulás-nap Moholon
Miki atyát és a Mikulást köszöntötték
Újabb elismerések a Termometalnak
Fából vaskarika
Tíz éves az Aranykapu
Sáros téli hónapjaink
Stop a mobbingnak
Az adai Önkéntes Tűzoltó Testület 125 éve (3.)
Hírek
Rendőrségi hírek
Csősz-ügyek
Fiatalok írják
Nyelvi figyelő 
In memoriam Gyurkovics Tibor
Zöld levél
Fridrik Tamás életműve nyomában (III)
Címeres nemeslevelek - VIII.
Sport
Az eltűnt idő nyomában
Árnyas oldal
Tarka oldal
Politikai Krónika
Impresszum

AZ ÉV VÉGE FELÉ

    Tisztelt polgártársaim!
    Így év vége felé mindenki számol, számadást végez, mit tett vagy mit nem ebben az évben, amiben éppen járunk, esetleg azzal számol, vagy tervez, hogy a következő évben mit kellene tenni, vagy másképp csinálni. Úgy gondolom, hogy ebben a számolgatásban, elemezgetésben a Magyar Koalíció részéről is számot kell vetnünk, mit tettünk (erről most készül az analízis), vagy mit kell a jövőben tennünk.
    Itt a cikkem elején (és ezért írom ide) nem szeretnék ünneprontó lenni, csak felhívni a közvélemény figyelmét, és azoknak a figyelmét, akikről szólni fognak a következő mondatok, hogy ezeket építő jelleggel, figyelemfelhívásként (nem más okból) írom le.
    – Nagyon sajnálom, hogy kimaradt a községi Körképből a Tartományi Képviselőház elnökének (Egeresi Sándor) községünkben tett látogatásáról legalább egy kis cikk-ismertető. Szerintem egy ilyen szintű látogatás ennyit megérdemelt volna (de biztos megvolt az oka, hogy miért nem).
    – Szeretném felhívni a G-17 és a MPSZ (cikkírójának) figyelmét a múlt havi Körképben megjelent írására és arra a tényre, hogy a Községi Tanács üléseinek jegyzőkönyvei a rendelkezésükre állnak, és ellenőrizni tudják, hogy a tanácson megtárgyalt (az átlag 10-15) napirendi pontoknál hányszor volt 4-4-es döntéshozatal, még akkor sem történtek leszavazások, ha épp valaki hiányzott is valamelyik opcióból.
    – Szintén a múlt havi Körképben jelent meg egy cikk a DP részéről, amelyben a Tartományi VT szakszolgálatának véleményezéséről írtak, éspedig az adai KKT 4. ülésén történtekről. Szeretném a figyelmükbe ajánlani (főleg a cikkírónak), hogy az a véleményezés több pontból állt, éspedig két oldalon. Önök vagy ön aki, akik ezt megfogalmazták, csak az első oldalról írtak, ily módon csak féligazságok lettek kimondva, ahogy az önök számára megfelelt, míg a többi, a más szempontok nem. Viszont a számomra, számunkra ez a történet le van zárva, és nincs szándékunkban tovább boncolgatni.
    Ezeket a fent leírt dolgokat úgy érzem, hogy ki kellett mondani, le kellet írni. Viszont ezek után szeretnék egy kicsit a község dolgaival is foglalkozni, és itt nem arról szeretnék írni, hogy milyen nehéz helyzetben vagyunk, vagy van az egész közösségünk (hisz a pénztelenség és a siralmas gazdasági helyzet mindenfelé jelen van), hanem arról hogy mit szeretnénk a jövőben tenni.
    Amiben a MK részéről eltökéltek vagyunk, az pedig a következő: tiszta tulajdonviszonyok és átláthatóság.
    Hogy miért is van szükségünk ezekre a dolgokra, azt hiszem, minden polgár előtt világos, de itt szeretném elmondani azt is, hogy e viszonyok nélkül a jövőben  nem tudunk majd pályázni (pénzekre, mire másra?) se belföldön, külföldön meg főleg nem. Ez pedig alap számunkra az előrehaladásra,  az első lépés, ami bizony nem is olyan könnyű, ha még az önkormányzatnak közjogvédője sincs (az indítvány már megszületett és a Községi Tanácsnak kell állást foglalnia, ami szerintem pozitív fog lenni).
    A másik dolog, amiről szeretnék egy pár szót szólni az átláthatóság. Szeretnénk az önkormányzat és a községi költségvetés élvezőinek munkáját a polgáraink számára nyílttá és áttekinthetővé tenni. Azt hiszem, hogy egy ingyenes jogsegély szolgálat felállítása, vagy a fogadóórák megszervezése (bár aki eddig bejelentkezett, az sem lett elutasítva – tudomásom szerint), a községi 2009-es költségvetés megvitatása a helyi közösségek tanácsain mind ezt szolgálja, és fogja szolgálni. A Körképnek ezen az oldalain megjelenő cikkek is a tájékoztatásról szólnak stb.
    Amit még szeretnék csak egy pár mondatban elmondani (helyszűke miatt) az az, hogy pl. a Községi stratégiai terv továbbfejlesztésére, konkretizálására egy pályázaton vettünk részt, Excheng 2, amelyet Szerbiában összesen 5 község nyert el, köztük mi is. Azok a beruházások, amelyek különböző pályázatokon, vagy más módon lettek az önkormányzatnak jóváhagyva ebben az utolsó 4-5 hónapban, értékben ott járnak a 300 millió dinár körül. Sajnos, a munkálatokból már csak jövőre fog lenni valami.
    De ezen kívül, a télen is lesz elegendő tennivalónk, hisz meg szeretnénk alakítani a turisztikai központot községünkben, projektumokat előkészíteni a jövő évre stb.
    Amit még roppant fontosnak tartok, az pedig az EMBERI TÉNYEZŐ. Úgy gondolom, hogy községünk rendelkezik egy olyan potenciállal, ami az egész közösségünket előbbre tudja vinni minden téren, így aki ezért tenni akar és tud tenni, az előtt nyitva a nagykapu! Hisz itt mindenkire szükség van, csak épp össze kell fognunk, és nem azt kell nézni, hogy KI csinálja, hanem azt, hogy MIT, hogy hasznos-e az, nekünk. És ne azt nézzük, hogy HOGY NEM  LEHET, hanem azt, hogy HOGY TUDJUK azt megvalósítani. Azt kell néznünk, hogy CSAPATBAN gondolkozzunk és úgy is tegyük a dolgunkat –, és ezt csakis nemzeti, faji és párti megkülönböztetéstől függetlenül. Csakis így jutunk előre, így tudunk saját magunknak és FÖLEG az utánunk jövőknek szebb és jobb jövőt biztosítani.
    Tisztelt polgártársaim, mind a magam, mind a Magyar Koalíció nevében, községünk minden polgárának, a nemzeti és vallási hovatartozásától függetlenül, BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS NAGYON BOLDOG ÚJ ÉVET kívánok!

A MAGYAR KOALÍCIÓ NEVÉBEN
Világos Tibor, Ada község alpolgármestere Ada 2008. decembere


AKIK NÁLUNK JÁRTAK
(az elmúlt 2-3 hónapban)

    1. Lakossági fórum – Vajdaság statútumának megvitatása
    Helyszín a községháza nagyterme, a MK és a DP szervezésében
    Vendégeink Pásztor István, a Tartományi Végrehajtó Tanács alelnöke és Bús Ottó, tartományi képviselő
    2. Egeresi Sándor, a Vajdasági Képviselőház elnöke, valamint Bábi Attila (Topolya) és Csóré Róbert (Kishegyes) polgármesterei, akik megtekintették a községünkben folyó beruházásokat, majd aláírtak egy szándéknyilatkozatot a moholi Nagyút folytatásáról.
    3. Dr. Kozma József, a Magyar Parlament Külügyi Bizottságának elnökhelyettese, Nagy Ferenc, Szabadkai főkonzul és Kern Imre, a Tartományi Nagyberuházási Alap igazgatóhelyettese, akikkel a határon átnyúló együttműködési lehetőségekről tárgyaltunk
    4. Varnyú Ernő, a Tartományi Gazdasági Titkárság titkárhelyettese, akivel Ada község turisztikai lehetőségeiről tárgyaltunk egy munkajellegű megbeszélésen.
    5. Dr. Becsey Zsolt EU-s képviselővel tárgyaltunk Szegeden a Héthatár civil szervezet és Ada község együttműködési lehetőségeiről és annak előnyeiről.
    6. Mi voltunk a házigazdái a VMSZ csúcsvezetői találkozójának, amelyen részt vettek Vajdaság minden olyan községének előljárói, ahol a VMSZ hatalmi pozícióban van. A munkajellegű találkozón mintegy 70-en jelentek meg tanácsnokok, tanácsadók, KKT-elnökök, polgármesterek, tartományi és köztársasági képviselők (itt volt Pásztor István, Kern Imre, Egeresi Sándor, Varga László, Pásztor Bálint, Józsa László, Knézi Péter stb. hogy csak egy pár nevet említsek). A helyszín a községháza nagyterme volt.


PRI KRAJU GODINE

    Svi mi, kada se primičemo kraju godine, sabiramo šta smo uradili i šta nismo u tekućoj godini, odnosno vršimo procene i planiramo koji nas zadaci očekuju u narednoj godini i šta je to što možda treba drugačije raditi. Jasno je, da ovo sumiranje i analizu i Mađarska Koalicija mora da uradi (u toku je sačinjavanje izveštaja).
    Odmah na početku naglašavam (zato time i počinjem), da donjim opaskama, koje slede želim samo skrenuti pažnju javnosti i svih onih, na koje se iste odnose, dobronamerno i konstruktivno (a ne iz nekih drugih pobuda), i to:
    – sa žaljenjem konstatujem, da se u „Panorami“ nije pojavio članak o poseti predsednika Skupštine AP Vojvodine (Šandor Egereši), makar jedno manje saopštenje, mišljenja sam da jedna poseta ovakvog nivoa to zaslužuje;
    – skrenuo bih pažnju autoru članka G17+ i GSM iz prošlog broja „Panorame“ na činjenicu, da im zapisnici Opštinskog veća stoje na raspolaganju i može se proveriti, koliko puta su se odluke Veća donosile u srazmeri 4:4 (prosečno ima 10-15 tačaka po sednici), pošto nadglasavanja nije bilo ni u slučaju odsustvovanja člana iz bilo koje opcije;
    – također je u prošlom broju „Panorame“ objavljen članak od strane DS-a, povodom mišljenja stručne službe Izvršnog Veća APV, u vezi dešavanja na 4. sednici SO Ada. S obzirom da se to mišljenje sastojalo od više tačaka i na dve strane, skrećem pažnju pre svega autoru članka, da pisanjem o samo jednoj strani tog mišljenja, bez tretiranja ostalih delova teksta, dolazi do navođenja poluistina, možda to nekome i odgovara, međutim za mene i za nas ova priča je završena i nećemo dalje o njoj raspravljati.
    Smatrao sam potrebnim, da gornje reči treba reći ili napisati. Posle iznetog, želim se okrenuti opštinskim pitanjima, ne jadikovanjima.Naglasio bih da smo i mi i cela zajednica u teškoj situaciji (pošto je i finansijsko i privredno stanje svugde slično), već bih govorio o našim planovima za predstojeći period.
    Čvrsto opredeljenje u MK, da ćemo težiti: raščišćenim svojinsko-pravnim odnosima i transparentnošću. Verujem, da je svakom našem građaninu jasno, zbog čega su nam te dve stvari neophodne.
    1. Bez čistih svojinskih odnosa u buduće nećemo moći konkurisati - ni za novčana, ni za ostala sredstva - ni u zemlji, a kamoli u inostranstvu. Ovo je naš prvi korak i predstavlja osnov za napredovanje, što nije lako postići, naročito ako se zna da u lokalnoj samoupravi nemamo ni Opštinskog pravobranioca (predlog odluke je sačinjen, uskoro stiže pred Opštinsko veće radi zauzimanja stava, očekujem da će isti biti pozitivan).
    2. Transparentnost je druga bitna stvar. Želimo učiniti otvorenim i preglednim našim građanima rad lokalne samouprave, kao i rad svih korisnika sredstava budžeta opštine. Ostvarivanju ovog cilja, kao svojevrsni instrument, nadam se, doprineće postavljanju službe besplatne pravne pomoći, termini za prijem građana (mada, po mom saznanju, i do sada su svi primljeni, koji su se prijavili), razmatranje budžeta opštine za 2009. godinu od strane Saveta mesnih zajednica. Informacije, koje se pojavljuju na ovim stranicama „Panorame“ također idu tome u prilog.
    I na ovako skučenom prostoru stranice, želim izneti, da na konkursu Exchange-2, za usavršavanje i konkretizaciju strategije razvoja opštine, u Srbiji su 5 opština dobile sredstva, među njima je i opština Ada. S druge strane, vrednost investicija, za koje su lokalnoj samoupravi opštine Ada u zadnjih 4-5 meseci dodeljena sredstva putem konkursa ili na drugi način, dostiže iznos od oko 300 miliona dinara, s tim da će se ti radovi obaviti u sledećoj godini.
    Posla ima i za vreme zime, jer želimo osnovati turistički centar opštine, pripremiti dokumentaciju projekata za sledeću godinu, itd. 
    Ono što još smatram veoma važnim, to je LJUDSKI FAKTOR. Ocenjujem da naša opština ima potencijale za unapređenje zajednice u svim oblastima života i rada, te su vrata otvorena za svakog ko želi i ume na tom polju nešto učiniti. Svako nam je potreban, samo se moramo udružiti, da ne bude važno KO radi, već ŠTA radi, da to bude svima nama od koristi, umesto KAKO NE MOŽE da gledamo KAKO SE MOŽE nešto realizovati. Moramo misliti i raditi zajednički, kao jedan TIM – bez obzira na nacionalnu, rasnu i partijsku pripadnost, samo tako možemo ići napred, tako možemo sebi, a NAJVIŠE našoj deci obezbediti lepšu i bolju budućnost.
    Poštovani sugrađani, u svoje lično ime i u ime Mađarske Koalicije, svim građanima naše opštine, bez obzira na nacionalnu i versku pripadnost, želim SREĆNE I PRIJATNE NOVOGODIŠNJE I BOŽIĆNE PRAZNIKE!

U IME MAĐARSKE KOALICIJE,
Tibor Vilagoš, zamenik predsednika opštine Ada
Ada, decembra 2008.


BIZONYÍT A DEMOKRATA PÁRT ADA KÖZSÉGI SZERVEZETE

  • A Demokrata Párt által vezetett adai önkormányzat az év utolsó hónapjában learathatja a május 11-én megkezdett munkája gyümölcsét.

    Lassan megvalósulnak a tervek, az ígéretek. Itt nemcsak azokra az ígéretekre gondolunk, melyek a választások alatt elhangzottak, hanem azokra is, amit a tartományi és köztársasági kormány tett városunknak.
    Községi elnökünk, Bilicki Zoltán november és december hónap folyamán számos szerződést írt alá különböző minisztériumokkal, mely szerződések községünknek igen komoly pénzösszegeket hoztak.
     A községünkben tervben levő és folyó beruházásokról állandó jelleggel tárgyalt a polgármester és a községi vezetőség az elmúlt hónapokban, és most e tárgyalásoknak meg is lett a gyümölcse.
     1. A Nagyberuházási Alap a a következő összegeket hagyta jóvá:
        - a csatornahálózat fő vezetéke II. fázisának kiépítésére 15 millió dinárt,
        - a híd további munkálataira  190 millió dinárt,
        - az adai  közvilágítás felújítására  3,9 millió dinárt,
        - a moholi Nagyút további munkálataira 46 millió dinárt.
    2. A Tartományi Helyi Önkormányzati és Községközi Együttműködési Titkárság 1.700.000  dinárt hagyott jóvá az ipari zóna villanyhálózatának és a gázvezetékek tervdokumentációjára.
    3. A Környezetvédelmi és Területrendezési Minisztériummal 5 millió dinárról szóló szerződést irt alá Bilicki Zoltán polgármester úr. Az összeget a kommunális szemét gyűjtőhelyének szanálására fordítjuk.
    4. A Gazdasági és Regionális Fejlesztési Minisztérium az épülőfélben lévő sportpanzió befejezéséhez hagyott jóvá 15 millió dinárt.
    5. A Tartományi Gazdasági Titkárság 5 millíó dinárt juttat községünknek, az aláírt szerződés szerint, amiből Mohol  központjában szemafort állítanak fel.
    Mindezek mellett meg kell említenünk, hogy a Demokrata Párt kezdeményezésére a koalíciós partnerekkel együtt december 24-e és 31-e között községünkben zajló rendezvénysorozat megszervezésére és kivitelezésére 1millió 800 ezer dinárt kaptunk különböző pályázatok által a Kulturális Minisztériumtól, és még 100.000-et a Tartományi Kulturális Titkárságtól,  mely összegek lehetővé teszik, hogy az önkormányzat  színvonalas műsort biztosítson a község polgárainak, saját költségvetésének terhelése nélkül.

    Ada község polgárainak az előttünk álló ünnepségsorozathoz jó szórakozást, valamint békés, szeretetteljes karácsonyt és boldog új évet kíván a községi elnök!


EGÉSZSÉGVÁSÁR VOLT ADÁN

    December 13-án a Demokrata Párt községi szervezetének kezdeményezésére a Tartományi Egészségügyi Titkárság és a Vajdasági Közegészségügyi Intézet szervezésében és védnökségével másodízben tartottak Adán egészségvásárt.

    Az adai Cseh Károly iskola tornatermében megtartott rendezvényen az adai, a csókai és az óbecsei egészségház, valamint a verbászi kórház orvosai és nővérei végeztek el néhány ingyenes egészségügyi mérést és vizsgálatot a látogatók számára, illetve a Rákinfo civil szervezet végzett szaktanácsadást a helyszínen. 
    A rendezvény megnyitóján Boris Kopilović tartományi egészségügyi titkársegéd elmondta, hogy az elmúlt négy évben a titkárság mintegy 5 milliárd dinárt fordított az egészségügyi intézmények felszerelésére Vajdaságban. A segédtitkár elégedettségét fejezte ki amiatt, hogy a tartományi titkárság olyan rendezvény védnöke lehet, amely az egészséges életmódot hirdeti, és arra biztatja az embereket, hogy ellenőriztessék az egészségi állapotukat. Tóth Tamás köztársasági parlamenti képviselő és Tóbiás József tartományi képviselő a DP nevében üdvözölte a megjelenteket. Mindketten reményüket fejezték ki, hogy az elkövetkező években is rendszeresen megszervezik Adán az egészségvásárt.
    A házigazda adai Egészségház igazgatója, dr. Tóth Barna Elvira közölte, a rendezvénye célja a vizsgálatok és mérések mellett, hogy felhívja az emberek figyelmét azokra a kockázati tényezőkre, amelyek bizonyos betegségek kiváltó okai lehetnek, mint amilyen a szívinfarktus, az agyvérzés vagy a rákos megbetegedések. Hangsúlyozta, hogy az egészségvásáron elvégzett vizsgálat nem egyenértékűek az egészségházban végzett szűrővizsgálatokkal, amelyek sokkal szélesebb körűek, magukba foglalják a laboratóriumi vizsgálatokat is. Mint mondta, kevesen mennek el a szűrővizsgálatokra, mindössze a meghívottak fele. Arra kérte az embereket, hogy az egészségük érdekében vegyék komolyan a szűrővizsgálatokat.
    Az adai egészségvásárra ellátogatott dr. Csengeri Attila tartományi egészségügyi titkár is.


Az erőszak ellen

    A Demokrata Párt községi szervezetének Női Fóruma december 9-én este Adán kerekasztal-beszélgetést szervezett, amelynek a nők elleni erőszak volt a témája. Mintegy tizenöt nő vett részt a rendezvényen, amelyre a DP Női Fóruma által november 25-től december 10-ig meghirdetett kampány részeként került sor. A kampány célja, hogy felhívja a közvélemény figyelmét arra, hogy a nők elleni erőszakra nincs mentség, és ha ez bekövetkezik, akkor azt jelentsék a rendőrségen, illetve a helyi szociális központban. A kerekasztal-beszélgetésen a kampány részleteiről és célkitűzéseiről Dragin Miricki Zita, a helyi Női Fórum elnöke beszélt.


PROTIV NASILJA

    Opštinski Forum žena Demokratske stranke organizovao je u Adi 9. decembra 2008. okrugli sto, a tema je bila nasilje nad ženama. Učestvovalo  je  oko 15 žena  na tom razgovoru, kao deo kampanje koja je trajala od  25. novembra, pa sve do 10. decembra. Cilj ove kampanje je bio da skrene pažnju javnosti, da nema opravdanja  vezano za nasilje nad ženama, a ukoliko se ipak to i desi, treba da se jave  policiji ili Centru za socijalni rad. Na okruglom stolu o detaljima kampanje i o ciljevima, govorila je Zita Dragin Miricki, lokalni predsednik Foruma žena.

2008.12.24-től 2009.01.01-ig
ADA HELYI ÖNKORMÁNYZATA
MEGSZERVEZI AZ ADAI ÚJÉVI NAPOKAT

XII.24. Szerda
20.00 Kanalas Róbert
PRAVA STVAR BAND

XII.25. Csütörtök
20.00 DJ. Nosztalgia

XII.26. Péntek
15.00 Kalamáris együttes
Táncos zenei program
Tánccsoportok: New Ada Dance, Venus, Vadvirág, Midnight, Aranykapu, Brass Dance Band, moholi Novak Radonić Ált. Isk.- karácsonyi műsora
20.00 Zemlja együttes
22.00 NEVERNE BEBE

XII. 27. Szombat
16.00 Pálinkafesztivál
Akustik Band, Fúvósok, Čuvari duše, Тamburazene
20.00 Ramblers-Ada
22.00 REPUBLIC (HU)

XII. 28. Vasárnap
15.00 Szórakoztató zenés műsor nyugdíjasoknak
20.00 DJ. Disco – Retro Disco
22.00 PERPETUUM MOBILE

XII . 29. Hétfő
16.00 Télapócsomag-osztás – Színházi előadás gyerekeknek
19.00 LUIS és meglepetés-vendégei

XII. 30. Kedd
16.00 Tini disco – Karaoke verseny
20.00 Coco-Bongo – együttes (HU)
22.00 TAMARA $ BALKAN EXPRESS

XII. 31. Szerda
Zene – Tűzijáték – Forralt bor és tea

    A rendezvények fűtött sátorban lesznek Ada központjában, minden koncert ingyenes.


LOKALNA SAMOUPRAVA ADA ORGANIZUJE
AĐANSKE NOVOGODIŠNJE DANE
OD 24.12.2008. do 01.01.2009.

XII 24. Sreda
20.00 Robert Kanalaš
PRAVA STVAR BAND

XII 25. Četvrtak
20.00 DJ. Nostalgija

XII 26. Petak
15.00 Grupa Kalamariš –  Muzički program – Plesni klubovi: New Ada Dance, Venus, Vadvirag, Midnight, Aranykapu – Brass Dance Band, OŠ „Novak Radonić” iz Mola – božićni program
20.00 Grupa Zemlja
22.00 NEVERNE BEBE

XII 27. Subota
16.00 Rakijada – Akustik Band – Duvački orkestar – „Čuvari duše“ – Tamburaši
20.00 Ramblers – Ada
22.00 REPUBLIC (HU)

XII 28. Nedelja
15.00 Zabavni muzički program za penzionere
20.00 DJ Disco – Retro Disco
22.00 PERPETUM MOBILE

XII 29. Ponedeljak
16.00 Dodela paketića deda mraza – Pozorište za dece
19.00 Luis i gosti iznenađenja

XII 30. Utorak
16.00 Tini Disco – Karaoke
20.00 Grupa Coco-Bongo (HU)
22.00 TAMARA $ BALKAN EXPRESS

XII 31. Sreda
Muzika , Vatromet, Kuvano vino i čaj

    Manifestacija će se održati u centru Ade u šatorima sa grejanjem, koncerti su besplatni.

decembar 2008.

Naslovna strana
Opštinski događaji
Molski dobošar
Vesti iz policije
Politička hronika
Impresum


Design by VA