Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2008. december

Címoldal
Álljunk meg egy pillanatra
Községi események
Karácsonyi gondolatok
Szép vers Karácsonyra
Út Eszék és Temesvár között
Most már nyugodtak vagyunk
A Szent Család
Karácsony
Mikulás-nap Moholon
Miki atyát és a Mikulást köszöntötték
Újabb elismerések a Termometalnak
Fából vaskarika
Tíz éves az Aranykapu
Sáros téli hónapjaink
Stop a mobbingnak
Az adai Önkéntes Tűzoltó Testület 125 éve (3.)
Hírek
Rendőrségi hírek
Csősz-ügyek
Fiatalok írják
Nyelvi figyelő 
In memoriam Gyurkovics Tibor
Zöld levél
Fridrik Tamás életműve nyomában (III)
Címeres nemeslevelek - VIII.
Sport
Az eltűnt idő nyomában
Árnyas oldal
Tarka oldal
Politikai Krónika
Impresszum

Címeres nemeslevelek - VIII.

    Az adai címeres nemeslevelet kapott családok betűrendes névjegyzéke – VIII.

    HORVÁTH család
    HORVÁTH VIKTOR, nemes. Született 1845 körül. Apja: István, anyja: Lipták Rozália (Rozál) adai lakosok. Meghalt Adán 1848. február 19-én, élt: 3 évet. EHaAK Ada: 72/1848 folyószám.
    Horváth István László már 1753-ban megyei esküdt volt. Horváth Józsefet és Mihályt 1767-ben birtokos nemes gyanánt ismerték el. Horváth Ádám (1776.) jegyző volt Nemesmiliticsen. Ebből a családból való volt Horváth Mór dr., volt szabadkai képviselő és ügyvéd (meghalt 1896-ban). 1771-ben a család Pest megye által 1711-ben adott bizonyítvánnyal igazolta nemességét. A család 1803-ban Nemesmiliticsen adományt (donációt) szerzett. Horváth Mihály 1782-ben Veszprém vármegye bizonyítványa által hirdette meg nemességét, 1810-ben szolgabíró lett.
    Címere: Három mezőre osztott pajzs, első udvarban; egyfejű sas, második udvarban; oroszlán, harmadik udvarban; hat ovális alakú kocka; a sisak felett egy sasszárny.
    Horváth, cabaji. III. Ferdinánd király 1653. szeptember 3-án címeres nemeslevelet ad Horváth Istvánnak és Jánosnak. Kihirdeti Nyitra vármegye. Előnevét a Nyitra megyei Cabajról veszi (ma Cabaj, Szlovákia). Horváth József (de Czaba), Horváth Mihály fia 1795-ben Pest vármegye bizonyítványa alapján hirdette meg nemességét. Ez a család 1801 óta Pacsér egy részét birtokolta. 1841-ben Horváth Péter főszolgabíró, Pacséron lakott.

    Címere: Nemesi koronán oroszlán áll karddal. A sisak felett ugyanaz.
Horváth András, István, József, János és Dániel 1798-ban Pest vármegye bizonyítványa alapján hirdette meg nemességét. 1800-ban Horváth Ferencet és Istvánt vették fel a nemesi lajstromba.

    ISTENES család
    ISTENES BORBÁLA, nemes. Született 1809 körül. 1829. november 10-én 20 évesen Adán házasságot kötött a 33 éves Kováts Alberttel. EHáAK Ada: 1829. P-49/2.
    III. Károly király 1717. január 20-án címeres nemeslevelet ad Istenes Györgynek és Jánosnak, feleségének Mangó Erzsébetnek, fiának Ferencnek. Kihirdetve Komárom vármegyében. A család nemességét 1807. július 17-én Bécsben és 1815. augusztus 4-én Bécsben legfelsőbb helyen is igazolják. (Liber Regius LXII. 68, LXIII. 755). Istenes István, József, Mátyás és János 1816-ban Komárom vármegye bizonyítványa útján hirdette meg nemességét.

    Címer (1717): Vörösben zöld dombon, arany koronán álló daru jobbjában kavicsot tart. Sisakdísz: nyílt fekete sasszárny pár között könyöklő vörös ruhás kar három búzakalászt tart. Takarók: kék-arany, vörös-ezüst.

    A moholi címeres nemeslevelet kapott családok betűrendes névjegyzéke – VIII.

    SOMOSKÖVI (SOMOSKŐY, SOMOSKEŐY) család
    SOMOSKÖVI ERZSÉBET, nemes. Született Moholon 1838. október 1-jén. Apja: Mihály, anyja: Tóth Borbála moholi lakosok. ESzAK Mohol: 1838. P-138/9.
    Somoskeőy család, másként Recsky. I. Lipót király 1694. november 15-én címeres nemeslevelet ad Somoskeőy Máténak, feleségének Kiss Annának, leányának és Ferenc testvérének. Kihirdetve Heves vármegyében, Gyöngyösön. Somoskeőy Máté fia, András Recskre költözött és innen ragadt rá a Recsky név. 1696. október 16-án. Somoskőy István nemességét 1792-ben Nógrád vármegye bizonyítványa alapján hirdette meg. 1841-ben Somoskőy András, Ferenc és társai (14-en) Almáson laktak.

    Címer (1694): Kékben zöld földön jobbra ágaskodó ezüst egyszarvú. Sisakdísz: növekvő pajzsalak. Takarók: kék-arany, vörös-ezüst.

     SZABÓ család
    SZABÓ MÁTYÁS (MATHIAS), nemes. Született Moholon 1831. február 21-én. Apja: János (Joannes), anyja: István Terézia (Theresia) moholi lakosok. ESzAK Mohol: 1831. P- 69/9.
    Az 1754/55 évi országos nemesi összeíráskor Pest vármegyében több Szabó családbeli szerepel. Közülük László, Antal és Mihály majsai lakosok 1797-ben kapnak nemesi bizonyítványt Pest vármegyétől. Szabó Antal 1799-ben Pest vármegye bizonyítványa alapján hirdette meg nemességét Bács.Bodrog megyében. Szabó Istvánt 1800-ban Győr bizonyítványa alapján vették fel a nemesek közé. Az 1841 évi megyei összeírásban Csantavéren id. és ifj. Ferenc, Mihály, Péter és József, Moholon pedig János és Antal özvegye, Havár Mária szerepelnek, akik az alábbi család tagjai is lehetnek. Szabó, másként Vajda István, Ferenc, Bálint és János 1796-ben kihirdetik nemességüket Bács.Bodrog megyében.

    Címer: A pajzs kék udvarának aljában hármas zöld halom középsőjén nyugvó arany korona, melyből három ágon kinyílott fehér liliom emelkedik fel; a pajzs felső szögleteiben egy, egy arany csillag ragyog. A pajzs fölötti sisak koronáján vasba öltözött kar könyököl, kivont kardot villogtatva. Takarók jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös.
    A többi Szabó családbeliek címeréről csak németnyelvű leírások találhatók.

Baranyi István
nyugalmazott anyakönyvvezető, Mohol

decembar 2008.

Naslovna strana
Opštinski događaji
Molski dobošar
Vesti iz policije
Politička hronika
Impresum


Design by VA