Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2008. december

Címoldal
Álljunk meg egy pillanatra
Községi események
Karácsonyi gondolatok
Szép vers Karácsonyra
Út Eszék és Temesvár között
Most már nyugodtak vagyunk
A Szent Család
Karácsony
Mikulás-nap Moholon
Miki atyát és a Mikulást köszöntötték
Újabb elismerések a Termometalnak
Fából vaskarika
Tíz éves az Aranykapu
Sáros téli hónapjaink
Stop a mobbingnak
Az adai Önkéntes Tűzoltó Testület 125 éve (3.)
Hírek
Rendőrségi hírek
Csősz-ügyek
Fiatalok írják
Nyelvi figyelő 
In memoriam Gyurkovics Tibor
Zöld levél
Fridrik Tamás életműve nyomában (III)
Címeres nemeslevelek - VIII.
Sport
Az eltűnt idő nyomában
Árnyas oldal
Tarka oldal
Politikai Krónika
Impresszum

KARÁCSONYI GONDOLATOK

    Ismét december van. „Fugit irreparabile tempus!”  Múlik a visszahozhatatlan idő! – mondja még a latin szólás is.
    Igen, ez a rohanás decemberben még inkább felgyorsul, az emberáradat szédítővé válik. Talán be szeretnénk pótolni az elmulasztott dolgokat? Lehet, de ezt valamennyien így év végén boldogsággal, örömmel és megelégedéssel tesszük, hiszen küszöbön a karácsony, a föld népeinek legismertebb ünnepe, eseménye, a szeretet ünnepe.
    Több egyházi ünnepünkhöz viszonyítva a karácsonynak van egy különleges varázsa. Sokunk számára a legszebb, a legérzelmibb, hiszen egy csodát ünneplünk, a Megváltó születésének napját. A mai értelemben vett keresztény karácsonyról a IV. század óta emlékezünk meg, december 25. Jézus születésnapja. Az írások szerint Szűz Mária, Józsefnek, a názáreti ácsnak a jegyese, gyermeket fogant a Szentlélek erejéből, akit egy jászolban hozott világra. Beteljesedett a csoda, és az angyalok hirdették a Megváltó világrajöttét. A betlehemi pásztorok hódolatukat fejezték ki az Isten Fiának, a napkeleti bölcseket pedig egy fénylő csillag vezette a jászolhoz, ahova ajándékot vittek a csecsemő Jézusnak. Az ajándékozás szokásának eredete minden valószínűség szerint erre a történetre vezethető vissza.
    Mi közönséges halandók, miután csodákat nem teszünk, igyekszünk legalább az ünnepek idejére lazítani világi kötelékeink kínzó szorításain. Ránk fér, hogy az ünnep fényében biztatást és erőt kapjunk, és hogy a néha olyan gátlástalan elnyomó világi hatalom csapásaitól megpihenjünk.
    Remélem, a karácsonyi hangulat mindannyiunk szívébe boldogságot hoz, és ha voltak, vagy vannak is mindennapi szükségeink, sérelmeink, nélkülözéseink, most még ezek is kifakulnak.
    Az ünnepre várva, igenis pótolni kell mulasztásainkat. Legyünk egymáshoz kedvesebbek, alkalmazkodóbbak, az eredmény biztosan nem marad el. Legyen ez a szeretet üzenete a családban, barátok, munkatársak, egyszóval az emberek között!
    Törekedjünk arra, hogy ne csak a telezsúfolt ékítmények emeljék hangulatunkat, hanem gondoljunk jóérzéssel távoli rokonainkra, barátainkra, akik az ünnep alatt nem lehetnek velünk és vigadjunk a bennünket körülvevőkkel.
    Végezetül szeretnék minden kedves olvasónak szép ünnepeket, kegyelemteljes, békés, boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új esztendőt kívánni!

Sáfrány Ágnes

decembar 2008.

Naslovna strana
Opštinski događaji
Molski dobošar
Vesti iz policije
Politička hronika
Impresum


Design by VA