Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2008. december

Címoldal
Álljunk meg egy pillanatra
Községi események
Karácsonyi gondolatok
Szép vers Karácsonyra
Út Eszék és Temesvár között
Most már nyugodtak vagyunk
A Szent Család
Karácsony
Mikulás-nap Moholon
Miki atyát és a Mikulást köszöntötték
Újabb elismerések a Termometalnak
Fából vaskarika
Tíz éves az Aranykapu
Sáros téli hónapjaink
Stop a mobbingnak
Az adai Önkéntes Tűzoltó Testület 125 éve (3.)
Hírek
Rendőrségi hírek
Csősz-ügyek
Fiatalok írják
Nyelvi figyelő 
In memoriam Gyurkovics Tibor
Zöld levél
Fridrik Tamás életműve nyomában (III)
Címeres nemeslevelek - VIII.
Sport
Az eltűnt idő nyomában
Árnyas oldal
Tarka oldal
Politikai Krónika
Impresszum

A SZENT CSALÁD

    A Szent Család ünnepét december utolsó vasárnapján ünnepeljük. Amikor 1088. március 12-től 1099. július 29-éig II. Boldog Orbán pápa vezette a katolikus egyházat, egy korabeli festő egy szép és nagy képet ajándékozott neki. A kép az Úr Jézust ábrázolta szüleivel és a tanítványokkal. A képen előtérben volt Jézus, édesanyja Mária, az apostolok, a kép szélén pedig József, Jézus nevelőapja álldogált.
    A pápa sokáig nézte a képet, majd ezt mondta: „A kép nagyon szép, de van egy nagy hibája. A képen szereplő személyek elhelyezkedése nem megfelelő, mert Szent Józsefnek a Szűzanya és az Úr Jézus mellett a helye. Ők alkotják ugyanis a Szent Családot!”

    Az Atya Józsefnek nagyon komoly feladatot adott, és erről többször is bizonyságot tett. Közben Józsefnek mindig megadta a kellő tiszteletet, és mindvégig őt tartotta a család fejének és eltartójának. Amikor József vonakodott magához venni Máriát, mivel az áldott állapotba került, az Atya elküldte angyalát, Gábriel Arkangyalt, és József tudomására hozta, hogy Mária a Szentlélek által jutott áldott állapotba, ezért ne vonakodjék őt magához venni.
József igaz ember volt, el is állt Mária elbocsátásától és megfogadta az Atya üzenetét.
    Alig hogy egybekeltek, egész Palesztinában összeírást rendeltek el, és mindenkinek a saját falujába kellett mennie. József és Mária is a szülőfalujukba, Betlehembe mentek. A falu szélén, egy istállóban találtak szállást. Itt szülte meg Mária gyermekét, Jézust. Aztán ebben az istállóban találtak a Kis Jézusra a napkeleti bölcsek (királyok), Gáspárt, Menyhért és Boldizsár, akik a kisdednek ajándékokat is hoztak: tömjént, aranyat és mirhát.
    Először azonban jóhiszeműen Heródes királyhoz tértek be, hogy megérdeklődjék, hol kell születnie a Megváltónak, mondván: „Láttuk a csillagát napkeleten és eddig kísértük a csillag járását.” Heródes megkérte a bölcseket, ha visszafelé jönnek, ismét keressék föl, és mondják el neki, hol található a Megváltó, hogy ő is elmehessen, és imádhassa a kisdedet. E kérés mögött azonban kegyetlen szándék állott: meg akarta ölni a gyermeket!
    De a bölcsek égi sugallatra más úton tértek vissza hazájukba.
    Ekkor az Atya újra elküldte angyalát a Szent Családhoz, és Józsefnek a következőket üzente: „Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba, mert a gyermeket veszély fenyegeti!” József úgy is cselekedett, ahogy az angyal mondta, és a családdal Egyiptomba menekült. Mivel Heródes nem tudta meg, hol született a Gyermek, elrendelte, hogy egész Palesztinában minden egy évesnél fiatalabb zsidó fiúgyermeket öljenek meg. A kegyetlen kivégzések meg is történtek, és ezeket az ártatlan áldozatokat hívják Aprószenteknek, akik 144 ezren voltak.
    Egyiptomban József az ácsszakmájában dolgozott, Mária meg nevelte a Kis Jézust, aki ott szépen növekedett.
    Amikor Heródes meghalt, az Atya ismét elküldte angyalát Józsefhez, és mondta neki, hogy most már visszatérhetnek Palesztinába. A Szent Család útnak is indult, de útközben megtudták, hogy Palesztinában Heródes fia uralkodik, ezért úgy döntöttek, hogy Galileában, Názáret városában telepednek le. Jézust erről a városról nevezték el Názáretinek.
    Hogy a képpel mi történt, elfogadta-e a pápa, vagy visszaküldte, nincs tudomásunk. De II. Boldog Orbán pápa nemcsak a festőnek, hanem minden hívő, keresztény embernek nyomatékosan kihangsúlyozta Szent József családfői és családfenntartói szerepét!

Id. Török Máté

decembar 2008.

Naslovna strana
Opštinski događaji
Molski dobošar
Vesti iz policije
Politička hronika
Impresum


Design by VA