Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2004. február

Címoldal
Egyenlő eséllyel
Megalakult a község Közbiztonsági Tanácsa
Megvalósultak a tervek
Óvodai tartózkodás régi áron
Családban jó!
Lemond az adai polgármester!
36 évvel ezelőtt
Minden hetedik polgár munkát keres
Felújított tanterem, kombi-busz, könyvcsomag.
A zene szeretete a legfontosabb
Történeti demográfia
Nyelvi figyelő
Rómában a Vadvirág gyermekcsoportjai
Körképtől - Körképig
Rendőrségi hírek
Rendeződni látszik a sátortábor helyzete
A munka és a folytonsság jegyében
Sárguló levelek
Korszerű csomagolás, ízléses ajándék
A kőkecske mondája
Közlekedés
XLIV. Zöld levél
A moholi rókavadász
Fiatalok írják
Süssünk - főzzünk együtt
Községünk amatőr festői
Petike levele
Tarka oldal
Impresszum

A kőkecske mondája

    Egy-két nemzedéknyi idővel ezelőtt Adán még élénken élt a Kőkecske mondája, ami egy érdekes történetet mond el és egy pontosan megjelölt helyhez, az egykori Pusztatemplomhoz kapcsolódik.
    Régi történelemkönyvek írják, hogy "Osztrova hajdan cseh község volt a Zenta felőli országút mellett, a Tisza felé eső Pusztatemplom nevű határrész körül, de ez 1530. körül a török által elpusztult" (Fridrik Tamás).
    Nos, ennek a pusztatemplomnak, vagy cseh-templomnak a maradványai még manapság is felsejlenek a Sárga parton levő szántóföldeknél, amikor az eke kő- és cserépmaradványokat fordít ki a földből.
    Mesélték, hogy ezen a földdarabon évtizedekig kallódott egy kőkecske-szobor, ami a templom díszei közül maradhatott itt. Igen nehéz volt, egy ember csak cipekedve tudta felemelni és odább vinni. Mégis megtették, mert boronáláskor nehezékül tették az akkortájt még fűzfaágakból font boronára, aminek a súlya feltehetőleg igen csekély lehetett.


Ilyen lehetett a kőkecske szobra

    Ha már most a nehéz követ rátették, jobban lehetett vele egyengetni a földet is. Így vándorolt a kőkecske egyik parcelláról a másikra, aztán félrelökve a földek végén vészelt át sok telet.
    Sok-sok év után egyszer csak jött két idegen és tudakozódni kezdtek a kecskeszobor felől. Nem láttak-e errefelé valahol egy tömzsi kőkecskét, aminek szarvai is vannak?
    Mondták az emberek, hogyne látták volna, most is ott van valamelyik föld végén a tarackosban. Mentek is azon nyomban és mutatták az idegeneknek, íme, itt a keresett kecske.
    Az ismeretlen emberek egyike ekkor a zsebéből egy kulcsot vett elő, és a kecskeszobor szarvai között levő picinyke lyukból kipiszkálta az oda rakodott földet, beletette e kulcsot, fordított rajta egyet, mire a kecske hosszában kettőbe nyílt.
    Volt is mit látniuk, a kecske hasa tele volt arannyal meg ezüsttel, ezt a két idegen magához vette, és Isten hírével elköszönt a bámészkodó parasztoktól. Azok meg, az első meglepetésből és haragból fölocsúdva, hogy ott volt a kincs a kezük ügyében, ők meg nem tudták, fogták a kecskét, és a magas Sárga partról behajították a Tiszába.

Király János
(id. Bartuc Máté elbeszélése nyomán,
Ada, 1956. augusztus 15.)

februar 2004.

Naslovna strana
Planovi su ostvareni
Zelene površine
Svaki sedmi stanovnik traži posao
Civilno služenje vojnog roka
Vesti iz policije
Formiran je Savet bezbednosti opštine
Saobraćaj
Vrstan lovac i kinolog
Mladi pišu
Impresum


Design by VA