Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2013. szeptember

Címoldal
Mintaszerű mezőgazdaság felé
Községi hírek
Mesterségek napja az adai Tájházban
Az adadi vértanúk emlékére
Elsős lettem
Gólyaavató az adai Műszaki Iskolában
Összefogás…
Sikerült (?)
Útravaló
Itt járt a világ, velük járta a vadvirág
Gondolatok egy kiállítás kapcsán
Új székelykapu
Hírek
Rendőrségi hírek
Nyelvi figyelő
Teológiai gondolatok
130 éves lehetne
Fiatalok írják
Gyermekszínjátszóink jubileuma - XXIII.
Zöld levél
Ada-moholi gólyaszaporulat/2006-13
A Körkép arcképcsarnoka – X.
A szakszervezet tevékenysége
Betegjogok és kötelezettségek - II.
Bolhásság - 3. rész
Sport
Tarka-barka
Osztálytalálkozók
Impresszum

1. Adai Agro Nap
MINTASZERŰ MEZŐGAZDASÁG FELÉ

    Szeptember 10-én az előző napi eső után már szikrázó napsütésben került sor az Első Adai Mezőgazdasági Nap elnevezésű rendezvényre, jobban mondva mezőgazdasági bemutatóra, ahol is egy újvidéki nemesítésű hibrid-napraforgókkal beültetett parcella mellett korszerű mezőgazdasági gépkiállítást, később pedig napraforgó-betakarítási bemutatót tartottak.

    A rendezvény alapvető célja volt, hogy a helybeli mezőgazdasági gépgyártókat termékeikkel, valamint a kiválasztott adai termőföldön ültetett és felnevelt napra-forgó-hibridekkel együtt megismerje min-den érdeklődő és vásárló.

    A szervezők az Újvidéki Mezőgazdasági és Konyhakertészeti Intézet, az NS Magnemesítő Intézet, a szintén újvidéki IKR Mezőgép Kereskedelmi Vállalat, az adai Agromerkur, Agroprofil, a moholi Sigma Mezőgépgyártó Vállalat, az adai T1 – Abraziv, az adai Adankó Kötöde és Dekorstore Kereskedés, a Duna Biztosító Intézet adai kirendeltsége és a Crédit Agricole Bank képviselete voltak.
    Egyszerűen szólva, a nagy múltú és eredményes adai gabonatermesztési, konyhakertészeti és állattenyésztési tevékenység (az egykori Halász József Mezőgazdasági Ipari Kombinát) után szükségesnek mutatkozik az itteni mezőgazdaság alapos megújítására, korszerűsítésére és  a szervezők az ágazat (gépészeti és növénytermesztési) csúcsteljesítményeinek bemutatásával, meghonosításával ismét lelket akar lehelni az adai mezőgazdaságba!
    A sikeres kötödetulajdonos Adankó Nándor, a Moholra vezető új út mellet levő kötödéjénél két-három hektárnyi földterületet mintaparcellává alakított, amit az újvidéki Magnemesítő Kutatóintézet beültetett hét fajta napraforgó-hibriddel és most, hogy eljött a betakarítás ideje, felvonultatták a legkorszerűbb technikát és a meghívott, mintegy 300-350 érdeklődő szakember és mezőgazdasági termelő előtt mintaszerű betakarítást, napraforgó-aratást rendezett.
    Az egész rendezvénynek nagy sikere volt, a látottak mindenkit elkápráztattak, elgondolkoztattak és világossá tették, mivel és hogyan is kell haladni a siker felé vezető úton.


Nagy figyelmet kapott az 1. Adai Agro Nap

    Adankó Nándor, az ötletgazda és a fő szervező kérdésünkre elmondta:
    - Egy-két éve született meg fejemben az ötlet, hogy saját szántóföldemen helyet adok az újvidéki Magnemesítő és Vetőmag Kutatási Intézet hibridjeinek, ültessük el, neveljük fel őket, betakarításkor pedig vonultassuk fel a legkorszerűbb mezőgazdasági technikát, mutassuk be az adaiaknak és a környékbelieknek, hol van a csúcs, mit lehet kihozni szántóföldjeinkből. Elsőnek kukoricát termesztettünk, most pedig nagy olajtartalmú napraforgó hibrideket és meggyőződésem, hogy csúcshozamokat értünk el.

    • Hogy jön ahhoz egy kötödés, hogy mezőgazdasággal foglalkozzon?
    - Nálam most már a két vállalkozás párhuzamosan fut. Tudvalevő, hogy földműves-családból származom, a földművelésben nőttem fel, és most, hogy módom lett rá, jó földbe csak jó magot ültetünk. Mindezt adai és környékbeli honfitársaim érvényesülésére akarom fordítani, hogy ne kicsit, hanem nagyot lendítsünk a mezőgazdaság kerekén.
    Oda jutottunk, hogy az adai mezőgép-gyártás mára világszínvonalra fejlődött, így magától adódott a gondolat, hogy hívjuk meg őket is, mutassák be termékeiket az érdeklődőknek.


A nagyerejű John Deere traktor megszámlálhatatlan mennyiségű tárcsát húz

    Hasonlóan beszélt Igor Balalić mérnök, az újvidéki NS Magnemesítő és Forgalmazó Intézet igazgatója is, amikor üdvözölte az egybegyűlt érdeklődőket:
    - Köszönet a nagy érdeklődésért, ami rendezvényünket az Önök részéről kíséri. De elsősorban köszönet illeti Adankó urat, aki rendelkezésünkre bocsátotta elsőrendű szántóföldjét, amibe mi a legújabb fejlesztésű napraforgó-hibridjeinket ültettük. Intézetünk Vajdaság legidősebb magnemesítő létesítménye, idén ünnepeljük fennállásunk 75. évfordulóját, benne az olajos növények kutatásának és nemesítésének 50. évfordulóját. Ez idő alatt 400 elismert, jó minőségű, magas hozamú napraforgó-hibridet kísérleteztünk ki és terjesztettünk el, itthon és külföldön egyaránt.
    Még egyszer, köszönet a szervezésért, és kísérjék figyelemmel bemutatóinkat.


Siniša Jakovljev, intézeti kutató munkatársával a magszóródást vizsgálja

    Kelemen József, az adai Agromerkur Mezőgép-gyártó Vállalat tulajdonosa:
    - Egész Vajdaságban a legtöbb és legjobb mezőgazdasági gépeket gyártó műhely, gyár Adán van, és én is közéjük tartozok. Ezért örülök, hogy - ha nem is önkormányzati szinten -, de vállalkozói körben sikerült összehozni ezt a rendezvényt. A legfőbb vágyunk, hogy ezt hagyományossá is tegyük, azaz évről-évre továbbfejlesszük. Nem kell elfelejteni az itt jelen lévő biztosítót és bankot sem, amik minden vásárló és mezőgazdasági termelő hasznára válhatnak.
    Dr. Tóth András agronómus, nyugalmazott egyetemi tanár szintén jelen volt, nagy kedvvel kísérte a rendezvény minden mozzanatát és így nyilatkozott:
    - Egy régi vágya teljesült Adának azzal, hogy sikerült egy földműves napot szervezni. Ez nekem is már régi álmom volt és most megvalósult. Ada már évekkel ezelőtt fölfejlődött és mára a mezőgép-gyártás fellegvárává vált. Külön köszönet az Agromerkurnak és tulajdonosának Kelemen Józsefnak, de Adankó Nándornak és másoknak is, hogy lehetővé tették ezt a rendezvényt. Külön köszönet illeti az újvidéki Növénytermesztési és Konyhakertészeti Intézetet is, akik tudományos téren is alaposan kivették részüket e sikeres nap megszervezéséből!


A kombájnozás után a New Holland traktor forgatható ekével szántani indul

    Szólt a jelenlévőkhöz még Nagy Alfréd, az IKR Mezőgazdasági Gépforgalmazó Vállalat igazgatója, valamint Stajer István, a vállalat kereskedelmi részlegének vezetője is. A jelenlevők figyelmébe ajánlotta az általuk képviselt New Holland gyártmányú csúcsgépeket, mivelhogy azok is bemutatót tartottak, sőt a beérett napraforgót is egy New Holland márkájú kombájn takarította be, ami meg a törökfalusi Bűn Péter tulajdona és nagy szakértelemmel az is vezette a napraforgó aratása közben.
    Egy igazi növénykutató-szakember, Siniša Jakovljev, az újvidéki NS Seme Magnemesítő- és Forgalmazó Intézet bácskai ügyvezetője is nyilatkozott lapunknak:
    - Az önök városában ma került sor első ízben mezőgazdasági bemutató lebonyolítására, amiért köszönet illeti elsősorban Adankó Nándor urat, az Adankó Kötöde tulajdonosát. Annál is inkább, mert évekre visszamenőleg lehetővé teszi, hogy mintaparcellának kijelölt földjét a mi intézetünk nemesített hibridjeivel ültessük be, először kukoricafajtákkal, most pedig magas olajtartalmú napraforgó-hibridekkel.
    Ezek közül kettő már egész Vajdaságban elterjedt. Magas olajtartalmukkal és nagy hozamukkal tűnnek ki. A nevük Novosađanin és Duško. A másik öt a legújabb fejlesztés, még kivizsgálás alatt áll, de eddig kiváló eredményeket mutattak. Nevük Gigant, Orfej, Novak, Fantazija és Oskar. Ide telepített műszereinkkel náluk most azt vizsgáljuk, melyik a legalkalmasabb erre a vidékre és vajon melyik érdemli meg, hogy a jövő évtől kezdve meghódítsa a termékeny Bácska e tájait.


Sáfrány Ágnes, Báthory Judit és dr. Tóth András a Duna biztosító standján

Sáfrány Ágnes, a Duna Biztosító Intézet adai kirendeltség-vezetője így nyilatkozott:
    - Intézetünkről annyit tudnék mondani, hogy sok földmű­ves vagy földműveléssel foglalkozó szakember, munkás, vezető az ügyfelünk, itt pedig további üzletkötésekre szá­mítunk, hisz mi személyre szabottan készítjük elő a bizto­sítási megállapodást. Remélem, jövőre, a következő Adai Agro Napig a mi biztosítási kezdeményezésünk, törekvé­sünk, sőt mi több konkrét tranzakciónk meghozza gyümöl­csét! Például, az idén vidékünkön 2-3-szor is volt jégverés, mi pedig minden károsultunkat egytőlen-egyig kifizettünk. Azt hiszem ez a tény is önmagáért beszél!

   •  Mit gondol, hagyományossá lehet tenni az adai Agro Napot?
    - Biztosan! A hat adai szervező, köztük Adankó Nándor úr erős elszántságról tettek tanúbizonyságot, mi meg az intézetből messzemenőleg támogatjuk őket. Csak, hogy egyet mondjak: már most is sokkal több cég jelentkezett bemutatkozásra,  de a terület még nem akkora, hogy mindegyik mezőgép, új talajművelési technológia a termőföldön, munka közben demonstrálhatná képességit és lehetőségeit. Jövőre – ha nagyobb területet kapunk –, több földet ültetünk be, és több bemutatót is tartunk, több vendéggel, esetleg külföldiekkel is, ahova nemesített magvaink már be is tették a lábukat.
    Hajrá, Ada!

Szöveg és képek: Király János

septembar 2013.

Naslovna strana
Opštinske vesti
Vesti
Vesti iz policije
Aktivnosti sindikata
Impresum


Design by VA