Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2013. szeptember

Címoldal
Mintaszerű mezőgazdaság felé
Községi hírek
Mesterségek napja az adai Tájházban
Az adadi vértanúk emlékére
Elsős lettem
Gólyaavató az adai Műszaki Iskolában
Összefogás…
Sikerült (?)
Útravaló
Itt járt a világ, velük járta a vadvirág
Gondolatok egy kiállítás kapcsán
Új székelykapu
Hírek
Rendőrségi hírek
Nyelvi figyelő
Teológiai gondolatok
130 éves lehetne
Fiatalok írják
Gyermekszínjátszóink jubileuma - XXIII.
Zöld levél
Ada-moholi gólyaszaporulat/2006-13
A Körkép arcképcsarnoka – X.
A szakszervezet tevékenysége
Betegjogok és kötelezettségek - II.
Bolhásság - 3. rész
Sport
Tarka-barka
Osztálytalálkozók
Impresszum

A SZAKSZERVEZET TEVÉKENYSÉGE

    Lízing-munkások – hogyan működik a foglalkoztatási ügynökség? Ismeretes, hogy lízingre (tulajdonjog megszerzésére – bérletre szóló szerződésre) vásárolhatunk autót, gépeket, termelési eszközöket, még ingatlant is. Ám az, hogy emberek is vásárolhatók lízingre – olyan újdonság, amely Szerbiában már most jelen van. Egyelőre jogalap nélkül, de hamarosan, ahogyan hírlik, a munkáról szóló törvény módosításán keresztül törvényessé válik majd. Így hazánkban már több tucat olyan ügynökség működik, amely munkásokat bérel ki. Hogy néz ez ki a gyakorlatban? Az ügynökség alkalmazza a munkásokat, akiket azután más munkaadókhoz küldenek dolgozni, de úgy, hogy ott, a munkaadónál e személyek nem lesznek munkaviszonyban. Ez azt jelenti, hogy a munkaadó nekik bármikor, bármilyen ok miatt felmondhat, mert elegendő csak az ügynökséggel kötött együttműködési szerződést felbontania, s ha már a munkájukra nincs szükség, nem köteles a munkásoknak végkielégítést fizetni, és kérdés az is, hogyan valósul meg az esetleges munkahelyi balesetért járó térítmény kifizetése, hiszen a dolgozó munkaadója maga az ügynökség. Ezenkívül a munkaadó, amelyhez a dolgozót küldték, nem köteles akkora fizetést adni neki, mint a saját munkásainak .... A szakszervezetek kiemelik, hogy az Európai Unióban, épp ezen okok miatt, az ilyen ügynökségek működését szigorúan és alaposan szabályozták. Így, páldául, korlátozták, hogy a dolgozók csak ideiglenesen bérelhetők ki, s nem állandóra, mint ahogyan az nálunk történik. Továbbá, a dolgozónak annyit kell fizetni, mintha a munkaadó saját munkása lenne. Horvátországban előírták, hogy az ügynökségen keresztül maximálisan egy évig lehet dolgozni, annyit bért kell fizetni, mintha a dolgozó közvetlenül a munkaadónál lenne munkaviszonyban, és pontosan rendezték az esetleges munkahelyi balesetért járó térítmény kifizetésének folyamatát. A szakszervezetek állhatatosan próbálnak rámutatni arra, hogy hazánkaban ezen ügynökségek az EU-s szabványok mellőzésével működnek, habár az irányelv az, hogy ráhangolódjunk az EU-s törvényekre. Ugyanakkor, a hatalom ezen ügynökségek működését legalizáni óhajtja a várható munkaügyi törvény módosításaival. Szerbia Önálló Szakszervezetei Szövetsége ezt biztosan nem fogja támogatni.

    A mezőgazdaság szakszervezete
    ellenzi a munkaügyi törvény módosításait. A mezőgazdaságban, az élelmiszer- és dohányiparban és vízgazdálkodásban dolgozók szerbiai Független Szakszervezete ellenzi a Munkaügyi törvény bejelentett módosításait, mivel így tovább veszélyeztetik a munkavállalók amúgy is nehéz helyzetét, és ezáltal rabszolgatarói kapcsolat jön létre a munkáltatók részéről a munkavállalók felé. Munkásainkat manapság mindenki az új Munkaügyi törvénnyel ijesztgeti. A Munkaügyi Minisztérium helyett, amely a szociális partnerekkel együtt a «munkás-alkotmányról» kellene hogy vitázzon, a kizárólag a munkaadók javára szóló módosításokat csak a hazai és külfoldi foglalkoztatók szervezetei harangozzták be, s most már, sajnos, a szerb gazdasági miniszter is. Igaz, a bejelentett Munkaügyi törvény módosításai a munkások azon jogait fogják nyírbálni, amelyeket a mostani, rossz törvény garantál, mivelhogy 2005-ben csak azért változtattak rajta, hogy a nemzetközi egyezményekkel összehangolják és időközben még az EU-s szabályokkal is egyztették. Tehát, most kérdés, kivel hangolunk össze, az amerikai gazdasági kamarával, a külföldi befektetőkkel, akiket hazánkban hatalmas térítményekkel és kiváltságokkal dédelgetnek, amíg a munkások fizetése ezekben a vállalatokban egyre csökken. Vagy talán eme alacsony jogszintet kell összehangolni a többi hazai cégekkel, és ezért szükséges a jelenlegi Munkaügyi törvényt módosítani? Ők mindannyian tudják, mit jelentenek a szakszervezetek a saját országukban, és miért jönnek épp Szerbiába, ahol a legolcsóbb a munkaerő, ahol az órabér 1 € , ahol nem tisztelik a törvényt és a munkavállalók jogait, és a bíróság munkaügyi perek akár 10 évig is elhúzódhatnak.
    Valótlan az az állítás, hogy az előjelzett törvénymódosítások elősegítik majd a jobb foglalkoztatást és a külföldi befektetők idecsalogatását, és az sem igaz, hogy a munkavállalók, akik már így is úgy dolgoznak, mint a rabszolgák, gátolják ugyane-zeket a befektetőket abban, hogy ide jöjjenek és tőkéjüket hazánkba fektetéssék be. Bizo-nyos ál-ügynökségek, amelyeket a munkaadók fizetnek, szégyenletes közvélemény-kutatást folytatnak, miszerint mi munkakerülők vagyunk, ez pedig nem igaz, a mi embereink jó dolgozók, akiket méltóan meg kell fizetni az elvégzett munkájukért. E szakszervezet legmagasabb szerve jónéhány döntést hozott meg a Mun­kaügyi törvény mindenfajta módosítása ellen történő fellépés céljából, ame­lyek a munkavállalók érdekeivel ellentétesek és veszélyeztetik a létszük­ségletüket.

Belančić Miroslav

septembar 2013.

Naslovna strana
Opštinske vesti
Vesti
Vesti iz policije
Aktivnosti sindikata
Impresum


Design by VA