Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2013. szeptember

Címoldal
Mintaszerű mezőgazdaság felé
Községi hírek
Mesterségek napja az adai Tájházban
Az adadi vértanúk emlékére
Elsős lettem
Gólyaavató az adai Műszaki Iskolában
Összefogás…
Sikerült (?)
Útravaló
Itt járt a világ, velük járta a vadvirág
Gondolatok egy kiállítás kapcsán
Új székelykapu
Hírek
Rendőrségi hírek
Nyelvi figyelő
Teológiai gondolatok
130 éves lehetne
Fiatalok írják
Gyermekszínjátszóink jubileuma - XXIII.
Zöld levél
Ada-moholi gólyaszaporulat/2006-13
A Körkép arcképcsarnoka – X.
A szakszervezet tevékenysége
Betegjogok és kötelezettségek - II.
Bolhásság - 3. rész
Sport
Tarka-barka
Osztálytalálkozók
Impresszum

Betegjogok és kötelezettségek - II.

(Folytatás az előző számból)

    11. Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga
    A beteg jogosult megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációban szereplő adatait, illetve joga van ahhoz, hogy egészségügyi adatairól tájékoztatást kérjen.
    Az egészségügyi dokumentációval az egészségügyi intézmény, az abban szereplő adattal a beteg rendelkezik.
Annak a cselekvőképes gyermeknek, aki betöltötte életének 15. évét, joga van az egészségügyi dokumentációjának megtekintéséhez.
    A közelebbi családtagok is betekinthetnek a beteg egészségügyi dokumentációjába, hogyha az ott vezetett adatok az ő gyógykezelésük során jelentősek lehetnek.

    12. A beteg állapotára vonatkozó adatok bizalmas kezelésének joga
    A beteg állapotára vonatkozó adatok, illetve azok az adatok, amelyeket az egészségügyi dokumentáció tartalmaz, személyi adatoknak minősülnek, és különösen védett személyes adatként kell kezelni őket. Ezek az adatokat bizalmas adatként kell, hogy kezelje minden egészségügyi dolgozó és minden személy, aki valamilyen módon birtokába jutott az adatoknak.
    Mindaz a személy, aki jogtalanul nyilvánosságra hozza a beteg személyes adatait, büntetőjogi felelősségre vonható.

    13. Az egészségügyi kutatásokban részt vevő beteg  joga
    Az egészségügyi kutatásokban akkor vehet részt a felnőtt  beteg,  ha cselekvőképes, és beleegyezését adta a részvételhez.

    14. A gyermek joga a kórházi elhelyezéskor
    Gyermeknek 15 éves korig joga van a kórházi elhelyezése alkalmával az egyik szülő elhelyezésére a kórházban, mindaddig, amíg a kórházi kezelése tart, ha erre a kórházban lehetőség van.

    15. A kórház saját felelősségre való elhagyása
    A kórházban kezelt betegnek joga van saját felelősségére elhagyni  a kórházat.  A betegnek az intézmény elhagyási kérelmét írásban kell adnia, és az egészségügyi dokumentációban őrizni kell.
    A beteg kivételes esetekben még saját kérésére sem hagyhatja el a kórházat (fertőző betegség stb.).

    16. A beteg fájdalom- és szenvedés-csökkentésének joga 
    A betegnek joga van fájdalmának és szenvedésének csökkentésére. Ez a jog összhangba van az általánosan elfogadott szakmai normatívákkal és etikai elvekkel.

    17. A beteg idejének tiszteletben tartása
    Az egészségügyi intézmény köteles a beteg idejét tiszteletben tartani, és ennek érdekében idejében értesíteni kell a beteget a rendelés időpontjának megváltozásáról.

    18. A kifogás joga
    A betegnek jogában áll, ha úgy véli, hogy a neki járó egészségügyi szolgáltatáson csorba esett, hogy védelmet kérjen a betegjogi tanácsostól.

    19. Kártérítési jog
    A beteg kártérítésre jogosult, az egészségügyi dolgozó egészségvédelmi szolgáltatás során kárt okozott, illetve a beteg egészségi állapotában romlását idézett elő.

    A BETEG KÖTELEZETTSÉGEI
    A beteg kötelezettségei a saját egészségi állapotának megőrzésére, mások egészségének megőrzésére és tiszteletben tartására, az egészségügyi dolgozók és az egészségügyi intézményben dolgozók iránti tiszteletre vonatkoznak.
    A beteg köteles tiszteletben tartani az intézményi rendet.
    1. A   beteg egészségi állapotáért való felelőség
    A beteg köteles aktívan részt venni egészségének megőrzésében és javításában.
    A beteg köteles az ellátásban résztvevő egészségügyi dolgozókat őszintén tájékoztatni egészségi állapotáról.
    A beteg köteles megtartani az egészségügyi dolgozók által adott utasításokat és intézkedéseket.
    2. A beteg felelőssége mások iránt
    A betegnek más beteg jogait is tiszteletben kell tartani.
    3. A beteg felelőssége a beavatkozást végző egészségügyi dolgozók iránt
    A beteg jogainak gyakorlása közben az egészségügyi dolgozók iránt tisztelettel és megbecsüléssel kell viseltetnie.
    Tilos az egészségügyi dolgozókat munka közbeni zavarni, illetve akadályozni.
    Ha a beteg a figyelmeztetés után is törvényellenes magatartást tanúsít, az egészségügyi dolgozó felfüggesztheti az egészségügyi szolgáltatás nyújtását (Erről értesíteni kell az intézmény igazgatóját, és be kell jegyezni a dokumentációba), és más intézménybe kell utalni.
    A beteg köteles idejében értesíteni az illetékes egészségügyi intézményt, ha a bejegyzett vizsgálatra nem mehet el, illetve ha címe és telefonszáma megváltozik.

    A BETEG JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE
    A beteg jogainak érvényesítése az önkormányzat keretein belül történik a betegjogi tanácsoson, illetve az Egészségügyi tanácson keresztül.
    A beteg jogai a betegbiztosítón keresztül is biztosítást nyernek, ahol a beteg biztosítva van.

    A betegjogi tanácsos
    A beteg által benyújtott kifogásokkal kapcsolatban informálja a beteget, és jogi tanácsokkal látja el. 
    A betegjogi tanácsosnak azonosító igazolványa van.
    Az egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézmény hirdetőtábláján megtalálhatóak a betegjogi tanácsos adatai és elérhetősége.
    A beteg a betegjogi tanácsoshoz fordulhat szóban és írásban. A szóban benyújtott kifogást jegyzőkönyvbe kell foglalni.
    A betegjogi tanácsos a beteg által beadott kifogással kapcsolatban három napon belül jelentést ad a kifogást benyújtónak és az egészségügyi intézmény igazgatójának.
    Az egészségügyi intézmény igazgatója öt napos határidőn belül értesíti a betegjogi tanácsost mindazon eljárásról, amelyet a benyújtott kifogással kapcsolatban foganatosított.
    Ha a beteg elégedetlen a betegjogi tanácsos jelentésével, jogvédelem céljából az Egészségügyi Tanáncshoz, az Egészségügyi Felügyelőséghez, illetve az egészségügyi biztosító illetékes szervéhez fordulhat.

    Az Egészségügyi Tanács
    Az Egészségügyi Tanács az Önkormányzat keretein belül minden egyes beteg által beadott kifogást, panaszt megvitat.
    Az általa megállapított tényállásról értesíti a panaszost és az egészségügyi intézmény igazgatóját.

Vége

septembar 2013.

Naslovna strana
Opštinske vesti
Vesti
Vesti iz policije
Aktivnosti sindikata
Impresum


Design by VA