Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2013. január

Címoldal
Ékességünk a kultúránk!
Községi karácsonyi események
Községi hírek
VMSZ sajtótéjékoztató Adán
Csendes éj
Közönségdíjas lett az adai Koós-tanya
Maratoni hosszúságú KKT gyűlés
Közvita a tartományi gazdaságélénkítő programról
Árusítani csak engedéllyel lehet
Téli ünnepek
Gondolatok szárnyán
Évforduló
Egy évszázad van mögötte
Sok a feketemunka
Félévzáró újságavató
Tradíciója van a magáncégnek
Versenyre várva
Akit beoltottak a rádióamatőr-injekcióval…
Hírek
Rendőrségi hírek
Nyelvi figyelő
Teológiai gondolatok
Gyermekszínjátszóink jubileuma - XX.
Zöld levél
A Körkép arcképcsarnoka - IV.
Sporthorgászat
Tarka oldal
Impresszum

Maratoni hosszúságú KKT gyűlés

    A 2012.12.21-én megtartott IX. községi Képviselő-testületi gyűlésen a hatalmon lévő Demokrata Párti többségű tanács elfogadta a kommunális illetékek új díjszabá­sát, ezenkívül a környezetvédelmi térítmény, illetve a telek­használati térítmény megnövelt összegét. E három tételt egy napirendi pontként vitatták meg, amivel kapcsolatban az Egyesült Szerbiai Régiók politikai szövetség, a VMSZ, a VMDK, és a Szerb Haladó Párt is adott át módosítási javas­latokat. A hosszúra elnyúló megvitatáson belül a módosításo­kat beterjesztő pártok frakcióvezetői röviden ismertették azok tartalmát. A községi tanács a következőképpen döntött a mó­dosításokkal kapcsolatban: a VMSZ mindhárom beadványát leszavazták, ugyanígy jártak el az Egyesült Szerbiai Régiók módosításait illetően is, mindkét esetben pénzügyi okokra hi­vatkozva. A VMDK, valamint a Szerb Haladó Párt egy-egy javaslatát elfogadták. A megszabott új díjak e hónaptól lépnek érvénybe, amelynek értelmében a háztartások havonta egy di­nár környezetvédelmi térítményt fizetnek négyzetméteren­ként, az ügyviteli és üzlethelyiségek viszont három dinárt. A telekhasználati térítményt, vagy más néven levegőadót a ház­tartások esetében a két és félszeresére, míg a gazdasági társa­ságok és vállalkozások számára háromszorosára emelték. Bilicki Zoltán a kérdésekre válaszolva, indoklásában kifej­tette, hogy az adóemelésekből befolyó összeg egy részéből szeretnék finanszírozni a szennyvízelvezető csatorna építését. Mindemellett elismerte, hogy a jelenlegi nehéz körülmények között népszerűtlen döntés az adóemelés, ám ekkora áldozat­vállalásra szükség van a lakosság részéről, hogy kiépüljön a csatorna. Elmondta, a munkanélkü­liség visszaszorítása mellett a szennyvízelvezető csatorna kiépíté­sét tekintik fő céljuknak. A számok nyelvén ez azt jelenti, hogy egy átlagos, száz négyzetméteres házban élő családnak évente megközelítőleg 3000 dinárral több helyi adót kell fizetnie.
    A következő napirendi pont alatt a 2013. évi költségvetést kellett volna megvitatni, ám az adóemeléseket tartalmazó napirendi pontok körüli vita három órán át tartott. Csonka Áron, a VMDK képviselője felszólalásában hangsúlyozta, az ügyrend értelmében az ülést három óra hosszúságú időtartam után be kell rekeszteni, és egy másik időpontban folytatni, mert amennyiben nem így járnak el, azzal jogsértésre kerül sor. Búcsú Attila a KKT elnöke válaszában elmondta, ilyen esetben a tanács dönt az ülés esetleges folytatásáról. Ennek megszavazása után, a VMSZ, az Egyesült Szerbiai Régiók, valamint a Szerb Haladó párt képviselői tiltakozásként kivonultak. Az ülésen továbbiakban részt vevő 15 demokratapárti és egy VMDK-s tanácsnok összetételű tanács elfogadta Ada község 2013-as költségvetését, amelynek tervezett összege 474,3 millió dinár. Ebből 440,6 millió dinár községi költségvetési pénz, további 23,7 millió dinár külföldi adomány, 10 millió dinár pedig állami támogatás. A költségvetéssel kapcsolatosan az ellenzékben lévő pártok képviselőinek lettek volna kérdései, javaslatai, ám a történtek értelmében nem volt módjuk ezeket előterjeszteni.

Gecse Attila

januar 2013.

Naslovna strana
Opštinski kulturni događaji
Vesti
Vesti iz policije
Aktivnosti sindikata
Pruga Brčko-Banovići
Šarena strana
Impresum


Design by VA