Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2010. június

Címoldal
Emberek, képek, események
Önkormányzati hírek
Új bolt nyílt Törökfaluban
Vaskos volt a májusi KKT ülésanyaga
Rajta ifjak, útra fel!
Irány a gimnázium!
Újabb generáció búcsúzott a középiskolában
Világszínvonalon is megállják a helyüket
A magyarság jó hírnevének lovagja
A moholi tűzoltóság 125 éve
Tisztább környezetet
“Rá kell jönni arra, hogy mi is a svindli"
VIII. Tavaszi Vadvirág Fesztivál
50 éves osztálytalálkozó
Hírek, események
Rendőrségi hírek
Terjed a megtérés
Nyelvi figyelő
Fiatalok írják
Teológiai gondolatok
Zöld levél
25 éve működik a sporthorgász-iskola
Az eltűnt idő nyomában
Impresszum

Samoubistva na području
Severobanatskog okruga

    Prema evidencijama Policijske uprave u Kikindi, na teritoriji Severobanatskog okruga u vremenskom periodu od 1995 do 2009 godine, ukupno je registgrovano 846 samoubistva.
    – U opštini Kikinda 286,  Čoka 83, Ada 80, Kanjiža 182, Senta 167, Novi Kneževac 48
    Najkritičnije godine  su bile: 1966 sa 71, i 2000 sa 70 samoubistava.
    U odnosu na etnički pripadnost najveći broj (61.34%) samoubistava registrovan je od strane pripandika mađarske nacionalnosti, zatim,  srpske (36.64%), romske ((1.53%) i ostalih nacionalnosti (0.47%).
    U odnosu na pol, rezultati istraživanja pokazuju da muškarci mnogo češće vrše samoubistvo od žena, 2 do 4 slučaja više. Muškarci u ovom periou 2,77 puta više izvršili sasmoubistvo u odnosu na žene, odnosno 622 prema 224.
    Broj samoubistava raste sa godinama starosti. Do 20 godina 2%, do 30 god. 7%, do 40 god. 8%, do 50 god. 17%, do 60 god. 19% god.  70 god. 19% preko 71 godina 28%. Posle  40 godine života izvršeno je 694 samoubistva a posle 70 god. 228.
    Način izvršenja samoubistva, zavisi od „pristupačnosti“ sredstava i njihove „efikasnosti“. Najčešći načini izvršenja ovog čina su:
    – Vešanjem (77.3%), vatrenim oružjem (7.4%), trovanjem (6.51%), ostali načini (8.62%) – utapanjem, hladnim oružjem, skokom sa visine, strujom, bacanjem pod voz, spravom za ubijanje stoke, izazivanjem  požara, gušenje gasom.
    Ispitivanje svesnih motiva, razloga zbog kojih ljudi vrše samoubistva, ne može da nam objasni uzroke samoubistva. Informacije o motivu za samoubistvo vrlo često je teško dobiti. U najvećim slučajevima oni su posredni.
    U odnosu na zdravstveno stanje najveći broj samoubistva počinila lica koja zvanično nisu registrovana kao obolela (33.09%) lica kao psihički obolela (26.95%), usled telesnih obolenja (25.53%) i lica zavisna od alkohola (14.42%). Žene su najčešće izvršavale samoubistvo zbog bolesti.
    Najviše samoubistva izvršila su lica koja su u braku (46.21%) potom lica koja su ostala sama nakon smrti bračnog druga (24.46%)
    Posmatrajući godine starosti, najviše samoubistva izvršili su penzioneri 35.81%, potom zaposleni 22.34% i nezaposleni 14.53%. S obzirom na zanimanje broj samoubistava penzionera je na prvom mestu, dok su kod žena najveći broj samoubistava izvršile domaćice.
    Posmatrano po mesecima, u januaru je zabeležen najmanji broj, a u julu je evidentiran najveći broj samoubistva. Najčešće danju i to u prepodvenim časovima vrše samoubistva.
    U analiziranom periodu nije bilo registrovanih samoubistava koja bi bila posledica krivičnog dela navođenja na samoubistvo, niti otkriveno motiva iz verskih, herojskih ili drugih pobuda. Razlozi izvršenja samoubistva treba tražiti u nesrećnom sklopu životnih okolnosti, koje u odrđenom trenutku igraju primarnu ulogu kod pojedinca. Samoubilački čin često i posledica duševne bolesti, telesne bolesti, nepovoljne sciopataloške životne okolnosti, krize i konfliktne situacije (bračne, poslovne , međuljudske).
    Uporedni podaci za navedeni period (1995 – 2009) govore o tome da je registrovano 846 samoubistva, dok je u istom periodu broj poginulih lica u saobraćajnim nezgodama 350, broj lica nad kojima je izvršeno ubistvo 50, i broj lica poginulih u požarima 44.

juni 2010.

Naslovna strana
Ljudi, slike, događaji
Vesti iz lokalne samouprave
Obiman sednični materijal SO u maju
Vesti iz policije
Samoubistva na području Severobanatskog okruga
Saopštenje
Aktivnosti sindikata
Mladi pišu
Sport
Impresum


Design by VA