Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2010. június

Címoldal
Emberek, képek, események
Önkormányzati hírek
Új bolt nyílt Törökfaluban
Vaskos volt a májusi KKT ülésanyaga
Rajta ifjak, útra fel!
Irány a gimnázium!
Újabb generáció búcsúzott a középiskolában
Világszínvonalon is megállják a helyüket
A magyarság jó hírnevének lovagja
A moholi tűzoltóság 125 éve
Tisztább környezetet
“Rá kell jönni arra, hogy mi is a svindli"
VIII. Tavaszi Vadvirág Fesztivál
50 éves osztálytalálkozó
Hírek, események
Rendőrségi hírek
Terjed a megtérés
Nyelvi figyelő
Fiatalok írják
Teológiai gondolatok
Zöld levél
25 éve működik a sporthorgász-iskola
Az eltűnt idő nyomában
Impresszum

Obiman sednični materijal SO u maju

    U velikoj sali  SO, 27.05.2010. godine, uz prisustvo 20 odbornika, sa početkom u 17 časova održana je XV sednica Skupštine opštine Ada, koju je sazvao predsednik SO Ada, Aron Čonka, koji se na početku pohvalio novookrečenom salom. U nastavku je konstatovan prestanak postojanja odborničke grupe G17+ i Građanskog Saveza Mađara. Primedbu na preobiman sednički materijal (na oba jezika preko 700 stranica) dali su odbornici Tamaš Kovač– kaže, ni nije uspeo do kraja da ga pročita, i Bela Đere– predlaže da se sednice SO drže češće sa manjim brojem tačaka, na šta je predsedavajući odgovorio, da se sednice SO drže po potrebi, po pristizanju tačaka od Opštinskog veća, kao i da se očekuje u buduće dostava materijala u elektronskom obliku. Dnevni red od 21 tačaka je utvrđen nakon skidanja predloženih tačaka 5. i 8., dopune sa tačkom imenovanja direktora Doma zdravlja Ada, kao i prihvatanja zajedničkog razmatranja određenih srodnih tačaka (zapisnici, u vezi JKP „Standard“, JP „Adica“). Prvo su, jednoglasno i bez primedbi usvojeni zapisnici sa prethodne dve sednice SO, zatim se prešlo na razmatranje materijala. Odbornički mandat „Mađarske Koalicije Ištvan Pastor'“ jednoglasno je dodeljen Emiliji Saboiz Ade, dok je Odluka o održavanju čistoće na teritoriji opštine Ada, nakon diskusije i usvajanja amandmana na član 30. teksta, doneta većinom glasova. Bez diskusije, većinom glasova su donete Odluka o lokalnim komunalnim taksama i Odluka o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine opštine Ada, dok je Lokalni plan upravljanja otpadom opštine Ada 2010-2020, Rešenje o imenovanju direktora Doma zdravlja Ada, kao i Rešenje o imenovanju članova Saveta za bezbednost opštine Ada, jednoglasno usvojeno. Većinom glasova je doneto Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora OŠ „Novak Radonić“ Mol, a jednoglasno Rešenje o davanju saglasnosti na odluku o usvajanju Statuta UPVO „Čika Jova Zmaj'“ Ada. Usledila je diskusija Tamaša Kovača, Bele Đerei Gabora Kalmarau vezi Izveštaja o poslovanju za 2008.g., odnosno Programa poslovanja za 2010. godinu JKP „Standard“ Ada, nakon čega većinom glasova su doneta rešenja o prihvatanju prvog i o davanju saglasnosti na drugi dokumenat. Od tri tačaka u vezi JP „Adica“ Ada, bez diskusije i većinom glasova je donet zaključak o prihvatanju Izveštaja o poslovanju za 2009.g., odnosno rešenje o davanju saglasnosti Plan i program poslovanja za 2010. godinu, dok Cenovnik usluga ove JP za 2010. godinu od strane odbornika nije prihvaćen. U nastavku, većinom glasova i bez diskusije su doneti zaključci o prihvatanju Izveštaja o radu za 2009.godinu, te rešenja o davanju saglasnosti na Plan i program rada za 2010. godinu za ustanove: Centar za sport i fizičku kulturu, Biblioteku „Sarvaš Gabor“, odeljenje otvorene zaštite Doma za stare i penzionere, kao i za Populacionu komisiju.
    U okviru zadnje tačke govorili su: odbornica Stanka Mihajlov (u vezi MZ Mol, kao i nagomilavanja funkcija), Ferenc Balint (u vezi frakcije G17+), odbornik Bela Đere (u vezi Nacionalnog Saveta Mađara), odbornik Tamaš Kovač (u vezi održavanja sednica SO, korišćenja sredstava i prisustva kablovske televizije u MZ Mol), Čonka Aron (o načinu rada i potrebi kadrovskog ojačanja skupštinske službe, u vezi javnog WC-a i imovine opštine, kao i akcije skupljanja knjiga), zatim Tibor Vilagoš i odbornici Tamaš Šaši Tamaš Tot, odnosno Ferenc Gruber(u vezi tada još predstojećih izbora 06. juna).Sednica je okončana u 20 časova.

Zoltan Bakoš

juni 2010.

Naslovna strana
Ljudi, slike, događaji
Vesti iz lokalne samouprave
Obiman sednični materijal SO u maju
Vesti iz policije
Samoubistva na području Severobanatskog okruga
Saopštenje
Aktivnosti sindikata
Mladi pišu
Sport
Impresum


Design by VA