Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2010. június

Címoldal
Emberek, képek, események
Önkormányzati hírek
Új bolt nyílt Törökfaluban
Vaskos volt a májusi KKT ülésanyaga
Rajta ifjak, útra fel!
Irány a gimnázium!
Újabb generáció búcsúzott a középiskolában
Világszínvonalon is megállják a helyüket
A magyarság jó hírnevének lovagja
A moholi tűzoltóság 125 éve
Tisztább környezetet
“Rá kell jönni arra, hogy mi is a svindli"
VIII. Tavaszi Vadvirág Fesztivál
50 éves osztálytalálkozó
Hírek, események
Rendőrségi hírek
Terjed a megtérés
Nyelvi figyelő
Fiatalok írják
Teológiai gondolatok
Zöld levél
25 éve működik a sporthorgász-iskola
Az eltűnt idő nyomában
Impresszum

A Keresztény fesztiválról
TERJED A MEGTÉRÉS

    Az idei adai VIII. Örvendj népem keresztény fesztivál (május 29. szombat) Ezekiel próféta „Térjetek meg, hogy éljetek!” tanítását vette jelmondatául, amire aztán dr. Német László SVD (Societas Verbi Divini – Isteni Ige Társasága) verbita misszionárius, nagybecskereki püspök építette ügyesen a szabadtéri szentmisén mondott szentbeszédét. Miután megdicsérte a szervezőket, hogy ezt a jelmondatot tették a fesztivál alapgondolatául, a nagy érdeklődéssel kísért prédikációjában – többek között – ezt mondta:


Bevonul a főpap

    „Téves volna azt mondani, hogy lehetséges a megtérés csak a saját utamon, egyedül, és akkor majdcsak lesz valahogy. Ha a megtérésem engem nem vezet vissza az egyházi közösségbe, ahol mellettem mindenki épp olyan, mint én, bűnös, gyenge ember, ha a megtérésem engem csak egy kis csoporthoz köt, akkor nem járok a helyes úton.
    Egy az Egyház, ahogy tudjuk, egy a Lélek, akkor is, ha sok az ajándék. Isten szemében mindannyian egyének vagyunk, de mindannyian az ő gyermekei vagyunk és ezáltal Egyházban élünk, közösségben. Ez a közösség az, ami megadja az alapját a mi megtérésünknek!”


Dr. Német László SVD bánsági megyéspüspök

    A püspök atya a szentmisét sok paptársa közreműködésével mutatta be és köztük volt a mi plébánosunk, Szauer Miklós atya is. Szembetűnt, hogy a mintegy ezer résztvevő közül nagyon sokan járultak a szentáldozáshoz. Közülük majdnem mindenki a püspök kezéből szerette volna megkapni a szent ostyát, ami nem is csoda, hisz Német László nagyon népszerű, nagyhírű egyházvezető, aki e szentmise után alig egy hétre a Magyar Országgyűlés szószékéről, Sólyom László köztársasági elnök után szólt a magyar néphez a trianoni békediktátum 90. évfordulója alkalmából. Nem kis elismerés, és büszkék lehetünk arra, hogy a mi rendezvényünket is megtisztelte főpapi méltóságával!


A szentáldozáshoz járulók a püspök előtt


Istent dicsőítik a fesztivál résztvevői

    Elmondható, hogy az idei fesztivál volt az eddigiek legsikeresebbike, és ezt nyilatkozta nekünk Ságity Mária főszervező is, aki kiemelte az esti hangversenynek a fiatalok körében aratott sikerét.
    – Jó választás volt a holland rockegyüttes meghívása, mert fergeteges sikert arattak. A továbbiakban is alkalmazni fogjuk az ilyen megoldásokat – mondta.
    Kiemelhető még az iskola udvarában megtartott Sisa-show, amelyben Sisa Attila feleségével és lányával mintegy ötven gyereknek rendezett felejthetetlen, mulatságos társas játékot. Sokat tapasztalt pedagógus szemével nézve is elmondhatom, hogy ilyen közvetlen, lebilincselő és intelligens gyermek-foglalkoztatással eddig még nem találkoztam!
    E nyolcadik fesztivál után még nagyobb érdeklődéssel várjuk jövőre a kilencediket, mert ha az ideit is sikerül felülmúlnia, akkor szinte megjósolhatatlan, hogy mivé fog fejlődni ez az adai keresztény fesztivál!

Mit mondott a főzenész?

    Csiszér László, hírneves keresztény zenész, zeneszerző, énekes-gitáros a fesztivál zenei része csúcspontjának ígérkezett, azonban rendezvény közben váratlanul elhívták felesége szüléséhez (kislányuk született), mi azonban még a délután folyamán interjút készítettünk vele. Íme, mit nyilatkozott (rövidített változat):
    – Erdélyi származású székely legény voltam a tavalyi év júliusáig, de azóta házas ember vagyok. A tevékenységünk, amire Isten meghívott, az a magyarlakta területeken való missziós szolgálat, amiben az Új Jeruzsálem Közösség néhány tagjával és más magyarlakta területeken levő testvérekkel együtt szolgálunk.


Csiszér László

    Ez a tevékenység két nagy területet foglal magába. Az egyik egy zenei szolgálat, a másik pedig egy lelkigyakorlat-sorozat, amit gyűjtőnéven Szent András evangelizációs iskolának hívunk. Ez azt a célt szolgálja, hogy ha a zenei misszióban, a koncerteken megszólított és nyitott szívű emberek Isten igazságában tovább akarnak növekedni és elmélyülni, akkor azoknak ehhez ilyen lelki gyakorlatokat biztosítunk.
    Fogékonyak a fiatalok a vallási életre?
    – Én azt látom, hogy a fiatalok nagyon nyitottak és nagyon-nagyon keresnek valamit, ezért azt a táplálékot fogadják be, és kezdik el magukhoz venni, amit eléjük tesznek. Éppen ezért, ha mi Isten igéjével megyünk feléjük és a hiteles életből merítve teszünk tanúságot arról, hogy mi magunk milyen kapcsolatban vagyunk Istennel, akkor nagyon nyitottakká és nagyon befogadókká válnak ők is.
    Mi a jelentősége, ha vallásos szöveget adunk a zenéhez?
    – Mindenképpen egy nagy pluszt ad neki. Hadd mondjam el, hogy van egy dalunk, a Meghalt helyettem és ezt utcai missziókon is játsszuk. Jó ritmikus dallama van, és egyszer csak látom, hogy két tizenéves fiatal kissé távolabb, egymásba kapaszkodva éneklik a dal szövegét, hogy Meg-halt-helyettem-Jé-zus-a-keresz-ten és látom, ahogy éneklik, elkezd bennük történni valami. Lehetséges, hogy ők még nem fedezik fel azt az igazságot, ami annak a mélysége, hogy meghalt helyettem Jézus a kereszten, de, ugye, azt olvassuk a Szentírásban, hogy Isten Igéje nem tér vissza úgy, hogy meg ne cselekedje azt, amiért küldték! Éppen ezért azt gondolom, nagyon-nagyon fontos, milyen szöveget énekelnek a fiatalok, és mi az a szöveg, amiről szól a zene.
    Mi a véleménye Adáról, az adaiakról?
    – Azok az emberek, akikkel itt Adán találkoztam, nagyon vendégszeretők és őszinték. Bárhová mentem, nagy-nagy szeretettel vettek körül. Vannak itt Adán olyan emberek, akikről szinte azt mondhatom, olyanok, mint az édesanyám. Ugyanúgy gondot viselnek rólunk, rólam, amikor ide eljövünk. Akár egyedül jöttem, akár a feleségemmel, ugyanúgy bánnak velünk, mintha mi lennénk az ő gyermekeik. Mindig nagyon jó volt tapasztalni ezt a hatalmas vendégszeretetet!
    Szándékosan nem mondom, hogy sikeres fellépést kívánok, mert az úgyis meglesz. Hanem, köszönöm az interjút!
    – Nagyon szívesen, a Jóisten áldja meg!

Szöveg és képek: Király János

juni 2010.

Naslovna strana
Ljudi, slike, događaji
Vesti iz lokalne samouprave
Obiman sednični materijal SO u maju
Vesti iz policije
Samoubistva na području Severobanatskog okruga
Saopštenje
Aktivnosti sindikata
Mladi pišu
Sport
Impresum


Design by VA