Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2010. június

Címoldal
Emberek, képek, események
Önkormányzati hírek
Új bolt nyílt Törökfaluban
Vaskos volt a májusi KKT ülésanyaga
Rajta ifjak, útra fel!
Irány a gimnázium!
Újabb generáció búcsúzott a középiskolában
Világszínvonalon is megállják a helyüket
A magyarság jó hírnevének lovagja
A moholi tűzoltóság 125 éve
Tisztább környezetet
“Rá kell jönni arra, hogy mi is a svindli"
VIII. Tavaszi Vadvirág Fesztivál
50 éves osztálytalálkozó
Hírek, események
Rendőrségi hírek
Terjed a megtérés
Nyelvi figyelő
Fiatalok írják
Teológiai gondolatok
Zöld levél
25 éve működik a sporthorgász-iskola
Az eltűnt idő nyomában
Impresszum

HÍREK, ESEMÉNYEK

Magyar Nemzeti Tanács-választás 2010 Ada községben

    Azt hiszem, mi itt Szerbiában június 6-án a Nemzeti Tanácsok választásával történelmet írtunk. Épp ez okból a VMSZ adai községi elnöksége gratulál mindazoknak a személyeknek, akik községünkben vették a merészséget, hogy feliratkozzanak a magyar (vagy más) választói névjegyzékre. Ugyanúgy szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik június 6-án elmentek szavazni és akik – elsősorban a Magyar Összefogás – dr. Korhecz Tamás listájára szavaztak.
    Úgy gondoljuk, hogy a vajdasági magyar közösség bizonyította komolyságát, érettségét és tájékozottságát, amikor az MNT választásakor a Magyar Összefogás listájára szavazott. Tette a dolgát meggyőződésből, nemzetben gondolkodva.
    Ugyanúgy igazolódni látszanak azok a dolgok, amelyekért a VMSZ küzdött az elmúlt 3 évben, a szervezettségért, szavahihetőségért és hitelességért, amelyekért sokat tettünk és fogunk is tenni. Önökkel – önökért, a délvidéki magyarságért.
    Magukról a választásokról pedig beszéljenek az adatok, amelyeket a VMSZ adai elnöksége gyűjtött be községünkben a választások éjjelén.

Választók 8162
Szavazott 4389
Érvényes 4358
Érvénytelen     31
Részvételi arány 53,77%

Magyar Összefogás – Korhecz Tamás

67,08%

Vajdasági magyarként Európába – Csengeri Attila

23,57%
MRM László Bálint 3,36%
Magyar Liga Murányi Tibor 3,49%

Kézfogás a Magyarságért – Bunyik Zoltán, Rácz Szabó László

3,50%


Szavazás közben Adán, a Napredaktrans szavazóhelyen

Világos Tibor


Helyreigazítás!

    A Községi Tűzoltó Szövetség április 29-én megtartott évi közgyűléséről a Körkép májusi, 131. számában (a 19. oldalon) megjelent írásom egy részét – tekintettel a reagálásokra – szeretném helyreigazítani.
    Említettem, hogy „az önkormányzatból és a Tűzoltó Alapból senki sem vett részt a közgyűlésen.” Az önkormányzatból indokolt okok miatt nem bírtak eljönni a gyűlésre. A Tűzoltó Alap elnöke nem kapta meg a meghívót, így indokolt okból ő sem tudott jelen lenni a közgyűlésen. Az Alap igazgató bizottsága egy határozattal reagált az említett írásomra. A határozatot elolvastam, tudomásul vettem és ez úton helyreigazítottam. A többi rész valós!
    
Azt is meg kell jegyeznem, hogy a cikk megírására a Szövetség elnökétől nem kaptam utasítást! Az érintettektől elnézést kérek.

Bálizs Géza


Fellendíteni a tevékenységet

    A Kékkereszt Egyesület május 19-én tartotta tisztújító közgyűlését, ezen a péterrévei és a helybeli tagokon kívül jelen volt a moholi Idősek Otthonának küldöttsége, Varga Elfride, az adai II HK titkára, Krizsán Vilmos, a községi Vöröskereszt titkára és Horvát Zoltán adai káplán.
    Zolcer István köszöntő szavai után rövid kultúrműsor következett, majd a napirendi pontok ismertetése után megválasztották a munkatestületeket. Ezután Zolcer István ismertette Lakatos Zoltán eddigi elnök lemondásáról szóló beadványt, amit a közgyűlés egyhangúan elfogadott (az eddigi elnök a vidéki munkahely miatt mondott le.).
    A múlt évi tevékenységről ugyancsak Zolcer István számolt be, amikor is a pénzhiányt helyezte előtérbe, a munkájukat ez nagyban hátráltatta, de az anyagi gondok mellett lelki támaszra találtak papjaik, lelkészeik részéről. Még mindig többen fordulnak hozzájuk segítségért, lelki támogatásért. Több Háló-találkozón is részt vettek Muzslyán, Csókán, Törökbecsén stb.
    A pénzügyi jelentésből kitűnt, hogy a múlt évben valamivel több mint 42 ezer dinárból gazdálkodtak, így több betervezett aktivitást nem tudtak véghezvinni. Az idei évi munkatervben a következőket irányozták elő: munkaterápia, a VIII. Örvendj Népem Keresztény Fesztivál, az országos találkozó, a Háló-találkozók, a megerősítő hétvégek, a prevenciós tevékenység stb.
    A közgyűlés a lemondott elnök helyébe Zolcer Istvánt választotta elnöknek, a titkár Szollár László lett.

Bálizs Géza

Ady emlékest

    A Szarvas Gábor Könyvtár szervezésében május 26-án a könyvtár olvasótermében Horváth Valéria tanárnő, versmondó egy egész estet betöltő önálló műsorral mutatkozott be. A téma ezúttal Ady versek voltak, amit négy alkalomra tervezett bemutatni.
    Ezen az esten 25 Ady-verset hallhatott a kisszámú, de a költészet iránt érdeklődő közönség, annál is inkább, mert az előadó mély átérzéssel adta elő a verseket, közülük négyet pedig énekléssel, megzenésített vers formájában.
    Az előadóról tudni kell azt, hogy Péterrévén él, és Adán, a Bartók Béla Zeneiskolában tanít. A zene mellett az irodalom, főképp a költészet a kedvence.

Bálizs Géza

A nyelvművelő egyesület közgyűlése

    A Szarvas Gábor Nyelvművelő egyesület május 27-én megtartotta rendkívüli közgyűlését, egyetlen napi rendi ponttal: alapszabályzatának összehangolása az új rendeletekkel.
    Az alapszabály módosításáról és az új törvénnyel való összehangolásról Szollár Róbert beszélt, aki elmondta, hogy a civil szervezetek bejegyzését ezentúl a Cégbejegyzési Ügynökség végzi, és ennek értelmében minden szervezetet, egyesületet ide kell bejelenteni. Alkalom ez arra is, hogy változtatásokat, új elemeket is be lehet építeni az alapszabályzatba, amit a közgyűlés meg is tett, majd azt egyhangúlag el is fogadta.

Bálizs Géza


JÓTÉKONYSÁGI KONCERT


A gyűjtési akció szervezői és eredménye

    Az adai VMSZ  Ifjúsági Fóruma és az IFIX Ifjúsági Szervezet jótékonysági koncertet szervezett május 14-én pénteken a moholi Annuska klubban. Fellépett az adai Ramblers együttes, mely élő blues és rock zenét játszott. A belépő egy könyv volt, melyet a község iskoláinak és könyvtárának adományoztak. A rendezvényt sok fiatal támogatta, tanúskodik erről az a rengeteg könyv, amit sikerült összegyűjteni. Ezúton szeretnénk megköszönni minden lelkes támogatónak, aki hozzájárult, hogy ez a nemes cél megvalósuljon. Minél több szép és hasznos könyvet olvassunk!


Könyvek a valkai-sori iskolának


Könyvek a völgyparti iskolának

Az adai VMSZ Ifjúsági Fóruma


Kern Imre látogatása Adán

    2010. június 8-án rövid munkajellegű látogatást tett Adán Kern Imre a Vajdaság Autonóm Tartomány Nagyberuházási Alapjának igazgató-helyettese. Kern úr Világos Tibor Ada Község alpolgármestere és Patyi Lajos, az Adai Önkormányzat regionális ügyekkel megbízott képviselőjének kíséretében az Adica Üdültetési Közvállalatban folytatott megbeszéléseket a vállalat igazgatójával Uliján Kornéllal. A megbeszélés során az igazgató úr ismertette a vállalat működését, illetve a felújítási és beruházási terveket. A résztvevő felek egyetértettek abban, hogy az Ada Község egyik büszkeségének számító medencekomplexum fejlődéséhez nélkülözhetetlen a felújítási munkálatok mielőbbi elvégzése, valamint a szolgáltatások új tartalommal való feltöltése-, és a versenyképesség megőrzése érdekében újabb beruházások is szükségesek. Ennek kapcsán olyan megállapodás született, hogy az Adica Közvállalat rövid időn belül komplett tervet készít a felújításokról és a fejlesztésekről egyaránt, amivel később pályázni tudnak majd az illetékes szerveknél.


Patyi Lajos, Kern Imre, Világos Tibor és Uliján Kornél
az adai fürdő bejáratánál


Bárdos Napok, Ada, 2010

    Szentháromság vasárnapján, 2010. május 30-án az adai katolikus templom búcsúnapján tartották meg a Bárdos Lajos nemzetközi rendezvénysorozat kilencedik adai kórustalálkozóját. Miután az adai Musica Humana Kamarakórus (karnagy Birkás János), a nagybecskereki Emmanuel Kamarakórus (karnagy Konrád Emma), a kúlai Bartók Béla Kamarakórus (Vendel Gyöngyi karnagy), a budapesti Bárdos Lajos Kamarakórus (Kempelen Tünde karnagy) és a komlói Pedagógus Kórus (dr. Szabó Szabolcs karnagy) dr. Pece Andor orgonistával  végigénekelték-zenélték az ünnepi szentmisét, a szenttélyben a tőlük telhető legjobb előadásban ünnepi hangversenyt adtak az évről-évre szaporodó közönségnek. A kiváló akusztikájú templomi térben csak úgy szárnyaltak a dallamok, a szebbnél szebb, a híresebbnél híresebb szerzemények és az adaiak ezúttal sem fukarkodtak a tapssal. Többször fölcsattant a vastaps is, ami ékesen bizonyította: bizony ez az előadás, ez a hangverseny ott és akkor nagyonis elnyerte a közönség tetszését. Végezetül Csúzdi Erzsébet bekonferálta a zárószámot az összes kar előadásában, ami nem volt más, mint Bárdos Lajos kedvenc dala, a Tábortűznél.


A komlói Pedagógus Kórus és dr. Szabó Szabolcs karnagy

    Köszönjük a kórusoknak a nagyszerű előadásokat, köszönjük az adai Musica Humana Kamarakórusnak és karnagyának Birkás Jánosnak a szervezést és Szauer Miklós plébános atyának, aki immár maga is az adai kórus tagja, hogy mindig örömmel ad helyt ennek a nagy elismertséggel rendelkező koncertnek!

Szöveg és kép: Király János


A Vadvirág Pulán

    A 11. Magyar Kulturális Hét alkalmából megrendezett fesztiválon Pulán sikerrel szerepeltek az adai Vadvirág Hagyományápoló Kör tagjai.
    A táncosok az adai származású Lóczi Edith meghívásának tettek eleget június első hétvégéjén, így jutottak el a tengerpartra, hogy részt vegyenek a záró rendezvényen. Lóczi Edith tiszteletbeli elnöke és munkakoordinátora a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösség Isztriai Egyesületének Pulán, és segítséget nyújtott az utazáshoz.


Csportkép a pulai arénában

    A Varga Lívia vezette csapat, név szerint: Varga Imola, Bognár Valentin, Boros Brigitta, Szabó Ádám, Zombori Péter, Csuvik Oszkár, Fehér Orsolya, Koós Dezső, Solymosi Melitta, Árva Tímea, Apró Kristóf, Varga Lilla, Laták Sára, Tót Pál Katalin, Szügyi Levente és Klima Döníz somogyi és szatmári táncokat mutattak be a közönségnek, emellett Döníz dunántúli gyermekdalokat, Katalin rábaközi dalokat, Sára somogyi népdalokat énekelt, Lilla pedig moldvai népdalokat játszott furulyán. Az adaiak mellett a Laskóról és az Umagról érkezett néptáncosok is felléptek Pulán, az Aranykapu nevű diadalív melletti téren a fesztivál zárónapján.
    A kulturális hét a hadseregotthonban megrendezett bállal zárult, ahova minden résztvevő és közreműködő meghívást kapott, amikor is a rendezvényszervező egyesület köszönőlevelet ajándékozott többek között a Vadvirág HK-nak is a sikeres szerepléséért. Fantasztikus hangulatban múlt el az este,és fellépők az újratalálkozás reményében búcsúztak el egymástól.
    A vadvirágosok három napot töltöttek Pulán, és a fesztiválon való részvételen kívül városnézésre is alkalom nyílt. Sikerült bejutni a pulai Arénába, körbejárhatták az Akváriumot, de a legnagyobb élményt a tengerparti strandolás jelentette, mivel az időjárás is kedvezett, nem volt olyan, aki ne mártózott volna meg a sós vízben. Ott tartózkodásuk alatt a 74 éves, szabadkai származású Pósa József szervező – aki immár 58 éve él Pulán – igyekezett gördülékennyé tenni a fellépők programjának lezajlását, és gondoskodott kifogástalan ellátásukról.

Lajkó Szilvia


Vidám alkotótábor

    2010. május 29-én az adai ADART Képzőművészeti Alkotók Egyesülete rajztábort szervezett a csónakkikötőben. Ezúton szeretnénk megköszönni az I. és a II. Helyi Közösség támo-gatását, mert ebben a nehéz gazdasági válságban is van aki igényli és segíti is a művészeti megnyilvánulásokat.
    Miközben a kakaspörkölt rotyogott a bográcsban, az alkotók képei is elkészültek, és ezeket majd az Ada-napi kiállításon fogjuk bemutatni.
    Reméljük, hogy az alkotókedv és az együttlét öröme majd további munkára segíti a festőművészeket!

Bíró Albert Erzsébet

juni 2010.

Naslovna strana
Ljudi, slike, događaji
Vesti iz lokalne samouprave
Obiman sednični materijal SO u maju
Vesti iz policije
Samoubistva na području Severobanatskog okruga
Saopštenje
Aktivnosti sindikata
Mladi pišu
Sport
Impresum


Design by VA