Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2009. február

Címoldal
Másképp gondolkodók
Községi események
Szép vers mára
Háztűznézőben Akasztón
Sokrétű tevékenység az adai Vöröskeresztben
Sokat ígérő kezdeményezés
Új fényben az Állatorvosi Állomás
Egy viszontagságos téli tiszai átkelés
Idő, idő, időjárás!
Parkrablás és rombolás adai módra
Az adai egyházközségek története
Sikeres évet zárt a Vadvirág
Magyar Szó - Különkiadás
Ahova mindig jó belépni
Szeretnénk egy kicsit megmozgatni a nagycsaládosokat
Az időskorúak gyógykezelésének általános jellemzői
A népzene minden zene alapja
Fiatalok írják
Nyelvi figyelő
Teológiai gondolatok
Rendőrségi hírek
Hírek
Zöld levél
Isten veled, Gyurka!
Címeres nemeslevelek - X.
Sport
Tarka oldal
Politikai krónika
Impresszum

EGY VISZONTAGSÁGOS TÉLI TISZAI ÁTKELÉS

    A múlt év augusztusi számában, mint szabóval foglalkozott velem a Körkép. Ebben a cikkben azt nyilatkoztam, hogy 62 évi szabóságom és 55 éves vásárra járásom alatt sok eseményben volt részem. Ebből egyet, egy viszontagságos téli tiszai átkelést, most le is írok.
    A hatvanas évek elején, egy februári, szombati napon a vasárnapi, tordai piacra igyekeztünk. Mi, a három árus és egy sofőr, aki a pótkocsis traktort vezette, lementünk a Tiszapartra. Sokan várakoztak már ott: gyalogosok, kerékpárosok, és végül megérkezett egy nagy szlovén kamion is. A Tisza vize, mint télen szokott lenni, be volt fagyva. A kompnak a jégbe vágtak utat, ahol közlekedett ide, oda. Ám a Tiszán áradás következett be, és a komptól lefelé már lezajlott a jég, de fölfelé még szilárdan állt. De jelezték, hogy a felső Tisza-mentén erősen árad a folyó. Repedezik a jég, a jégtáblák egymásra csúsznak, köztük feltör a víz, majd oda is fagy. Így volt ahol a megrepedéstől és az újra fagyástól a Tisza jege néhol már a másfél méteres vastagságot is elérte.
    Öt óra körül a komp átjött értünk a bánáti oldalról, de lehet, hogy csak azért, mert vagy 60-70 munkás is várakozott, hogy a Bácskából hazamehessen Bánátba. Ez az átkelés nagyon veszélyesnek látszott, mert a jégzajlás bármelyik pillanatban bekövetkezhetett volna.
    Mikor berakodták a kompot, és az megtelt az utasokkal, olyan sűrű köd ereszkedett le, mintha tejben lettünk volna, nem láttuk egymást. Az egyik révész mondta is, hogy várjunk egy kicsit, de a másik meg azt tanácsolta, induljunk el minél előbb, mert ez a köd reggelig úgysem száll föl, a jégzajlás pedig bármikor megindulhat.


Jégtáblák között evickél a komp a Tisza közepén

    Azért rövid útbaigazítást kaptunk, hogy kinek mi lenne a teendője, ha útközben megindulna a jég. Mondták, hogy a zajlás óriási recsegéssel-ropogással szokott indulni. Ha ez bekövetkezik, vesse magát mindenki a padlóra, mert valószínűleg a kompkötél is elszakad, és az ottlévőket agyonüti. Utána meg már mindenkinek gyorsan talpra kell állni, mert eljön a cselekvés ideje. Én és még két társam majd megragadjuk a csáklyát (ami kétágú, villaszerű vas volt, egy hosszú farúdra erősítve – három darab volt belőle), nekivetjük e jégtábláknak és igyekszünk majd őket távoltartani a komptól, nehogy a jég megsértse a komp oldalát.
    A két szlovén, akik markos fiatalemberek voltak, a szivattyúhoz kaptak beosztást. A révészek kiválasztottak két olyan embert, akik tudnak is, és bírnak is a nagy csónakban evezni, hogy majd a kompot a bánáti oldal felé húzzák, ha kell! Aki meg odafér a kompkötélhez, az azt húzza. Akkoriban még kézzel, a kukák segítségével húzták a kompot. Akinek nem jutott kuka, az puszta kézzel húzta a kötelet!
    Így olyan utasításokat kaptunk, akár egy halálhajó legénysége, de – sajnos – erre a kiképzésre szükség is lett! Beérhettünk vagy egy harmadrészt a Tiszán, óriási recsegéssel bekövetkezett a legrosszabb: a jégzajlás! Mindenki a padlóra vágta magát, de nem a kompkötél szakadt el, hanem csak az a lánc, ami a csigát erősítette a kompkötélhez. Utána mindenki rögtön talpra is állt és tette, amit feladatul kapott. Nyomkodtuk is mi a csáklyákkal a jeget, de a komp oldala csak úgy recsegett az egymásra torlódó jégtábláktól!
    Akik akkor ott voltunk, mindnyájan tudtuk, hogy a komp menthetetlen, és előbb, utóbb el fog süllyedni. De mikor? A kilátás a túlélésre nagyon kevés volt. Én közben arra lettem figyelmes, hogy nem hallatszik a vízpumpa kattogása. Odasiettem és láttam, hogy két szlovén csak térdel és imádkozik. Rájuk förmedtem, hogy pumpázzák a vizet, mire ők megkérdezték tőlem, hogy én nem szoktam imádkozni? – Dehogynem! – mondtam, de most a kötelesség mást diktál! Fogjanak gyorsam a pumpázáshoz, mert ha a komp megtelik vízzel, biztosan elsüllyedünk! Erre teljes erőből nekifogtak a pumpázáshoz, én meg mondtam nekik, hogy munka közben is lehet imádkozni.
    Így valahogy a Tisza kétharmad részén átjutottunk és ott már gyengébb lett a jég zajlása. Nálunk ugyanis a Tisza sodrása olyan, hogy a víz a bácskai részt mossa, a bánáti oldalt pedig rakja. A jég mindinkább a bácskai oldalra terelődött át, mi pedig vagy két kilométerrel lejjebb partot értünk a bánáti oldalon. Közben a túloldalon megérkezett a révészek váltása is, ám ők nem tudtak segíteni, csak kiabáltak, és ahogy sodort bennünket lefelé a víz, ők úgy kísértek bennünket a parton.
    Ahogy a parthoz sodródtunk, ott már kaptunk is tőlük segítséget. Bedobálták hozzánk azokat a köteleket, amikkel az emberek kocsikon a fát hordták. Mi ezeket a köteleket a komp karfájához erősítgettük, ők meg a másik végét a parton a fák derekára tekerték. Azonban a nyolc kötélből öt elszakadt, mert nem tudtuk őket egyformán megfeszíteni, de három azért megfogta a kompot.
    Az utasok több mint felét a partra segítettük, ami nem volt egyszerű, mert a part legalább másfél méter magas volt. A váltásra érkezett révészek hoztak aztán egy 300 méteres kompkötelet, aminek egyik végét a komphoz erősítették, a másik végét pedig egy fához kötötték. Ekkor harangoztak Adán este 7 órát. Mi öt órakor indultunk, így tehát az emlékezetes kálváriánk két óra hosszat tartott. A szlovének rendíthetetlenül pumpálták a vizet a kompból, mi pedig, ahányan csak hozzáfértünk a kötélhez, húztuk a partról felfelé a kompot. A két révész a csáklyákkal tartotta távol a parttól a kompot, nehogy megfenekeljen. Amikor a kötél végéhez értünk, a kompkötelet újra előrébb vitték, egy fához erősítették és a húzás kezdődött elölről, míg csak a kompjáráshoz nem értünk. Ide azonban már nem tudtuk felhúzni, mert a komp közben megfeneklett, és csak egy arasznyira volt ki a vízből. Mégis sikerült belőle kimenni.  Először csak maga a traktor ment ki, aztán kötéllel kihúzta a pótkocsit, majd ehhez kötötték a kamiont, és aki csak a kamion hátuljához fért, tolta. Természetesen a kamion motorja is dolgozott.
    Éjfél után egy órakor kezdtük a kipakolást, három órára befejeztük, de addigra már a komp is teljesen elült. Ekkor bementünk a csárdába, ahol a sebesültek kezeit jól bepálinkáztuk, bekötöztük és mindenki ment a maga dolgára. Mi a tordai piacra.
    Amikor vasárnap délután visszaértünk, az adai oldalon volt már családunk minden tagja, hisz valamilyen formában értesültek a történtekről. Ekkor egy újabb kálvária következett: átkelni a csónakkal a zajló jégtáblák között. A zajlás olyan erős volt, hogy a jégtáblák egymást érték. A traktor az áruval és a traktoristával még odaát maradt. Kénytelen volt megvárni a jégzajlás végét. Ekkor ugyanis se a zentai, se a becsei híd még nem volt kész.
    Mi szerencsésen elértük az adai partot, de addig nem mentünk el, amíg a révészek vissza nem értek a bánáti oldalra. Pedig ha össze is ütköztek volna egy jégtáblával, segíteni nem tudtunk volna, de olyan lelkiismereti dolog volt, hogy megvárjuk és integessünk nekik, amikor átértek.
    Ezen a viszontagságos utunkon nagyon sok tapasztalatot szereztem. Láttam, hogy az emberek bajban mekkora tisztelettel voltak egymás iránt. Segítettek egymásnak, vigasztalták a gyengébb idegzetűeket. Nem tudom, hogy ez mért csak bajban van így? Azt is láttam, hogy nemcsak a két szlovén imádkozott, hanem a többiek is. Meggyőződtem arról is. Hogy mikor a jégzajlás bekövetkezett, minden ember hívővé vált! Máig sem tudom megérteni, miért kell egy tragédiának bekövetkeznie ahhoz, hogy az ember tökéletessé váljon?

    Helyreigazítás: Többen jelezték, hogy a januári számunkban A ritkán látott torony című írásban említett Szent István-napi vihar nem 1968-ban, hanem tíz évvel korábban, 1958-ban volt. Igazuk van. Köszönjük az észrevételt!

Id. Török Máté

februar 2009.

Naslovna strana
Opštinski događaji
Kratka istorija Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Adi
Humanitarna akcija
Molski dobošar
U koštac sa krizom
Vesti iz policije
Vesti
Impresum


Design by VA