Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2009. február

Címoldal
Másképp gondolkodók
Községi események
Szép vers mára
Háztűznézőben Akasztón
Sokrétű tevékenység az adai Vöröskeresztben
Sokat ígérő kezdeményezés
Új fényben az Állatorvosi Állomás
Egy viszontagságos téli tiszai átkelés
Idő, idő, időjárás!
Parkrablás és rombolás adai módra
Az adai egyházközségek története
Sikeres évet zárt a Vadvirág
Magyar Szó - Különkiadás
Ahova mindig jó belépni
Szeretnénk egy kicsit megmozgatni a nagycsaládosokat
Az időskorúak gyógykezelésének általános jellemzői
A népzene minden zene alapja
Fiatalok írják
Nyelvi figyelő
Teológiai gondolatok
Rendőrségi hírek
Hírek
Zöld levél
Isten veled, Gyurka!
Címeres nemeslevelek - X.
Sport
Tarka oldal
Politikai krónika
Impresszum

Címeres nemeslevelek - X.

Az adai címeres nemeslevelet kapott családok
betűrendes névjegyzéke – X.

    KISS család
    KISS ISTVÁN, nemes. Született 1788 körül. 1836. október 26-án 48 évesen Adán házasságot kötött a 44 éves Valek Rozáliával (Vlosák György özvegyével). EHáAK Ada: az 1836. P- (az oldalak nincsenek számozva) 1. bejegyzés. Meghalt Adán 1843. 4. 21-én, élt 67 évet. EHaAK Ada: 1843. P-263/12.
    Kiss (kissárosi) család. Nógrád vármegyéből származik. Nemességét 1691. december 30-án hirdettette ki. Tagjai közül János 1691-ben gyalogsági kapitány János mint alezredes 1758-ban elesett a hochkircheni csatában. 1782-ben Bács-Bodrog vármegyébe telepedett le, hol Bácsszenttamáson volt birtokos. Nemességét 1783. március 17-én hirdettette ki, és 1839. március 11-én kapott nemesi bizonyságlevelet. József királyi kamarai igazgató-mérnök és Gábor, császári királyi mérnökkari őrnagy, 1792-ben a Ferenc-csatornát tervezték és építették. Ferencet, (szül. 1791, †1859) ki korának híres régésze, 1839-ben a Magyar Tudományos Akadémia tagjává választotta. Mihály 1816-ban Bács-Bodrog vármegye táblabírája. Kis nevű család 1771-ben Nemesmiliticsen lakott, ott Kis István a megyei bizottságtól egyhavi haladékot kapott okmányai bemutatására. Kiss Miklóst 1777-ben Baranya, Kiss Józsefet, Istvánt és Gábort 1788-ban Sáros, Kiss Józsefet 1791-ben Zala vármegye bizonyítványa alapján hirdették meg. Kiss András (de Szubatica) 1811-ben a vármegyei nemesek sorába I. Ferenc király 1809. október 1-jén kelt adományozó (donatio-nalis) levele alapján került.

    Címer (rajza nem található): Kékben, zöld alapon, három természetes színű liliomot tartó arany griff. Sisakdísz pajzsbeli griff növekvően. Takarók: kék-arany–vörös-ezüst.

    KUTHY család
    KUTI TERÉZIA, nemes. Született 1789 körül. Adai lakos. Percze Sándor özvegye. Meghalt Adán 1837. 05. 09-én, élt 48 évet. EHaAK Ada: 1837. P- 156/8.
    Kuthy család. Gömör, Zala, és Bihar megyében él ilyen nevű család. Bihar megyében Kuthy Károly 1845-ben alpénztáros volt. Hont megyében 1652–1684-ben élt Kuthy János, akinek neje Kajaly Ilona volt. Trencsén vármegyében Kúthy György 1721-ben mint beckói, 1728-ban mint Velcsicén lakó került a nemesi lajstromba.
    Kúthy Kővágó-Eörsi Máté az 1603. évben új adománylevelet kap, melynek és Zala vármegyének bizonyítványa alapján 1749-ben Kúthy Jánost, Györgyöt, Istvánt és Gábort Pest vármegye nemesei közé veszik fel.

    Címer: Kékben, hármas zöld halom mindegyikén egy-egy gyöngyvirágszál. Sisakdísz: páncélos kar görbe karddal; a karhajlásnál fogyó hold és benne aranycsillag.

A moholi címeres nemeslevelet kapott családok
betűrendes névjegyzéke – X.

    TAR család
    TAR SÁNDOR (ALEXANDER), nemes. Született 1835. 03. 25-én. Apja: József (Josephus), anyja: Szabolczky Éva, moholi lakosok. ESzAK Mohol: 1835. P-107/7. Meghalt Moholon 1841. 7. 26-án, élt: 4 évet. EHaAK Mohol: 50/1841 folyószám.
    Tar család. 1649. március 27-én Pozsonyban III. Ferdinánd címeres nemeslevelet ad Tar Istvánnak Kihirdeti Bács-Bodrog megye ugyanabban az évben. Nemesmiliticsi család. Tar József és Mihály 1771-ben Zala vármegye 1742. évi bizonyítványával igazolták nemességüket. Tar Györgyöt 1744-ben Zala vármegye bizonyítványa alapján hirdették meg. 1841-ben Tar Antal, György és Pál Madarason laktak. Tar Mihályt, Józsefet, Ferencet és Antalt 1798-ban, Tar Józsefet és Jánost 1798-ban, Tar János 1799-ben iktatták a nemesek közé. Ez a család 1803-ban Nemesmiliticsen adományt (donációt) kapott. Az 1841 évi megyei összeíráskor Moholon Tar Mihály szerepel.

    Címer: (A címerrajzokhoz csak németnyelvű leírások találhatók.).

    TERSZTYÁNSZKY család
   TERSZTYÁNSZKY (TRSZTYÁNSZKY-NÁDASI) JÓZSEF (JOSEPHUS) nemes, A. R. D. (archidiakónus = főesperes) Primus Parochus Moholyensis investitus et installatus (Mohol első kinevezett és beiktatott plébánosa). Egyházi szolgálatot Moholon 1827 és 1835 között teljesített. Születési helye ismeretlen, ideje 1786 körül. Meghalt Moholon, és itt is temették el 1835. július 07-én, élt 49 évet. A temetési szertartást Kollonits László zentai plébános látta el. EHaAK Mohol: 1835. P- 80/4.
    Tersztyánszky család (trsztyei vagy nádasi). Trencsén vármegye egyik legrégibb családja. A család eredetét II. András király koráig viszik vissza, bizonyos Nigri vagy Niger Balázs és Ipoly testvérekig, akik egy családi táblázat szerint Blasius et Ipolitus Niger de Nádas, alias Trsztine néven fordulnak elő, és 1234-ben állítólag előbbi, óbudai birtokukért kapták csere-adományban a Trencsén megyei Trsztye helységet (Nádasfalut).

    Címer: A pajzs kék udvarában egy törzsön álló fehér galamb, csőrében zöld gallyat tartva, fölötte jobbról félhold, balról aranycsillag ragyog. A pajzs fölötti sisak koronáján az előbbihez hasonló galamb áll. Takarók: jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös.

Baranyi István
nyugalmazott anyakönyvvezető, Mohol

februar 2009.

Naslovna strana
Opštinski događaji
Kratka istorija Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Adi
Humanitarna akcija
Molski dobošar
U koštac sa krizom
Vesti iz policije
Vesti
Impresum


Design by VA