Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2009. február

Címoldal
Másképp gondolkodók
Községi események
Szép vers mára
Háztűznézőben Akasztón
Sokrétű tevékenység az adai Vöröskeresztben
Sokat ígérő kezdeményezés
Új fényben az Állatorvosi Állomás
Egy viszontagságos téli tiszai átkelés
Idő, idő, időjárás!
Parkrablás és rombolás adai módra
Az adai egyházközségek története
Sikeres évet zárt a Vadvirág
Magyar Szó - Különkiadás
Ahova mindig jó belépni
Szeretnénk egy kicsit megmozgatni a nagycsaládosokat
Az időskorúak gyógykezelésének általános jellemzői
A népzene minden zene alapja
Fiatalok írják
Nyelvi figyelő
Teológiai gondolatok
Rendőrségi hírek
Hírek
Zöld levél
Isten veled, Gyurka!
Címeres nemeslevelek - X.
Sport
Tarka oldal
Politikai krónika
Impresszum

KRATKA ISTORIJA DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA U ADI

    Prvi zapisi o ađanskom vatrogastvu datiraju iz 1751. godine. Teritorijalni dimničar je bio požarnik koji je kontrolisao dimnjake i grejna tela u domaćinstvima. U tim akcijama požarniku su pomagali ostali dimničari, opštinski činovnici i kočijasi koji su konjskim zapregama vukli vodu u buradima za gašenje požara. 
    Nakon katastrofalnog požara 1854. godine kada je izgorela četvrt zvan "Šandor", uprava grada se uverila da je potrebna reorganizacija vatrogastva. Dobrovoljno vatrogasno društvo je prvi put osnovano 4. maja 1873. godine, a drugi put 15. septembra 1883. godine. Po nalogu Ministarstva unutrasnjih poslova 1892. godine je izvršena jos jedna reorganizacija, a mesne vlasti dodeljuju 2000 forinti za obnovu opreme. Donet je Statut DVD i štampan kod Adolfa Bergera. Te godine su izbušeni i arteški bunari. Sastav komande u to vreme su činili: glavni komandir, komandir, zamenik komandira (koji je bio pravi vatrogasac ili pak dimničar), zatim slede vođe čete, sekretar, blagajnik, lekar i druge osobe komande. DVD ima 54 operativnih, 12 osnivačkih i 68 donatorskih članova. DVD svoj prihod ostvaruje iz opštinskih sredstava, doprinosa građana, raznih zabavnih manifestacija, kao i od dobrovoljnih priloga.


Starešine na obuci u Senti pedesetih godina prošlog veka

    Pominjana forma udruženja je funkcionisala između god. 1892. i 1914., zatim od 1923. do 1957.godine. Broj osnivačkih članova je posle 1923 povećan na 62. Od 31. jula do 19. avgusta 1892. godine je održan 3. kurs vatrogasaca za članove dobrovoljnih društava u Budimpesti. Na tom kursu je učestvovao Nađ Gergelj iz Ade koji je kasnije postao komandir Društva.  28. maja 1911. godine je održano takmičenje dobrovoljnih vatrogasnih društava županije Bač-Bodrog na Paliću. Takmičarska komisija je dodelila diplomu Društvu u Adi. 1933. godine se Društvo reorganizovalo. Ono je dobilo zastavu i proslavilo je 50-tu godišnjicu postojanja.
    Posle drugog svetskog rata Društvo se ideoloski i praktički reorganizuje. Drustvo formira Upravni odbor koju čine eminentne javne ličnosti i operativni llanovi pod vođstvom komandira. Sačinjen je i novi statut. Članovi Drustva ueestvuju na raznim kursevima sreskog, pokrajinskog i republičkog nivoa. Vatrogasci su 1958. godine svoju opremu obogatili sa cisternom TAM 4500 koja služi za gašenje požara. 1966/67. godine se opremanje nastavlja nabavkom dva AMC vozila. Posle rata DVD finansira opštini, ali i mesne zajednice, društvena preduzeća, institucije, preduzetnici, zanatlije i drugi građani daju materijalnu podršku.
    1977. godine je osnovana zajednička opštinska vatrogasna jedinica. Ona ima profesionalne članove. 1992. godine priključena je MUP-u Republike Srbije kao protivpožarna milicija. 2000. godine gradska samouprava Makoa poklonila je bratskoj opštini Ada vatrogasna kola sa vodenim topom.
    Dobrovoljno vatrogasno društvo Ada danas radi u sledećem sastavu: 11 dece-juniora (od 11 do 15 godina), 3 omladinaca (od 16 do 18 godina), 26 odraslih aktivnih članova, 20 odraslih pasivnih članova, 1 lekar, 1 advokat. Društvo broji 62 člana, a broj počasnih članova je 10.

Tibor M. Kiš

februar 2009.

Naslovna strana
Opštinski događaji
Kratka istorija Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Adi
Humanitarna akcija
Molski dobošar
U koštac sa krizom
Vesti iz policije
Vesti
Impresum


Design by VA