Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2016. december

Címoldal
Az ünnep két arca
Halld a csengők szép szavát
Az iskolapadból Londonba
Jól sikerült a jótékonysági bál
Zúzott kővel szélesítik az utat
Három hónapja áram nélkül
Egymillió dinárt gyűjtöttek az iskolának
Békét és reménységet!
Adai diákok a legjobb szavalók között
Mi is tudunk!
Lila advent
Közeledő év vége
A táncházak muzsikusai: a tamburások
Év végi leltározás
Olvasásra fel!
Hírek
Teológiai gondolatok
Nyelvi figyelő
A könnyen hozzáférhető „medveszőlőkiváltó”
A burgonya
Önkormányzati hírek
Rendőrkézen a moholi kétszeres gyilkos
Sakk
Sport
Szólóénekesek koncertje és Mozart-est Adán
Impresszum

Na putu razvoja
Aktuelnosti u Domu za stare i penzionere Mol

    Dom za stare i penzionere u Molu je ustanova koja postoji od 1962. godine i u kojoj trenutno radi 76 radnika, raspoređenih u 6 službi. Naša sagovornica Danijela Šević, v. d. direktora Doma za stare i penzionere Mol, informisala nas je o aktuelnostima u Domu i planovima za budućnost.

    – Kojim kapacitetom raspolaže ova ustanova i koliko je ona trenutno popunjena?        
    – Dom za stare i penzionere iz Mola ima utvrđen kapacitet od strane Ministarstva na 220 korisnika, a sa današnjim danom ima 190 korisnika. Jedan od razloga nepopunjenosti kapaciteta je trenutno izvođenje radova zamene podnih obloga u spavaonama i iz tog razloga nismo u mogućnosti da popunimo kapacitet u potpunosti i postoji praktično jedna mala lista čekanja. Zamenu podnih obloga finansira Ministarstvo pravde, za šta je ustanova konkurisala po projektu u prethodnom periodu, a odnosi se na ispunjavanje strukturalnih standarda da bi ustanova za vršenje ove delatnosti dobila licencu. Uporedo sa tim podnet je zahtev za dobijanje licence za vršenje usluge otvorene zaštite, odnosno dnevnih usluga u zajednici i za to takođe očekujemo licencu. U tom postupku licencira se usluga i licenciraju se radnici. Dnevne usluge u zajednici podrazumevaju klubove za stare i penzionere, koji su do sada radili topli obrok koji smo iznosili na lice mesta, zatim negu u kući i pomoć u kući, a takođe je bio predviđen i dnevni boravak za lica obolela od demencije.


Danijela Šević, v. d. direktora Doma za stare i penzionere Mol

    – Zbog čega je došlo do prestanka pružanja dnevnih usluga u zajednici od 30.09.2016.godine?
    – Dnevne usluge u zajednici su predviđene odlukom Skupštine opštine i finansiraju se iz jedinice budžeta Skupštine opštine. Ova usluga je prestala da se pruža 30.09.2016.godine. Razlog za to je što jedinica Lokalne samouprave u svom maksimalnom broju zaposlenih nije predvidela zaposlene koji pružaju tu uslugu, a obavezna je po Zakonu da ih predvidi, a Dom za stare i penzionere u novoj sistematizaciji nije bio u mogućnosti da predvidi pošto je resorno ministarstvo praktično predložilo da se Zakona pridržava jedinica Lokalne samouprave i da ih oni predvide u maksimalnom broju zaposlenih. Dakle, direktor iz prethodnog perioda u sistematizaciji radnih mesta nije predvideo radnike, jer nije bio u mogućnosti da predvidi zaposlene koji pružaju usluge iz domena dnevnih usluga u zajednici. Saglasnost na tu sistematizaciju primljena je 25.08.2016.godine i dve nedelje smo bili u obavezi da obaveštavamo korisnike da moramo prestati sa pružanjem dnevnih usluga u zajednici zato što za to ne postoji pravni osnov, niti da ova ustanova dalje pruža tu uslugu, niti da Lokalna samouprava dalje plaća tu uslugu. Sa tim u vezi raskinuti su ugovori o saradnji sa svim akterima a to bili Opštinska uprava, Crveni krst Ada, Vatrogasno društvo Utrine i Mesne zajednice u Adi i Utrinama.
    – Da li to znači da je vaša ustanova zauvek prestala da pruža ovu uslugu?
    – Ne planiramo da prestanemo zauvek da pružamo ovakve usluge pošto su one veoma potrebne našim građanima. Planiramo da nastavimo pružanje usluge čim se za to steknu uslovi. Uslov koji je potreban je licenca. Mi smo dobili najnovije informacije od inspekcije koja je pri Ministarstvu, da u slučaju da sredstva za 2017. godinu budu predviđena u budžetu Opštine Ada, ostvarićemo pravo na dobijanje licence za pružanje usluga. Tada je opštinska uprava u obavezi da raspiše nabavku za pružaoce ovakvih usluga i na tom tenderu mogu učestvovati samo licencirani ponuđači usluga, mi ćemo tada učestvovati i nadamo se da ćemo moći od 2017.godine ponovo da pružamo uslugu. To znači da će svi koji su koristili do sada topli obrok, odnosno ručak, dobiti ga ponovo, negu u kući od strane geronto domaćica, pomoć u kući od strane naših zaposlenih i naravno tu će biti uključena i usluga klubova za stare i penzionere na lokacijama koje su i ranije bile određene za takvu vrstu usluge.


Ulaz Doma za stare i penzionere

    – Kakve planove imate za budući period?
    – Ustanova je učestvovala na konkursu kod Pokrajinskog sekretarijata za energetiku za proizvodnju toplotne energije korišćenjem biomase i tu je predviđen jedan projekat rekonstrukcije postojeće kotlarnice na gas kako bi se prešlo na drugi energent. To bi bilo zdravije za okolinu ali i ekonomski isplativo, pa bi na taj način ustanova rešila problem velikih izdataka koji su potrebni za grejanje. Zatim smo konkurisali sa zahtevom izmene poda u trpezarijskom bloku i drugu fazu sanacije sanitarnog čvora u muškom delu objekta. Ti zahtevi su u vrednosti oko 17 miliona dinara. Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima je poslala stručna lica da utvrde stanje na terenu i imamo već pozitivne najave da će određeni zahtevi biti finansirani.
    Dom za stare i penzionere Mol planira razvoj još jedne usluge koja se više tiče medicinskog aspekta. U tom smislu trenutno smo u postupku nabavke medicinske opreme kako bi podigli kvalitet zdravstvene zaštite koju pružamo kao ustanova za smeštaj. Takođe imamo i jedan prostor u kome se pruža usluga fizikalne terapije i rehabilitacije. Imamo angažovanog fizijatra, što trenutno Dom zdravlja u Adi nema i sa tim u vezi mi planiramo da proširimo ovu vrstu usluge i da pribavimo pomagala i medicinsku opremu koja je za tu vrstu terapije potrebna.
    – Da li će i građani naše opštine biti u mogućnosti da koriste ove usluge?
    – Da. U saradnji sa Lokalnom samoupravom planiramo u 2017. godini da ovu uslugu proširimo na lokalnu zajednicu, pa će i naši građani imati priliku da koriste usluge fizikalne terapije i rehabilitacije, što su do sada mogli da koriste u zdravstvenoj stanici u Molu, a od septembra ove godine više ne mogu.

Dragan Milutinović

decembar 2016.

Naslovna strana
Čuj lepote reči zvona
Na putu razvoja
Povest o rođenju Gospoda Boga i Spasa našeg Isusa Hrista
Vesti
Vesti iz lokalne samouprave
Šah
Pick Szeged je najuspešnija ekipa
Impresum


Design by VA