Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2014. augusztus

Címoldal
Sis honestus! (Légy becsületes!)
Községi hírek képekben
Községi hírek
Megszentelték az új kenyeret
Aranykapu-vásár
Jubileumi gálaműsor
Előjáték
Minden a Kukabanyával kezdődött
Esős időszak...
Nyári táborozások, foglalkozások, előadások
Az újságírás szórakoztató munka
Adán járt Gedó György
Emberi történet
Fiatalok írják
Nyelvi figyelő
Teológiai gondolatok
Zöld levél
Sakkrovat
Sport
Strong man  –  Erős emberek
Tarka-barka
Pataricza Ferenc emlékére
Vizsgabál 2014
Nagyboldogasszyonyi Aranykapu-vásár
Impresszum

Sis honestus!
(Légy becsületes!)

    Augusztus 20-án, Szent István napján Moholon, az államalapító király szobránál, a Szent György katolikus templom kertjében két koszorúzási ünnepség is zajlott. Először a Vajdasági Magyar Szövetség helyi szervezete, a Csobolyó Művelődési Egyesület és a moholi plébánia szervezésében tartottak megemlékezést, majd a 10 órai ünnepi szentmise után ugyanannál az emlékműnél Ada község önkormányzata, a Szarvas Gábor Könyvtár és a moholi Novak Radonić Általános Iskola szervezésében tartottak koszorúzást. Az első rendezvényen Világos Tibor, a VMSZ moholi szervezetének elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, köztük Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának, a Magyar Nemzeti Tanácsnak, a pártoknak, a civil szervezeteknek, a katolikus egyháznak és a  helyi közösségnek  a  képviselőit. A  rendezvényt az alkalmi művelődési műsor tette ünnepélyesebbé, amelyen Boja Lúcia, Budai Boglárka és Nagy Nikolett szavalt és énekelt. Ezután a moholi Patyi Lajos, a VMSZ tartományi képviselője és Pál Károly, a VMSZ ügyvezető alelnöke mondott ünnepi beszédet.
    Az ünnepség végén az ünneplők megkoszorúzták az államalapító király szobrát. A Szabadkai Magyar Főkonzulátus képviseletében dr. Plank Zoltán konzul helyezett el koszorút Szent István szobránál. A Magyar Nemzeti Tanács nevében dr. Zsoldos Ferenc alelnök, a VMSZ részéről Pál Károly és Patyi Lajos koszorúzott. A Szerb Haladó Párt moholi szervezetének képviseletében Miloš Cvetković, Biljana Popović, Žare Šević és Tormás Mária rótta le tiszteletét. A moholi helyi közösség nevében Lajkó Mária titkár, a Pro communitas civilszervezet képviseletében pedig Bálint Ferenc és Bálint Áron helyezte el a tisztelet virágait. Végezetül a VMSZ Ada községi szervezetének képviseletében Gyarmat Gubik Angéla, Illés Veronika, Lehócki Tibor, Bálizs Gizella koszorúzott.


Részletek a szentmiséről és a koszorúzásról: a moholihelyi közösség titkára, Lajkó Mária a moholi polgárok nevében koszorúzott

    A moholi templomban Meser Dániel moholi plébános által bemutatott szentmise után a szabadkai magyar főkonzulátus, a községi önkormányzat, a VMDK, az iskola, az adai könyvtár képviselői tartottak koszorúzási ünnepséget. A rendezvényt a moholi iskola diákjainak, Szécsényi Emíliának és Bartuc Évának, valamint Mészáros Zitának, az adai Műszaki Iskola diákjának a szavalata tette ünnepélyesebbé. Az államalapító magyar király szobránál dr. Plank Zoltán, Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának konzulja mondott ünnepi beszédet és koszorúzott is. Az adai önkormányzat nevében Urbán Mónika polgármester-helyettes, dr. Horvát Arežina Erika, a községi képviselő-testület elnökhelyettese, Rákos Rózsa, a községi tanács művelődési ügyekkel megbízott tagja és Snežana Došić koszorúzott. A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége részéről Csonka Áron pártelnök és Kalmár Gábor helyezett el koszorút Szent István szobránál. A koszorúzás után a VMSZ helyi szervezete a Csobolyó székházában, az önkormányzat pedig az általános iskolában adott álló-fogadást.
    Visszatérve a koszorúzási ünnepségre, Patyi Lajos, a VMSZ moholi tartományi képviselője dicséretre méltó beszédében – többek között – ezt mondta:
    „Ahogy az új kenyér ünnepe is mindig a jól végzett munka eredménye, ami nekünk táplálékul szolgál, ugyanúgy István király tettei a történelem során és ma is a magyar népnek szolgáltak táplálékul, iránymutatóul. Megállja helyét mindaz, amit ő ránk hagyott, irányként megadott nekünk. Amikor István király árnyalatokban és írásbeliségben is gazdag latin nyelven megalkotta erkölcsi testamentumát, amivel Imre herceget életre és emberségre akarta atyai szóval tanítani, így szólt: Sis honestus! – Egyszerű mondat ez, könnyen fordítható: Légy becsületes! (Becsüld az embereket!) Cselekedj tisztességgel, önállóan az emberek kedvére!
    Ha ezt megtesszük, akkor együtt örülhetünk az anyaföld adta javaknak, magyarul fognak beszélni a Kárpát-medencében, magyarul énekelnek, magyar néptáncokat táncolnak!”
    Végül még a második ünnepségről kívánkoznak ide dr. Plank Zoltán konzul beszédének befejező gondolatai: Magyarország, a magyar kormány azt akarja, hogy a magyarok, éljenek is bármely országban, részesei lehessenek Magyarország európai uniós tagságából fakadó értékeknek. „Az egységes magyar nemzet iránt érzett felelősség vállalásától indíttatva, tiszteletben tartva az európai és az egyetemes politikai értékrendet, s figyelembe véve a határon túlról érkező igényeket, teremtette meg Magyarország annak lehetőségét, hogy a világban élő valamennyi magyar, vagy magát magyar származásúnak tartó nemzettársunk egyszerűsített módon felvehesse a magyar állampolgárságot. Tette ezt részben államalapító királyunk szellemi és politikai örökségének jegyében. Nagy vívmány ez, amely lehetővé teszi, hogy mindannyian megéljük, a magunkénak érezhessük a határokon átnyúló nemzeti összetartozást. A nemzeti összetartozás tágan értelmezhető, de nagyon is konkrét fogalom. Közös célokért végzett közös munka és közös gondolkozás az alapja. Nem véletlen mondom ezt. Az egység erősít, a megosztottság gyengít! A magyarság számára valamennyi fontos célt csak úgy tudjuk megvalósítani, ha összefogunk, ha a legkisebb közösségek is megtalálják egymással a közös hangot. Ez Szent István legfontosabb üzenete a ma élőknek. Ezért kell – vagy kellene – emlékét közösen, együtt ünnepelni!”

Király János

avgust 2014.

Naslovna strana
Opštinske vesti u slikama
Opštinske vesti
Птице небеске
Aktivnosti sindikta
Šah
Sport
Velikogospojinski vašar u Adi
Impresum


Design by VA