Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2014. március

Címoldal
Nagyböjt
Községi hírek
Heves viták és egybehangzó határozatok
Csatornázás, járdajavítás és útszélesítés
Hangversenyek a zeneiskolában
Légy erős és bátor
VMSZ sajtótájékoztató
Tűzlovagok
Kerek és forog
Tavasz
Koszorúzás, ünnepi műsor
Matematikából kiváló
Farsang havában
Összefogással a maradásért
Télűző farsangi mulatság
Hírek
Nyelvi figyelő
Teológiai gondolatok
Gyermekszínjátszó-ink jubileuma
Zöld levél
Fiatalok írják
130 éves lehetne
Sakkfeladvány
Sport
Tarka-barka
Impresszum

HEVES VITÁK ÉS EGYBEHANGZÓ HATÁROZATOK
Ülésezett az I. Helyi Közösség tanácsa

    Az Első Helyi Közösség tanácsa, Zoran Dragin elnökletével, március 18-án megtartotta 13. ülését. Az előző ülés jegyzőkönyvének az elfogadása után, megvitatta, majd elfogadta a 2013-as évre vonatkozó pénzügyi jelentését és az elvégzett munkákról szóló beszámolót. Következett a 2014-es évre szóló közbeszerzési terv elfogadása. Heves vitát váltott ki az a szerződéstervezet, amelyet a Standard KV jutatott el a Helyi Közösségbe és, amelyben az önkormányzat határozata alapján a közvállalat átvenné a helyi közösségektől az utcai közvilágítás karbantartását. Érthetetlen számunkra, miért kell valamit megváltoztatni, ami jól működik. Több évtizede bejáródott, hogy az emberek a helyi közösségbe jelentik, ha valahol kiég az égő, a javításra, és az égők cseréjére sem kell sokat várni. A szerződéstervezetben a közvállalat több mint félmillió dinár keretösszeget lát elő a karbantartási költségekre, ezzel szemben a Helyi Közösség ezt eddig ennek az összegnek a feléből is el tudta végezni. A tanács a szerződéstervezetet átdolgozására adott ajánlatot.
    Napirenden szerepelt a szennyvíz-elvezetéssel kapcsolatos kérdések is. Csuvik Dezső tanácstag beszámolt, hogy a Đura Daničić utcában a csatornahálózat teljes egészében kiépült (a Moholi út és a Becsei út között), és a háztartások rákapcsolódását is befejezték. Közös beruházás volt ez az önkormányzattal. A tanács határozatot hozott, hogy a szennyvízcsatorna-hálózat építését folytatjuk, még pedig a Hajduk Veljko utcában. Átirattal fordulunk az önkormányzat vezetéséhez, hogy az I. Helyi Közösség területén nagyobb részt vállaljon a csatornahálózat kiépítésében, mivel az itt lakó emberek pénze is befolyik a közös folyószámlára.
    A tanács határozatot hozott a majd félmillió dinár felosztásáról a sportklubok között. Ezután került sor az Adica ÜKV kérelmének a megvitatására. Több tanácstag felháborodásának adott hangot, mivel az Adica KV igazgatója nyolcnapos határidőt adott a helyi közösségnek bizonyos eszközök átutalására. Tudni kell, hogy a helyi járulék 3%-át nem kötelezően az Adica KV-nak szavazták meg, hanem a Rekreációs Központ karbantartására, amelybe a tiszai strand is beletartozik stb. A tanács határozatot hozott és nyomatékosan kérik, hogy az Adica vezetősége tegye lehetővé, hogy községünk polgárai a kedvezményes belépőjegyeket a fürdőben víkend alatt is használhatják. Ne büntessék azokat, akiknek a pénzéből kiépültek a medencék.
    Utána következtek a kérvények megvitatása. Pénzbeli támogatást hagytak jóvá a Műszaki Iskolának, a Zeneiskolának, az Állatkertnek, a Vén fiáker Lovasklubnak, a Pilates egyesületnek, a Champion galambász egyesületnek és a Zöld Sziget környezetvédőknek.

Gecse István,
az I. Helyi Közösség titkára

mart 2014.

Naslovna strana
Uz naslovnu stranu
Opštinske vesti
Vesti
Omladinci pišu
Aktivnosti sindikata
Šahazbuka
Sport
Impresum


Design by VA