Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2011. április

Címoldal
Az eredmények nem maguktól születnek
Ez a húsvét
Akinek a lelkében dal van
Bartók Béla Zeneiskola - 50 év
Községi hírek
Tervek és árjegyzék az Adicában
Napirenden a pénzügyi terv
Egészségügyi világnap
Beszámoló az elmúlt évi és az idei költségvetésről
Lányoknak
Tavaszköszöntő kiállítás Adán
Húsvéti kiállítás és ajándékosztás
A délvidéki nagycsaládos szerveződés
Az a bűvös 15 ezer
Együtt az állatkertért – munkaakció az állatkertben
Egy lépés az egészségért
Hírek
Rendőrségi hírek
Nyelvi figyelő
Fiatalok írják
Teológiai gondolatok
Hová lett a báró kutyája?
Zöld levél
Vigyázat, tűzveszély - III. rész
Az eltűnt idő nyomában
Árnyas oldal
Tarka oldal
Impresszum

AKTIVNOSTI SINDIKATA

    Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović najavio je zajedničke akcije sindikata na prostoru bivše Jugoslavije. Osnivačku povelju regionalnog sindikalnog saveta „Solidarnost“ potpisale su 1. aprila 2011. godine u Ljubljani, reprezentativne sindikalne centrale iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Srbije i Slovenije. One će ubuduće sarađivati u pripremi zakona koji se tiču prava iz rada i u organizaciji zajedničkih protesta u slučaju kada su ugrožena prava zaposlenih u nekoj od bivših jugoslovenskih republika. Jedan od inicijatora za osnivanje i institucionalizaciju odnosa sindikata na prostoru nekadašnje Jugoslavije bio je Savez samostalnih sindikata Srbije, čiji je predsednik Ljubisav Orbović jedan od potpisnika Povelje. Međunarodna sindikalna saradnja će, kako je ocenjeno, doprineti razvoju integracionih procesa u privrednoj, socijalnoj i kulturnoj oblasti, jačanju odnosa između sindikata, većoj zaštiti interesa radnika i razvoju sindikata na području Balkana. Sindikati su ukazali da su politički faktori i reforme sinonimi za smanjenje prava zaposlenih. Zbog toga je osnivanje Saveta značajan korak kako posledice krize ne bi platili samo radnici, a dodatni faktor za ujedinjenje jeste jezik, koji razumeju svi na ovom prostoru. Regionalni sindikalni savet će se sastajati dva puta godišnje, a prva konkretna akcija je podrška Savezu slobodnih sindikata Slovenije u nastojanju da bude povučen Zakon o malom radu i Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju. Sindikati će aktivno učestvovati u svim zajedničkim akcijama. To je u interesu svih članova, jer jedino solidarni i zajedno sindikati i radnici mogu da se izbore za bolje plate, nova radna mesta i očuvanje postojećih. Potpisivanju povelje prisustvovao je i direktor regionalne kancelarije Fondacije Fridrih Ebert, Roland Fajt. Osnivanje regionalnog saveta podržala je i Evropska konfederacija sindikata i njen generalni sekretar Džon Monks.

    Članovi Saveza Samostalnih sindikata Vojvodine i Srbije učestvovali su zajedno sa ostalim predstavnicima sindikata iz cele Evrope na velikim demonstracijama koje su se održale  09. aprila 2011. godine u Budimpešti. Na ovom grandioznom skupu je bilo prisutno oko 50 000 demonstranata iz 22 države i 45 sindikalnih centrala. Time je data podrška evropskim demonstracijama koje je organizovala Evropska konfederacija sindikata (ETUC) zajedno sa sindikatima Republike Mađarske. Demonstracije na Trgu Heroja u Budimpešti održale su se u isto vreme kada se u ovom gradu održavao i  Evropski savet ministara za ekonomska i finansijska pitanja (EKOFIN). Ove demonstracije sindikata su bile organizovane kako bi se čuo glas radništva iz cele Evrope  koji se oštro protivi antikriznim merama evropskih institucija i nacionalnih vlada koje, neposredno nakon finansijskog kolapsa, kada je kriza teže pogodila realnu ekonomiju i život miliona radnika u Evropi, pitanja rešavaju nametanjem mera koje se fokusiraju samo na smanjenje javnih rashoda, javnih službi i smanjenja plata. Sve to se čini uz veoma opasno mešanje u proces kolektivnog pregovaranja i socijalnog dijaloga na nacionalnim nivoima. Istovremeno, bankari i direktori i dalje primaju ogromne bonuse i skandalozno visoke plate a vrlo malo je učinjeno da se ukloni ono što stvara krize. Evropski sindikalni pokret stoji jasno protiv ovakve politike jer se teret krize prenosi samo na radnike koji nisu odgovorni za njen nastanak. Više od 23 000 000 nezaposlenih širom Evrope, milioni građana koji se nalaze u nesigurnom položaju, samo uvećavaju socijalne tenzije na našem kontinentu. Jedini odgovor evropskih vlada na ovu situaciju bio je da se donesu mere štednje, smanje socijalni standardi, smanje plate i predlože promene zarada na celom kontinentu. U borbi protiv ovakvih mera vlada koje su neprihvatljive za radnike u Evropi odgovor sindikata su Evro – demonstracije. Iz Ade je u okviru  dvanaestočlane delegacije Saveza samostalnih sindikata Vojvodine na ovim demonstracijama učestvovao i poverenik PSSSO Ada.

Miroslav Belančić

april 2011.

Naslovna strana
Muziška škola "Bartok Bela" - 50 godina
Opštinske vesti
Mesec ženskog romskog aktivizma
Vesti
Vesti iz policije
Mladi pišu
Aktivnosti sindikata
Šarena strana
Impresum


Design by VA