Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2011. január

Címoldal
Újabb kapocs Bácska és Bánát között
Községi hírek, események
Az adai községi Képviselő-testület decemberi ülése
Egész évben VMSz
2011-ben Csóka a XI. Tisza menti tavasz otthona
Szelektív hulladékgyűjtő konténerek
Továbbra is a víz a legnagyobb gond
Bezzeg a mi időnkben…
Kirándulás
Szomorú hír
Ön mit vár az újévtől?
Tobáni emlékek
Keresztnevek 2001-2010
Rendőrségi hírek
Hírek
Gyermekszínjátszóink jubíleuma - II.
Fiatalok írják
Nyelvi figyelő
Teológiai gondolatok
Zöld levél
Horgászengedélyek 2011
Utcák, nevek – utcanevek – IV.
Óvodásaink öröme volt a Télapó
Árnyas oldal
Tarka oldal
Impresszum

Decembarska sednica SO Ada

    XX. sednica Skupštine opštine Ada, koju je je sazvao G-din Aron Čonka, Predsednik SO Ada, održana je 17.12.2010. godine sa početkom u 17,00 časova u velikoj sali zgrade Skupštine opštine Ada, uz prisustvo 21 odbornika. Nakon obaveštenja o priključenju Ticijana Kertvelješija odborničkoj grupi Demokratske stranke, kao i o tome da je pristiglo još nekoliko materijala, odnosno određeni amandmani za neke od tačaka, utvrđen je dnevni red od 30 naslova. Na početku su bez primedbi prihvaćeni zapisnici sa prethodne sednice, posle kraće diskusije doneta je odluka o smanjenju naknade za korišćenje građevinskog zemljišta – tzv. ''vazdušarine'' počev od 1.1.2011. g. i dopunjen je Tarifnik lokalnih komunalnih taksi. Nije prihvaćen amandman odbornika Đere Bele, i izmena Odluke o mesnoj samoupravi je usvojena u predloženom obliku. Jednoglasno je aktuelizirana odluka o poveravanju obavljanja poslova urbanističkog planiranja a. d. „Prostor“-u iz Ade, dok su većinom glasova izmenjene odluke o prostornom planu opštine i planu generalne regulacije naselja Ada i Mol. Usledile su odluke u vezi odlaganja građevinskog otpada i otpada od rušenja objekata i ostalog inertnog neopasnog otpada, zatim o potvrđivanju međuopštinskog sporazuma i predloga regionalnog plana upravljanja otpadom za period od 2010. do 2020. godine, odnosno izmena i dopuna Odluke o održavanju čistoće na teritoriji opštine Ada. Sa 20 glasova za je prihvaćen program održavanja čistoće javnih površina za 2011. godinu, operativni plan zimske službe za 2010/2011 godinu na lokalnim putevima i trotoarima, kao i izveštaj o poslovanju i godišnji finansijski izveštaj JKP ''Standard'' Ada za 2009. godinu. U nastavku imenovan je direktor JKP ''Standard'' Ada (Milan Popov), direktorica Biblioteke ''Sarvaš Gabor'' Ada (Hodi Eva) i direktorica Turističke organizacije opštine Ada (Manojlović Eržebet), odnosno razrešeni su i imenovani određeni članovi upravnih odbora (Turističke organizacije opštine Ada, UPVO ''Čika Jova Zmaj'' Ada, JKP ''Standard'' Ada). Usvojen je Lokalni Akcioni plan zapošljavanja opštine Ada za 2011. godinu, što je preduslov za konkurisanje za finansijska sredstva po ovom pitanju. Prihvaćen je izveštaj za 2009/2010 i plan rada za 2010/2011 godinu UPVO ''Čika Jova Zmaj'' Ada, zatim je data saglasnost na zaključke Opštinskog veća opštine Ada u vezi  ''IPA'' – projekta:  izgradnja prečistača otpadnih voda. Za člana Odbora za mandatno-imunitetska i administrativna pitanja umesto Kovač Tamaša imenovana je Burger Anita, a za člana nadzornog odbora  Centra za sport i fizičku kulturu opštine Ada umesto Šaš Tamaša imenovan je Černjak Imre. Na redu su bile finansijski materijali, koji su usvojeni većinom glasova: devetomesečni izveštaj o ostvarenju budžeta opštine Ada za 2010.godinu, Odluka o angažovanju eksternog revizora za završni račun budžeta opštine Ada za 2010.godinu, Odluka o drugoj izmeni odluke o budžetu opštine Ada za 2010. godinu (obrazloženje je dala Marijana Tokić), zatim Odluka o budžetu opštine Ada za 2011. godinu (potrebe Saveta za međunacionalne odnose će se rešavati bez posebne stavke, u skladu sa Statutom opštine). U sklopu zadnje tačke govorili su: Đere Bela (zamera uručivanje materijala pre sednice, zatim što nije stavljen na dnevni red njegov predlog za promenu naziva ulica, pita zašto još ne radi javni VC), Kovač Tamaš (izražava bojazan da će se građani Mola opteretiti troškovima IPA-projekta), Čonka Aron u funkciji odbornika (dobio je odgovore na svoja pitanja postavljena na prethodnoj sednici SO, poboljšava se situacija u transparentnosti rada mesnih zajednica, to očekuje i kod civilnih organizacija, dotiče situaciju po pitanju opasnosti od unutrašnjih voda i nada se da će sledeća godina doneti konačna rešenja), a na pitanja i predloge odbornika odgovore je dao predsednik opštine Bilicki Zoltan i pokrajinski poslanik Tobijaš Jožef.

    Napomena: Sve odluke sa 20. sednice SO objavljene su u ''Službenom listu opštine Ada'' broj 24/2010.

Bakoš Zoltan

januar 2011.

Naslovna strana
Govor prilikom predaje mosta
Opštinske vesti, događaji
Decembarska sednica SO Ada
Kontejneri za primarnu selekciju otpada
Vesti iz policije
Šta očekujete od nove godine?
Aktivnosti sindikata
Omladinci pišu
Радост наших најмлађих је био Деда мраз
Šarena strana
Impresum


Design by VA