Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2011. január

Címoldal
Újabb kapocs Bácska és Bánát között
Községi hírek, események
Az adai községi Képviselő-testület decemberi ülése
Egész évben VMSz
2011-ben Csóka a XI. Tisza menti tavasz otthona
Szelektív hulladékgyűjtő konténerek
Továbbra is a víz a legnagyobb gond
Bezzeg a mi időnkben…
Kirándulás
Szomorú hír
Ön mit vár az újévtől?
Tobáni emlékek
Keresztnevek 2001-2010
Rendőrségi hírek
Hírek
Gyermekszínjátszóink jubíleuma - II.
Fiatalok írják
Nyelvi figyelő
Teológiai gondolatok
Zöld levél
Horgászengedélyek 2011
Utcák, nevek – utcanevek – IV.
Óvodásaink öröme volt a Télapó
Árnyas oldal
Tarka oldal
Impresszum

HÍREK

Hatályban az új tűzvédelmi törvény

    Az új Tűzvédelmi törvényt 2009-ben hozta meg a Szerb Képviselőház a kormány javaslatára és a Szerbiai Hivatalos Közlöny 111. számában jelent meg, de hivatalos alkalmazása 2010 októberében kezdődött. Addig ugyanis több kiegészítő szabályzatot kellet kidolgoznia az illetékes minisztériumoknak.
    Mint ismeretes a korábbi tűzvédelmi törvényt még 1988-ban hozta meg a Képviselőház és több szakasza már idejét múlta a megváltozott körülmények, a technológia fejlődése és más okok miatt. Igaz ugyan, hogy több módosítást is eszközöltek időközben az egyes szakaszok esetében, de a törvény egészében nem változott.
    Az új Tűzvédelmi törvényt összehangolták a 2006-os Alkotmánnyal és az európai normákat is figyelembe vették. Ez a törvény és a Katasztrófavédelmi törvény nagyon hasonlóak egymáshoz és több összefüggés is van a kettő között.
    E törvény egyik újdonsága, hogy meghatározza a Kormány kötelezettségét öt évre szóló tűzvédelmi stratégia kidolgozására. A másik újdonság: meghatározza a gazdasági vállalatok, vállalkozók, jogi személyek, önkormányzatok kötelezettségét a szanációs terv meghozatalára a tűzesetekben keletkezett károk elhárítására. Ugyanakkor az objektumok, területek és tevékenységek tűzveszélyezettség fokozatai is változtak. Az eddig négy helyett három fokozat maradt: I. magas fokú tűzveszély, II. növelt fokú tűzveszély, III. bizonyos fokú tűzveszély. Természetes, hogy ezek után lesz még a vállalatok, vállalkozók besorolása is. A törvény bevezette a licencet azokra a személyekre, akik a fő tűzvédelmi projektum kidolgozásával vannak megbízva, és amit a törvény által előírt feltételeknek eleget téve lehet megszervezni. Hasonló változásokat lát elő a törvény azokra a fizikai és jogi személyekre, akik külön tűzvédelmi mércék kidolgozásával és kivitelezésével foglalkoznak olyan objektumokban, amelyekben gyúlékony anyagok és gázok gyártása, feldolgozása és tárolása történik (ugyanez a robbanékony és más hasonló anyagokra is vonatkozik).
    Az új törvény 50. szakasza előirányozza, hogy azok a személyek, akik megszegik a szalma, szemét és növényi hulladék égetésének tilalmát, és ezzel tüzet okoznak, kötelesek lesznek a tűzoltó egységnek megfizetni a bevatkozás költségeit. Újdonságnak számít az is, hogy aki hamisan tűzesetet jelent be, 10.000-50.000 dináros büntetéssel sújtható. A törvény szabályozza a felügyelők kötelezettségét helyszíneléskor a tűzesetek alkalmával, és mércéket foganatosít a tűz okainak megállapítására. Jó néhány más újdonságot is tartalmaz ez a törvény, többek között a magasépítészetben előírt preventív tűzvédelmi mércéket. Jelentősebb szerepet kaptak az önkormányzatok is, ugyanakkor az önkéntes tűzoltóság is.

Bálizs Géza


Nyelvápolás, nyelvújítás

    A Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület december 16-án tartotta rendes évi közgyűlését, immár 17. alkalommal, ezen a tagság többsége jelen volt. A közgyűlést az elnökség vezette dr. Hódi Éva elnökletével (az elnökség másik két tagja Szabó Szabados Ilona és Ágoston Ibolya), míg a jegyzőkönyv-hitelesítők Lakatos Éva és Grúber Ferenc voltak.
    Az egyesület 2010 évi aktivitásáról dr. Hódi Éva számolt be, kiemelve, hogy a sokrétű és szorgalmas munka az év végére meghozta az eredményt. Íme néhány fontosabb pont: a három kategóriában kiírt nyelvészeti pályázat tömeges és sikeres volt, a versíró verseny és az ehhez kapcsolódó költészeti délután az általános iskola tanulóival kiválóan sikerült, az Ada napi rendezvénysorozat keretein belül bemutatták dr. Hódi Sándor legújabb könyvét, majd következtek a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok október elején. Ez a rendezvény 40 éves jubileumát ünnepelte, ám jóval szerényebb keretek között, mint illett volna, és a sajtóvisszhangja is szerényebb volt a kelleténél, azonkívül három meghívott előadó is lemondta a tudományos ülésszakon való részételt – de mindezek ellenére eredményesnek mondható. Szó volt az egyesület honlapjának bővítéséről is, erről Hódi Sándor számolt be, kiemelve, hogy ezen a téren is voltak bizonyos anyagi nehézségek. A jelentés utáni vitában részt vett: Varga Lívia, Szabó Szabados Ilona, Világos Frigyes, dr. Hódi Sándor, Grúber Ferenc, Várkonyi Zsuzsanna, ők főképp a nyelvművelő napokról beszéltek.
    A múlt év pénzügyi jelentését Ágoston Ibolya ismertette. Elmondta, hogy az összbevétel 918.000 dinár volt, míg a kiadások 816.675 dinárt tettek ki. A legtöbb támogatást a Nyelvművelő Napokra kapták. A 2011-es pénzügyi terv 965.000 dináros keretbe illeszkedik , ezt a közgyűlés el is fogadta. A tagsági díj maradt 100 dinár egy évre.
    Az Egyesület 2011 évi munkatervét az elnök ismertette, könyvbemutatókat, nyelvi pályázatok kiírását a nyelvművelő napokkal kapcsolatban, hazai és külföldi tanácskozásokon való részvételt, költészet napi rendezvényeket, játékos nyelvi vetélkedőket tartalmaz, és természetesen az októberben rendezendő nyelvművelő napok megszervezése is szerepel a tervben. Külön ki kell emelni, hogy a jelenlevők elvben elfogadták és támogatják egy nyelvi tanácsadó szolgálat felállítását az egyesület keretein belül, amire a közeljövőben kerülne sor.

Bálizs Géza


Év végi találkozó

    A Panorama–Körkép Tájékoztatási Társaság tagjai – a szerkesztőség és a munkatársak – december 23-án tartották év végi találkozójukat az I. Helyi közösség nagytermében. A megjelenteket Gecse István főszerkesztő üdvözölte, majd kiemelte: „immár 12 éve találkozunk ilyenkor az év végén, hogy egy baráti eszmecsere keretében elemezzük a kisújságunk tartalmát, színvonalát, lehetőségeit stb. Megállapíthatjuk, hogy lapunk a legszebb és legjobb vajdasági kisújságok közé tartozik, amire rámutattak azon a novemberben megtartott feketicsi találkozón is, ahol a vajdasági lapok – kisújságok és nagy lapok – főszerkesztői találkoztak és szakmai megbeszélést tartottak. A pénzügyi helyzetünkre sem panaszkodhatunk, de lehetne jobb is, más hasonló újságokhoz viszonyítva. Ilyenkor, az év vége közeledtekor szeretnénk megköszönni minden munkatársunknak kitartó, szorgalmas munkáját, amit egész éven át kifejtett” – mondta a főszerkesztő.

    Vastag János főszerkesztő-helyettes megerősítette Gecse István szavait, amelyek lapunk színvonalára és tartalmára vonatkoztak, külön összehasonlítva pl. a Csernyei és Muzslai újsággal. „Hiányosságok, hibák még akadnak, de felszerelésünk az elmúlt egy-két évben korszerűsödött. Jó lenne, ha még több fiatal kapcsolódna be a tevékenységbe, és mind többen írnának a lapba” – fejtette ki Vastag János.

Bálizs Géza


Boldog ünnepek

    Dr. Reisinger János neves budakalászi irodalomtörténész őszi előadás-sorozatának harmadik részét december 15-én tartotta a könyvtár kis olvasótermében. Előadásának címe: Boldog ünnepek volt, és természetesen a bibliai hét ünnep jelentéséről, az ünneplés tartalmas módjáról volt szó. Kitért arra is, hogy a történelemben miért válnak ütközőponttá az ünnepek.
    Mózes II. könyvében ezt írja: „Háromszor szentelj nekem ünnepet esztendőként. A kovásztalan kenyér ünnepét tartsd meg. Az aratás ünnepét, munkád zsengéjét, amelyet elvetettél a mezőn, és a takarodás ünnepét az esztendő végén, amikor a termésedet betakarítod a mezőről.” Az Úr szerint a szombat a pihenés napja, így ez is egyfajta ünnepnek számít. Dr. Reisinger beszélt a pünkösdi ünnep jelentőségéről, az engesztelési ünnepről, a sátoros ünnepről, az újévről. A páska ünnepét – a húsvétot – sokáig nem úgy ünnepelték, ahogyan az Úr előírta, egészen Ezékiás király leveléig. Szólt még a kereszténység nagy ünnepéről, a karácsonyról is.
    Az irodalomtörténész beszélt ezen ünnepek fontos szerepéről a Bibliában, kiemelve, hogy a történelemben ütközőponttá is váltak több szempontból. Az előadás felépítése érdekes, tartalma tanulságos volt.

Bálizs Géza


ÚJRA BIZONYÍTOTT

    Mint eddig bármikor, ezúttal is bebizonyította az adai Ifjúsági fúvószenekar, hogy a legjobbak között foglal helyet. A január 8-i újévi hangversenyén, amit az adai színházteremben tartott, egy feledhetetlen másfél órát adott a szépszámú közönségnek. Műsorát profi módra állította össze: az első részben bemutatta, mit is tudnak valójában a zenéről, hisz komoly számokat, nem utolsó sorban kortárs szerzők műveit adták elő, hatalmas magabiztossággal. Két új dal is szerepelt a műsoron: Farkas Antal: Üveges tánca és Balázs Árpád: Négy kép szerzeményei. A továbbiakban világszerte ismert indulókat, komoly zenét, opera részleteket adtak elő.
    A zenés est felépítése kitűnő volt. Az első rész után a zenekar nevében, dr. Könyves Tibor a fúvószenekar elnöke, elismerő okleveleket adott át azoknak a magánszemélyeknek, vállalatoknak és intézményeknek, akik az év folyamán bármilyen módon segítették és népszerűsítették az egyesület munkáját, lehetővé tették a fellépéseket, az Európa szerte történő utazásokat stb. Ilyen elismerésben részesültek: Vastag János, Vreckó Zoltán, Kiss Miklós, Göblös Miklós, mint magánszemélyek, valamint az adai önkormányzat, az I. és II Helyi közösség, a Hubertus magáncég, a Bilicki-malom, Zupćanik (Gordos Sándor), Főnix (Petrics Albet) és az Agro 2000 (Bálint Ferenc) magáncégek
    Az újévi koncert különös színfoltja volt a zenekar vendégeinek fellépése: a New Ada Dance táncklub nemzetközi hírességeinek, továbbá a mazsoretteknek fellépése, nem utolsó sorban a Mama mazsorett csoport, amit a moholi nyugdíjasok egyesületének tagjai alkotnak. Kitüntető elismerést kaptak a közönségtől, hisz fellépésük teljes mértékben beillett a műsorba.
    Az est második részében a zenekar világhírű és népszerű zeneszámokat adott elő, filmzenék, musicalok, budapesti foxok válogatásában, a már megszokott magas színvonalon. A közönség a tetszését ezúttal is vastapssal fejezte ki, bizonyítva, hogy a színházban eltöltött másfél óra igazi kikapcsolódást, szórakozást és élményt jelentett minden zenekedvelőnek.

Képek a Községi hírek, események oldalon)
V.J.


A Vadvirág évzáró műsora

    Ismételten megtelt a színházterem a Vadvirág Hagyományápoló Kör évzáró Adventtől vízkeresztig című műsorán. Az előcsarnokban a Vadvirág HK Kézimunka Kör által készített kiállítás fogadta a vendégeket.
    A Jézus születésére való várakozás a felkészülés, a reménykedés időszaka, a szeretet és család fogalmának átértékelése, az újévi fogadalmak és a farsangig tartó hagyományokat összefogó ünnepi műsorban a hagyományápoló kör minden tagja részt vett az ovistól a nyugdíjasig. Varga Lívia, a kör elnöke megnyitó beszédében felolvasta Tóth Tamásnak, a Szerb Köztársaság parlamenti képviselőjének levelét, aki nem mint politikus, hanem mint a Vadvirág HK egykori táncosa szólt ily módon az összegyűltekhez, és leírt gondolataival hangolta ő is ünnepségre mindannyijukat.

    Az ünnepi műsor megálmodói Resócki Roland és Kuzma Péter voltak. A lucázás, betlehemezés, aprószentek, János-köszöntő, karácsony és újévvárás képei verses, táncos, zenés összeállításban elevenedtek meg miközben a közönség is bekapcsolódhatott egy-egy feltett kérdésre való válaszadással. Élmény volt a nézőtéren, hiszen a fellépők nemcsak a színpadon szerepeltek, hanem a nézők között is játszottak. Ez nyújtott igazi térhatást és teljes átélést produkciójukban. A zenét ez alkalommal is a Véka népzenei együttes szolgáltatta.
    A műsor fővédnöke Tóth Tamás parlamenti képviselő volt, de támogatást nyújtott még a Szekeres László Alapítvány, az adai Önkormányzat, valamint a szülők odaadó közreműködését is ki kell emelni. Támogató volt még a debreceni Főnix és a csongrádi Alföld táncegyüttes, azzal, hogy kölcsönadták a viseletek egy részét erre az alkalomra.

A Vadvirág HK különleges közösség, amelynek tagjai énekkel és tánccal beszélve helyezik előtérbe az emberi és baráti viszonyokat, és elfeledtetik a puszta munkakapcsolatok egyhangúságát. Hogy szükség van erre, bizonyítja a nagyszámú érdeklődő, aki ez alkalommal is ellátogatott műsorukra.

Lajkó Szilvia


A Csobolyó karácsonyi műsora

    Hogy nemzeti kultúránk megőrzésében fontos szerepe van a néptánc hagyományának ápolására, mert bennünk él népdalainkkal, népi mesevilágunkkal és nem utolsósorban nyelvünkkel, bizonyította a moholi Csobolyó Művelődési Egyesület karácsonyi műsorával.
    Az egyesület újraéledéséről és az ünnepi műsorral kapcsolatban Világos Tiborral, községünk alelnökével beszélgettem. A következőket mondta: „  A falu bebizonyította, hogy szüksége van kultúrigényeinek kielégítésére. Megtelt a moholi kultúrotthon színházterme érdeklődő nézőkkel, ami örömömre szolgált, vagyis nem volt hiába igyekeztünk. A Csobolyó ME részéről régen volt szervezve hasonló rendezvény. Ennek okán és persze az új folytatás reményében többedmagammal Kocsmáros Magdolna, Patyi Lajos és persze néhány szülő közreműködésével született meg az a gondolat, ami végül karácsonyi műsorként valósult meg. Szeretnénk, ha ez a rendezvény tradícióvá nőné ki magát nem múló divatként, hiszen mi magunk vagyunk kultúránk hordozója, és csak rajtunk múlik, milyen értékként zárjuk magunkba. A műsor koreográfusa Resócki Roland volt. Közreműködött még a moholi Nyugdíjas Egyesület kórusa és a Midnight táncklub. Köszönet, illeti még az adai CATV-t is.
    Újabb ünnepi összeállítással legközelebb az egy napra eső húsvét és Szent György ünnepén szeretnénk bemutatni az egyesületet, amely újabb 10 évre tudhatja magának székhelyének épületét. Mivel a Csobolyó ME jó kapcsolatot ápol a moholi ÖTT-vel, az Aranykezek Kézimunka Egyesülettel, a Zöldségtermelők – földművesek civil szervezetével, emellett támogatást kap a Önkormányzattól, a Moholi Helyi közösségtől, valamint a Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság és a Magyar Nemzeti Tanács pályázatain pozitív elbírálásban részesült tervezete, adottak a feltételek a folytatásra. Szívügyem a Csobolyó Művelődési Egyesület. Megteszek minden tőlem telhetőt működésének folytatásáért és számítok a szülők további önzetlen segítségére és hozzájárulására a néptánc és népzene felé való lelki megnyílás lehetőségét biztosítva gyermekük számára.”
    A karácsonyi műsorra magam is kíváncsian ott voltam a nézők között, és ünnepre hangolt az előadás varázsa. Aki ott volt, átélte, aki lemaradt, annak néhány mellékelt kép mesél most.

Lajkó Szilvia

V. Arany Kezek Karácsonyi Kiállítás

    Műveltségünkhöz tartozik, hogy ismerjük és becsüljük a népművészet hagyománykincsét, és megőrizzük azt a következő nemzedék számára.
    A népi díszítő művészet legnépszerűbb ága a textilművészet és ezen belül a hímzés. Akiben megvan a kézimunkázó kedv, a szükséges technikai alapismeret és fejleszti ízlését, szemet gyönyörködtető művészi alkotást mondhat magáénak és büszkélkedhet vele az érdeklődők kedvére, mint ahogy tették a moholi Arany Kezek Kézimunka-egyesület tagjai a december 13-án nyílt V. Karácsonyi Kiállításukon.
    A hagyománnyá vált rendezvény színhelye szokásosan a moholi helyi közösség épülete volt. A kiállítás megnyitóján Telečki Elvira, az egyesület elnöke, köszöntötte a jelenlevőket és visszatekintve a sikeresen megszervezett 40. MIRK-re  kihangsúlyozta az akaraterő és őszinte emberi összefogás eredményességét, melyet személyesen tapasztalhattak a vendéglátók szervezői feladatát felvállaló Arany Kezek Kézimunka-egyesület tagjai. Az érdeklődők köszöntésében őt Világos Tibor, Ada község alelnöke és Patyi Lajos, a moholi helyi közösség tanácsának elnökhelyettese követte a szorgos kezű asszonyokat dicsérő szavaikkal. A köszöntő után  szívhez szóló ünnepi műsorral tették színesebbé a megnyitót Orovec Skrinyár Cecília óvónő növendékei zenés műsorszámmal, valamint Gábor Viktória és Berec Boglárka szavalataikkal.
    Ezután léptünk be a kiállítóterembe.
    Ez alkalommal muzslyai vendégkiállítók alkotásai is megtekinthetőek voltak. Ezek a Nők klubja és a MAKK amatőr festők keze munkái. Természetesen a helyiek választékos és évről-évre újuló alkotásait is megcsodálhattuk. A szorgos kezű Aranykezek ajándéka e rendezvény a szeretet ünnepének hangulatában, hiszen közelebb visznek minket hagyományaink kézzelfogható és elsajátítható értékeihez. A szervezésben mindenre kiterjedő figyelemmel ügyelnek, kitartó erejük és összehangolt kapcsolatuk eredménye, hogy már az ötödik karácsonyi kiállítást rendezhették meg.

Lajkó Szilvia

januar 2011.

Naslovna strana
Govor prilikom predaje mosta
Opštinske vesti, događaji
Decembarska sednica SO Ada
Kontejneri za primarnu selekciju otpada
Vesti iz policije
Šta očekujete od nove godine?
Aktivnosti sindikata
Omladinci pišu
Радост наших најмлађих је био Деда мраз
Šarena strana
Impresum


Design by VA