Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2011. január

Címoldal
Újabb kapocs Bácska és Bánát között
Községi hírek, események
Az adai községi Képviselő-testület decemberi ülése
Egész évben VMSz
2011-ben Csóka a XI. Tisza menti tavasz otthona
Szelektív hulladékgyűjtő konténerek
Továbbra is a víz a legnagyobb gond
Bezzeg a mi időnkben…
Kirándulás
Szomorú hír
Ön mit vár az újévtől?
Tobáni emlékek
Keresztnevek 2001-2010
Rendőrségi hírek
Hírek
Gyermekszínjátszóink jubíleuma - II.
Fiatalok írják
Nyelvi figyelő
Teológiai gondolatok
Zöld levél
Horgászengedélyek 2011
Utcák, nevek – utcanevek – IV.
Óvodásaink öröme volt a Télapó
Árnyas oldal
Tarka oldal
Impresszum

Az adai községi Képviselő-testület decemberi ülése

    Ada KKT XX. ülését, amelyet Csonka Áron házelnök hívott össze, 2010. 12. 17-én, 17 órai kezdettel tartották meg a városháza nagytermében, 21 képviselő jelenlétével. A 30 pontból álló napirendet azután fogadták el, hogy közzétették Körtvélyesi Tíciánnak, a Demokrata párt képviselői csoportjához való csatlakozását, valamint azt, hogy még néhány anyag, illetve egyes pontokra módosító indítvány futott be. Az ülés kezdetén hozzászólás nélkül elfogadást nyertek a múlt ülés jegyzőkönyvei, rövid vita után határoztak a telekhasználati térítmény, vagyis az ún. „levegőadó” 2011. 1. 1-től való csökkentéséről, és módosították a helyi kommunális illetékek díjszabását. Györe Béla községi képviselő módosító indítványát elvetve, a helyi önigazgatásról szóló határozatot a Községi Tanács által javasolt formában módosították. Egyhangúlag felújítást nyert az adai Prostor Rt. városrendezési, tervezési, engineering-vállalatnak a városrendezési tervezéssel kapcsolatos megbízása, illetve szavazattöbbséggel módosították a  község terület-rendezési tervéről, valamint Ada és Mohol település generális szabályozási tervéről szóló határozatokat. Ezután döntöttek az építkezési hulladék, a bontási hulladék, és az egyéb inert veszélytelen hulladék elhelyezéséről, a községközi egyezmény és a regionális hulladékgazdálkodási terv-javaslat a 2010–2020 időszakra megerősítéséről, illetve a tisztaság fenntartásáról szóló határozat módosításáról. 20 szavazattal elfogadták a közterületek tisztasága fenntartásának 2011. évi programját, a helyi utakon és járdákon végzett munkálatok 2010./2011. évi operatív tervét, valamint az adai Standard Közművesítési Közvállalat 2009. évi ügyviteli és pénzügyi jelentését. Ezek után kinevezték a Standard KKV igazgatóját (Milan Popov), a Szarvas Gábor Könyvtár igazgatóját (Hódi Éva) és Ada Község Idegenforgalmi Szervezete igazgatóját (Manojlović Erzsébet), majd pedig felmentették és kinevezték az egyes intézmények (Ada Község Idegenforgalmi Szervezete, Čika Jova Zmaj Iskoláskor-előtti Nevelési és Oktatási Intézmény, Standard KKV) igazgatói bizottságok régi, azaz új tagjait. Meghozták Ada községnek a 2011. évre szóló helyi foglalkoztatási akciótervét, ami előfeltétel az ide vonatkozó eszközök pályázása esetén. Jóváhagyták a  Čika Jova Zmaj Iskoláskor Előtti Nevelési és Oktatási Intézmény 2009/2010 évi jelentését és a  2010/2011 évre szóló munkatervét, és a Községi Tanácsnak az IPA-projektummal kapcsolatos és a szennyvíztisztító kiépítésére vonatkozó záróhatározatait. A Mandátum-mentelmi és Adminisztratív-ügyi Bizottság tagja a jövőben Kovács Tamás helyett Burger Anita lesz, míg Ada Község Sport és Testnevelési Központjának felügyelő bizottságába Sass Tamás helyett Csernyák Imre lépett. A soron következő pénzügyi anyagokat a KKT többségi szavazattal hozta meg: Ada község 2010. évi költségvetésének kilenchavi megvalósításáról szóló jelentést, határozatot Ada község 2010. évi költségvetése zárszámadásához külső felülvizsgáló alkalmazásáról, határozatot Ada község 2010. évi költségvetéséről szóló határozat második módosításáról (indoklást  Marijana Tokić adott), valamint határozatot Ada község 2011. évi költségvetéséről (az Ada Község Nemzetek Közötti Kapcsolatügyi Tanácsának szükségleteit külön tétel nélkül, a Statútummal összhangban rendezik majd). Az utolsó napirend keretében felszólaltak: Györe Béla (felrója az anyagok ülés előtt való kézbesítését, illetve azt, hogy nem tűzték napirendre az általa javasolt utcanév-változtatást, kérdi miért nem működik még a nyilvános toalett), Kovács Tamás (szerinte félő, hogy az IPA-projektummal kapcsolatos költségek a moholi polgárokat terhelik majd), Csonka Áron mint képviselő (válasz kapott a múlt ülésen feltett kérdéseire, javul a helyi közösségek munkájának áttekinthetősége, ugyanezt várja el a civil szervezetektől is, érinti a belvíz-veszély okozta helyzetet, és reméli, a jövő év végleges megoldást hoz majd), viszont a feltett képviselői kérdésekre és javaslatokra Bilicki Zoltán polgármester és Tóbiás József tartományi képviselő adtak válaszokat.

Megjegyzés: Ada KKT 20. ülésének valamennyi határozata Ada Község Hivatalos Lapjának 24/2010 számában jelent meg.

Bakos Zoltán

januar 2011.

Naslovna strana
Govor prilikom predaje mosta
Opštinske vesti, događaji
Decembarska sednica SO Ada
Kontejneri za primarnu selekciju otpada
Vesti iz policije
Šta očekujete od nove godine?
Aktivnosti sindikata
Omladinci pišu
Радост наших најмлађих је био Деда мраз
Šarena strana
Impresum


Design by VA