Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2011. január

Címoldal
Újabb kapocs Bácska és Bánát között
Községi hírek, események
Az adai községi Képviselő-testület decemberi ülése
Egész évben VMSz
2011-ben Csóka a XI. Tisza menti tavasz otthona
Szelektív hulladékgyűjtő konténerek
Továbbra is a víz a legnagyobb gond
Bezzeg a mi időnkben…
Kirándulás
Szomorú hír
Ön mit vár az újévtől?
Tobáni emlékek
Keresztnevek 2001-2010
Rendőrségi hírek
Hírek
Gyermekszínjátszóink jubíleuma - II.
Fiatalok írják
Nyelvi figyelő
Teológiai gondolatok
Zöld levél
Horgászengedélyek 2011
Utcák, nevek – utcanevek – IV.
Óvodásaink öröme volt a Télapó
Árnyas oldal
Tarka oldal
Impresszum

Aktivnosti sindikata

    Dana 14.01.2011. godine u Adi u prostorijama SSSO Ada su održane konstitutivne sednice Odbora zaposlenih u obrazovanju , nauci, kulturi i fizičkoj kulturi opštine Ada i odmah potom Odbora za više opština  obrazovanja, nauke, kulture i fizičke kulture Ada, Senta i Kanjiža sa sedištem u Adi. Ovim sednicama je osim predstavnika organizacija sindikata ove delatnosti iz ovih opština prisustvovao i predsednik Sindikata zaposlenih u obrazovanju, nauci i kulturi Vojvodine, g.din mr. Jovo Gavrić.  Za predsednika ovih organa izabran je Karačonji Jožef, predsednik organizacije sindikata Tehnička Škola Ada, koji će ujedno  u narednom mandatnom periodu biti i predstavnik u Odboru delatnosti za osnovne i srednje škole i član Pokrajinskog odbora Sindikata ove delatnosti. Takođe, Milošev Marija iz PU «Čika Jova Zmaj» Ada će u narednom periodu biti član Odbora delatnosti za predškolske ustanove pri ovom organu na pokrajinskom nivou. Osim izbornih aktivnosti na ovim sednicama prisutni su mogli neposredno da se informišu, pošto je mr. Jovo Gavrić član pregovaračkog tima,  o toku pregovora sindikata ove delatnosti sa Vladom i nadležnim ministarstvima RS a po pitanju isplate zarada i jubilarnih nagrada zaposlenima u ovoj delatnosti i eventualnog štrajka.
    Nakon što je na predlog lokalnog Saveta za zapošljavanje opštine Ada dana 17. 12. 2010. godine, Skupština opštine Ada na svojoj sednici usvojila lokalni Akcioni plan zapošljavanja za 2011. godinu, predsednik opštine Ada, g.din  Bilicki Zoltan, je u predviđenom roku podneo Zahtev za učešće u finansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u 2011. godini nadležnom ministarstvu.  Time su se stvorili svi preduslovi da se i iz republičkog budžeta obezbede sredstva srazmerno predviđenim sredstvima iz budžeta opštine Ada za 2011. godinu i to za programe zapošljavanja pripravnika, obuke, subvencija za samozapošljavanje i subvencija poslodavcima za zapošljavanje na novootvorenim radnim mestima.
    Narodna Skupština Republike Srbije je krajem decembra 2010. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i u njega su ugrađeni elementi iz Sporazuma između sindikata i Vlade RS. Ovaj Zakon je objavljen u Službenom glasniku RS broj 101 od 29. 12. 2010. godine  a stupio je na snagu 01. januara 2011. godine.
    Posle više mesečnih aktivnosti pregovaračkih timova sindikata i Unije poslodavaca Srbije  20. decembra 2010. godine potpisan je Posebni (granski) kolektivni ugovor za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala Republike Srbije. Ova vest je interesantna iz razloga da je ovo prvi potpisani kolektivni ugovor ove vrste u zadnje vreme što se realnog sektora i industrije tiče, a isti dan su potpisnici i podneli nadležnom ministarstvu zahtev za prošireno dejstvo ovog kolektivnog ugovora na sve poslodavce ove delatnosti u Republici Srbiji. Ovom svečanom činu su prisustvovali osim potpisnika i predstavnici Vlade i Socijalno-ekonomskog Saveta RS kao i predstavnici Međunarodne organizacije rada i drugih sličnim međunarodnih organizacija.
    Dana 19. januara 2011. godine u Kanjiži je održana sednica Veća Saveza samostalnih sindikata za opštine Senta, Ada i Kanjiža. Na ovoj sednici su razmotrene i sumirane aktivnosti organa i organizacija iz opština članica ovog sindikata u prethodnoj godini i dogovorene su naredne aktivnosti. Ovoj sednici su prisustvovali članovi ovog Veća iz sve tri opštine, a sednicom je predsedavao predsednik ovog organa, Miroslav Belančić.

Miroslav Belančić

januar 2011.

Naslovna strana
Govor prilikom predaje mosta
Opštinske vesti, događaji
Decembarska sednica SO Ada
Kontejneri za primarnu selekciju otpada
Vesti iz policije
Šta očekujete od nove godine?
Aktivnosti sindikata
Omladinci pišu
Радост наших најмлађих је био Деда мраз
Šarena strana
Impresum


Design by VA