Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2010. október

Címoldal
Halottainkra emlékezünk
Községi hírek, események
Szakmai szeminárium üzletembereknek
A felújított gunarasi óvoda átadása
Mese a gunarasi óvodáról
Nyelvstratégia és nyelvművelés
Háromrészes volt a KKT XIX. ülése
Épülnek a csatornahálózatok
Néhány szó a gyermekhétről
A legjobb egészségház az adai
Sikeresen vizsgáztak
Ada település utcáinak elnevezése
A hazáért, mindhalálig!
Emléktábla Damjanichnak Adán
Forró szakszervezeti ősz várható
Fosztócövek és parasztkocsi
Hírek
Rendőrségi hírek
Fiatalok írják
Teológiai gondolatok
Zöld levél
Kadét sporthorgászaink megörvendeztettek bennünket
Asszonyfalva
Árnyas oldal
Az eltűnt idő nyomában
Tarka oldal
Impresszum

XIX SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE ADA IZ TRI DELA

    Devetnaesta sednica SO Ada je održana danima 23., 27. i 29. septembra 2010. godine. Dnevni red je, nakon uvrštenja 2 dodatne tačke po predlogu Opštinskog veća i neuspelog pokušaja ubacivanja u dnevni red nove tačke od strane odbornika Kalmar Gabora i predloga odbornika Kovač Tamaša i Stanke Mihajlov za skidanjem tačaka 5-6-7-8-9, utvrđen sa 17 tačaka.
    Prvog dana zasedanja, posle usvajanja zapisnika sa 16., 17. i svečane -18. sednice SO, raspravljen je zatim uzet k znanju presek ostvarivanja budžeta opštine u prvih 6 meseci, zatim uz natezanja su usvojene izmene odluke o održavanju čistoće, čime osnov obračuna čini pored m² i kanta od 80 litara. Zatim, posle tri sata rada, po predlogu odbornika Đere Bele, predsednik SO Čonka Aron, prekinuo je sednicu i odredio termin nastavka iste.
    Drugog dana zasedanja, rad je počeo od 6-te tačke, tj. posle šire diskusije, uz dopunu koji je predložio odbornik Nača Ištvan, da u buduće ovom uslugom treba obuhvatiti i salaška naselja, izglasan je program JKP ''Standard''. Zatim je data saglasnost na cenovnik JKP-a, kao i na izmene i dopune Statuta, odnosno i na rebalans ovogodišnjeg finansijskog plana ovog javnog preduzeća. Nakon razmatranja je izglasana i odluka o načinu korišćenja prilivnih sredstava već ranije ukinutog Fonda za solidarnu stambenu izgradnju, i započeta je diskusija o rebalansu budžeta opštine Ada za 2010. godinu međutim, po predlogu odbornika Nača Ištvana, shodno odredbi poslovnika SO, uz konsultaciju sa odborničkim grupama, sednica je  opet prekinuta i određen je termin njenog nastavka.
    Treći dan zasedanja je započet nastavkom diskusije o rebalansu budžeta opštine. Nakon što je Opštinsko veće, u pauzi sednice SO zauzelo stav, da predlog predsednika Saveta za međunacionalne odnose se može ugraditi tek u budžet za 2011. godinu, a da je amandman Čonka Arona prihvatljiv uz korekciju, odbornici su izglasali ovu tačku dnevnog reda. U nastavku jednoglasno je doneto rešenje o imenovanju Hodi Eve iz Ade za v. d. direktora Biblioteke ''Sarvaš Gabor'' Ada, rešenje o davanju saglasnosti na izmene Statuta Turističke organizacije opštine Ada, Odluka o zaštiti i merama za zaštitu životne sredine od buke, Odluka o izradi plana detaljne regulacije koridora putnog pravca državnog puta Mali Iđoš-Ada-most na reci Tisi u naselju Ada, kao i Odluka o podizanju i održavanju spomenika, spomen obeležja i murala na teritoriji opštine Ada.
    Kod zadnje tačke, pod ''odbornička pitanja'' govorili su Stanka Mihajlov (žalila se na situaciju u Savetu MZ Mol), zatim Kovač Tamaš (dotakao više pitanja), zatim Đere Bela (založio se za promenu naziva ulica) i Čonka Aron, kao odbornik (izneo zahtev da dobija niz dokumenata iz nadležnosti pojedinih opštinskih organa).
    Sednica je konačno zaključena posle ukupno 9,35 časova rada. Sve donete odluke su objavljene u ''Službenom listu opštine Ada'' broj 19/2010.

Zoltan Bakoš

oktobar 2010.

Naslovna strana
Stručni seminar za poslovne ljude
Predaja obnovljenog zabavišta a Gunarošu
XIX sednica Skupštine opštine Ada iz tri dela
Vesti
Vesti iz policije
Aktivnosti sindikata
Урушивање Грамата и Захвалница
Impresum


Design by VA