Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2010. október

Címoldal
Halottainkra emlékezünk
Községi hírek, események
Szakmai szeminárium üzletembereknek
A felújított gunarasi óvoda átadása
Mese a gunarasi óvodáról
Nyelvstratégia és nyelvművelés
Háromrészes volt a KKT XIX. ülése
Épülnek a csatornahálózatok
Néhány szó a gyermekhétről
A legjobb egészségház az adai
Sikeresen vizsgáztak
Ada település utcáinak elnevezése
A hazáért, mindhalálig!
Emléktábla Damjanichnak Adán
Forró szakszervezeti ősz várható
Fosztócövek és parasztkocsi
Hírek
Rendőrségi hírek
Fiatalok írják
Teológiai gondolatok
Zöld levél
Kadét sporthorgászaink megörvendeztettek bennünket
Asszonyfalva
Árnyas oldal
Az eltűnt idő nyomában
Tarka oldal
Impresszum

HELYTÖRTÉNETI VISSZAEMLÉKEZÉSEK
ASSZONYFALVA

    Asszonyfalva a Sziget délnyugati részén terült el. De mit is neveztünk Szigetnek? A Tisza szabályozása előtt a mai Ada és Zenta határában a Tisza szétágazott. Egyik ága nyugati irányba folyt, végigkígyózva a földeken az Orompartig, ott déli irányba fordult és egy darabig követte a partot, majd keletnek fordulva a mai Ada déli részét átszelve egyesült a másik ággal. Ezt a Tisza által körülvett területet nevezzük Szigetnek. Pontos adatunk nincs róla, hogy mióta lakják a Szigetet. De amikor a magyarok a Szigetre érkeztek (895-896) őshonos tótokat találtak ott. Ezek hamarosan beolvadtak a többségben lévő magyarságba.
    Az Asszonyfalva elnevezést a 11. században kaphatták, miután felvették a kereszténységet. A Mária iránti kultusz (szeretet) vidékünkön igen erős volt, amit az is bizonyít, hogy csak Bácskában négy Asszonyfalva, valamint két Boldogasszony falva település volt. A mai napig ezekből csak egy maradt meg: Boldogasszonyfalva (Gospođinci). A mi településünkről az első hivatalos adat 1198-ból származik, amikor III. Béla király több Tisza menti településsel együtt hivatalosan számba vette Asszonyfalvát. A bejegyzés után Saul kalocsai érsek dézsmaként átengedte a káptalannak.


Vadkacsák tömege a Bara fölött (Fotó: K. J.)

    Asszonyfalva az első megpróbáltatást 1241-ben élte át, amikor a tatárok elfoglalták az országot és kegyetlen gyilkolást, gyújtogatást végeztek. IV. Béla királyunk egész családjával Dalmáciába menekült és egy ferencrendi szerzetességben húzta meg magát. A tatárok kegyetlenkedése Asszonyfalvát sem kímélte. A lakosság a nádasokba menekült, a tatárok pedig felgyújtották a falut, de mivel nem találtak semmit, elhagyták a Szigetet.
    A következő évben Dzsingisz kán, a tatárok vezére meghalt és a hódítók erre elhagyták az országot. IV. Béla király visszajött és megkezdte az ország rendbe tételét. Asszonyfalva lakói is visszatértek a településre és újjáépítették lakhelyüket, kitakarítottak a Tisza partjába bevájt barlangjaikat és folyt az élet tovább.
    A település a mai Alvég északi részén, majd a központi részén (a mai Egészségház tájékán), a baraparti iskola környékén és a gunarasi részen terült el, hosszú, nyúlványos alakban követve az akkori Tisza partját. A déli részt Alvégnek (mivel a település alján feküdt), a közepét központnak, az északi részt pedig Gunarasnak nevezték. Ez a nevét onnan kapta, mert itt voltak a libalegelők és ezen a részen laktak azok, akik libatenyésztéssel foglalkoztak. Ez a rész mindig a gunarak gágogásától volt hangos.
    A káptalantól 1400 körül vette át a birtokot az első kegyúr, a Váradi család. De már 1441-ben Birinyi Pál birtokolta. A lakosság vagy adózott a kincstárnak, vagy dolgozott a föld használatáért, bár a kincstárnak is volt kötelezettsége a lakosság felé. Ugyanis a kincstár köteles volt több évi gabonát tárolni a lakosság ellátására. A gabonát a kincstár tűz ellen kiégetett vermekben tárolta. Ezek a vermek tojás alakúak voltak, fényesre kiégetettek és pontosan észak-dél irányban húzódtak (így voltak kiásva).
    A kincstár köteles volt bandériumokat szervezni és háború idejére a király szolgálatába bocsátani. Ebben az időben a lakosságnak anyagi gondjai nem voltak és ezzel magyarázható az, hogy Asszonyfalva lakói mind nagycsaládosok voltak.
    Tavasszal, hóolvadás idején a Tisza nyugati ága megáradt és elöntötte Asszonyfalva földterületének egy harmadát. A partosabb részekről a víz később visszahúzódott és helyébe kötöszködőig érő fű nőtt. Volt elég táplálék mind a házi-, mind a vadon élő állatok számára. A vadon élő állatok nagyon elszaporodtak, hiszen földi paradicsomban éltek. Ilyenek voltak a nyulak, az őzek, a szarvasok, a rókák, a farkasok, a vaddisznók. Ez utóbbiak falkákban jártak és nemcsak legeltek, hanem fő táplálékuk a földi mogyoró volt, amit a földből kitúrva fogyasztottak.
    A víz a laposabb részeken egész éven át megmaradt. Volt, ahol összeköttetésben állt a Tiszával, de voltak, amik kisebb tavak formájában léteztek, majd később kiszáradtak. Ezek a lápos, nádas területek nagyon kedveztek a kisebb-nagyobb vízi szárnyasoknak. A vadon élő madarak többnyire halakkal táplálkoztak, amiből nem volt hiány. A Tiszának e nyugati ága a sok tekergéstől lassabban folyt, mint az eredeti ág, és nagyon alkalmas volt a halak ívására, valamint az ikrák lerakására. Tudjuk, hogy a hal, a sok ikrától nagyon szapora állat. Jutott is belőle embernek, állatnak, bőségesen.
    A lakosságot a kincstár idejében, valamint az azt megelőző időszakban semmi sem korlátozta a halászatban és a vadászatban. A halat kifogták és fogyasztották, de amit nem tudtak elfogyasztani, azt a há­ziállatokkal etették fel, mert akkoriban se búza, se kukorica még nem volt a mi vidékünkön. Vízi szárnyasokból sem volt hiány. A vadállatokat elejtették, megnyúzták, húsukat elfogyasztották, a bőrüket pedig a vargákra bízták. Vargá­nak azokat nevezték, akik valamilyen formában bőrrel fog­lalkoztak. Ha manapság fellapozzuk a telefonkönyvet, leg­több a Varga név benne, ami bizonyítja, hogy ezt a szak­mát nagyon sokan űzték, mert ők a nevüket a szakmájuk után kapták. Mivel nagyon sokan voltak, egymás megkü­lönböztetésére is mellékneveket (ragadványneveket) kap­tak Így lett Zsuzsa Varga, Csanyi Varga, Csecse Varga, Madarasi Varga, Horgosi Varga stb.
    A vargák kezdetben mindenféle bőr kikészítésével fog­lalkoztak, de később már szakosodtak. Voltak, akik csak bőrkikészítést végeztek. Ezek szigorúan a Tiszaparton él­tek, mert a bőröket kikészítés közben áztatni köllött. Voltak olyan vargák, akik a kikészített bőröket tovább dolgozták föl. Ilyenek voltak a szűcsök, a szűrszabók, a cipészek, a csizmadiák, amit egy magyarnóta is bizonyít:

Félre rúgtam a csizmám sarkát,
elhívattam a sarki vargát,
üsse jobban rája,
míg a banda muzsikálja.

    A vargák a bőrkikészítéshez cserző anyagként, a bőr puhítására, egy „tobán” nevű zsírszerűséget használtak. Mivel ezt a mai Tobán részben végezték, ez a városrész erről kapta a nevét. A telefonkönyv szerint a Vargák után a Törökök, majd a Tótok következnek, akik a nemzetiségükről kapták a nevüket. Ugyanis a törökök egy része a számukra vesztes zentai csata után a nádasokban elbujdosva ittmaradtak, a tótok pedig mint őslakók őrizték meg a nevüket, mert a később betelepítettek már más neveket hoztak, úgymint Vrascsákok, Sablatúrák, Klosákok, Mrekútok, Mikusákok.
    Asszonyfalva vallási életéről annyit tudunk, hogy római katolikusok voltak és a bácsi érsekséghez tartoztak. Az érsekség Ferenc-rendi szerzetesei látogatták a falvak lakóit és ők látták el szentségekkel a híveket. Gyóntattak, áldoztattak, kereszteltek, eskettek, beszentelték az időközben eltemetettek sírjait. Ez mindaddig így folyt, amíg világi papot nem kaptak.
    Asszonyfalva az 1300-as évek vége felé kapott egy téglából épült templomot. Teteje nádból volt és a mai buszállomás környékén állt. Még a káptalan idejében épült és a törökök rombolták le, úgy, mint a Pecéri cseh templomot, miután 1526, a mohácsi csatavesztés után 1541-ben elfoglalták a Szigetet. A lakosság –- csakúgy, mint a tatárok elől –- ismét a nádasokba menekült, csakhogy a török tartósabb „vendégnek” bizonyult a tatároktól.

Id. Török Máté

oktobar 2010.

Naslovna strana
Stručni seminar za poslovne ljude
Predaja obnovljenog zabavišta a Gunarošu
XIX sednica Skupštine opštine Ada iz tri dela
Vesti
Vesti iz policije
Aktivnosti sindikata
Урушивање Грамата и Захвалница
Impresum


Design by VA