Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2012. december

Címoldal
Ünnepre várva
Községi események
Világraszóló fotós-siker
Kézimunkák karácsonyra
Madár- és lepkemúzeum a cél
Olvasva tanulni, szórakozásként olvasni
Vajdasági pedagógusok a Maradj talpon!-ban
Hohóhóhóóó! Újra itt a tél!
Jubileumi emlékkönyv-bemutató
Karácsony
Raffai Éva nyerte a fődíjat
A jurtától a kastélyig
„Élvezet a halra várni, a halat megfogni”
Egy érme a perselyben
Hírek
Rendőrségi hírek
Nyelvi figyelő
Teológiai gondolatok
Fiatalok írják
Zöld levél
A Körkép arcképcsarnoka III.
Fiacskám
Tarka oldal
Impresszum

Olvasva tanulni, szórakozásként olvasni

    Az olvasás elbűvölő hatását, a könyv szeretetét már a legkisebb korban el kell kezdeni. Egy könyvnek – a meséskönyvtől a magas szintű világirodalmig – elolvasása mindenképen nyomot hagy az olvasóban, érzéseket ébreszt, átéli az eseményeket, képekben látja a leírtakat, tapasztalatokat szerez, tanul belőle, fejleszti az ítélőképességét… sorolhatnám még a könyv pozitív tulajdonságait, amelyek hatással vannak az emberi lélekre. Még ebben a felgyorsult komputerizált világban is, amikor virtuálisan ugyan mindenhol jelen lehetünk a világban, de csak addig a pillanatig, míg a képernyő előtt ülve elsuhannak előttünk az események, melyek igazán még érzéseket sem váltanak ki belőlünk. Egy jó könyv elolvasása viszont gondolkodtatásra késztet, együttérzésre a szereplőkkel, azonosulással a történtekkel. Az olvasás azt jelenti az agynak, amit torna a testnek. Egy remekművet el kell olvasni fiatal korban, érett emberként és idős korban is, mint ahogyan egy grandiózus építményt meg kell nézni a felkelő nap ragyogásában, a déli órákban és a holdfénynél is…

    Ezek a gondolatok – úgy érzem – elengedhetetlenek voltak a továbbiak folytatásához. Ugyanis ezúttal az adai Szarvas Gábor Könyvtár gyermekrészlegét mutatjuk be röviden, rámutatva szerepére, fontosságára, nevelő és szórakoztató hatására, az olvasás, a könyv megszerettetésére.
    – Az 1990-es évek elejéig volt ugyan egy különálló részlege a könyvtárunknak, egyik udvari helyiségében, ami inkább iskolakönyvtár funkcióját látta el, mintsem egy gyermek-könyvtár szerepét – kezdte a bemutatást Hódi Éva, a könyvtár igazgatója. Ez a könyvtár lényegében az alsósok háziolvasmány-szükségleteit elégítette ki. 1993-ban megszűnt ez a részleg, pontosabban az iskolában megnyílt a diákkönyvtár, aminek állománya ebből a könyvtárból tevődött össze. Először a házi olvasmányokat vittük át, utána a többi gyermekkönyvet is. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ettől a pillanattól kezdve Adán nem létezett gyermekkönyvtár. Nem volt könnyű megértetni az érdekeltekkel, hogy az iskolakönyvtár és a gyermekkönyvtár nem egy és ugyanaz. Az iskolakönyvtár azokat a könyveket tartalmazza, amelyek kiegészítik az oktatást, a gyermekkönyvtár ettől szélesebb, itt már a kicsi gyerekeket is az olvasásra szoktatjuk, a könyv szeretetére de más funkciókat is betölt. Majd húsz év után sikerült egy addig bérbe adott helyiségünket felújítani és berendezni egy gyermekkönyvtár részére, így 2011 november 14-én, a könyvtár napján meg is nyitottuk
    ·  Milyen a könyvállomány számra és nyelvre való tekintettel?
    – Könyvállományunk ma 3000 példány körül mozog, amit az iskolából visszahozottakból és a saját állományunkból válogattunk össze. Itt mindjárt hozzátenném, hogy az idén mintegy 100 könyvvel gyarapodott a könyvek száma. Ami pedig a nyelvet illeti, valamivel több a szerb nyelvű kiadvány.


Motívumok a gyermekkönyvtárból

    ·  Milyen korosztályt céloztak meg vele, milyen az érdeklődés illetve a látogatottsága?     
    – A gyermekkönyvtárat elsősorban az általános iskolásoknak szántuk, és zömmel azok is látogatják. Rajtuk kívül persze a kisebbek is megtalálják a nekik megfelelő könyvet. Látogatottság szempontjából elmondhatom, hogy elégedettek lehetünk, havi 350 – 400 látogatónk is van. A kikölcsönzött könyvek száma havonta 100–120 körül mozog. Ez talán annak is köszönhető, hogy aktivitásunk olyan irányba halad, hogy megszerettessük a gyerekekkel a könyvet, az olvasást, mondhatnám „szórakozva tanulni” lehetőséget is nyújt a könyvtár. Kihangsúlyoznám még, hogy a gyermekkönyvtárban nincs tagsági díj, nem fizettetünk meg semmi könyvhasználatot, sőt, gyakorlattá vált, hogy más egyesületnek is átengedjük a helyiséget.
    Az igazgatónő elmondta még, hogy hetente kétszer tartanak különböző foglalkozást: meseolvasást, bábszínházat, kézműves foglalkozást stb. Most éppen egy aktuális foglalkozás folyik, karácsonyi képeslapokat készítenek. Legnépszerűbbek a mesedélutánok és a bábjátékok, amiket előre meghirdetnek, és egyénileg, de csoportosan is látogatják. Vannak esetek, amikor a könyvtár meghív egy-egy csoport óvodást, vagy éppen néhány osztályt, amikor egy konkrét rendezvényről van szó. Legutóbb a gyermekhét alkalmából rajzpályázatot írtak ki meseillusztrációra, és ez szép sikerrel zárult. Elmondta, hogy a terveik között szerepel a könyvállomány bővítése, ami természetes, de emellett audiovizuális felszerelést is szeretnének vásárolni, amolyan internet sarkot berendezni, mert a mai vizuális világ ezt is megköveteli.
    A végén kiemelte, hogy a gyermekkönyvtárat kellő hozzáértéssel és tapasztalattal Pál Zsófia vezeti.

Vastag János

decembar 2012.

Naslovna strana
Opštinski događaji
KUDA „Novak Radonić“ Mol
Vesti
Vesti iz policije
Aktivnosti Sindikata
Šarena strana
Impresum


Design by VA