Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2012. december

Címoldal
Ünnepre várva
Községi események
Világraszóló fotós-siker
Kézimunkák karácsonyra
Madár- és lepkemúzeum a cél
Olvasva tanulni, szórakozásként olvasni
Vajdasági pedagógusok a Maradj talpon!-ban
Hohóhóhóóó! Újra itt a tél!
Jubileumi emlékkönyv-bemutató
Karácsony
Raffai Éva nyerte a fődíjat
A jurtától a kastélyig
„Élvezet a halra várni, a halat megfogni”
Egy érme a perselyben
Hírek
Rendőrségi hírek
Nyelvi figyelő
Teológiai gondolatok
Fiatalok írják
Zöld levél
A Körkép arcképcsarnoka III.
Fiacskám
Tarka oldal
Impresszum

Nyelvi figyelő
Áramra vagy árammal működő

    A Magyar Szó híroldalát böngészve egy alkalommal a következő címre figyeltem fel: Áramra működő Opel. Noha érdekelnek a műszaki újdonságok, ebben az esetben nemcsak ezért olvastam el az említett cím alatti szöveget. Azt szerettem volna megtudni, hogy elírás-e az áramra szóalak, hiszen tudomásom szerint a magyar köznyelvi szokás szerint valamivel működik valami, nem pedig valamire. Azonban azt tapasztaltam, hogy a rövidke hírben még kétszer szerepel a kérdéses szó -ra, -re raggal ellátva: „Az Opel autógyár Wiesbadenban bemutatta áramra működő Impulse elnevezésű kocsiját. Az autó súlya 300 kiló, és áramra működő motorja 22 lóerős." Amikor ugyanannak az újságpéldánynak más részén is hasonló szerepben láttam viszont a -ra, -re ragot, már-már kétségeim kezdtek támadni, talán én nem tudok jól magyarul. A kilencedik oldalon ugyanis „a központi fűtéshez szükséges gázra működő kályhá"-ról lehetett olvasni. Hogy megnyugtassam magam, illetve, hogy eloszlassam kétségeimet, fellapoztam néhány kézikönyvet, de semmiféle adatot nem találtam arra vonatkozóan, hogy a magyar nyelv -ra, -re ragos eszközhatározót használna. Mégiscsak nyelvérzékemre kell hallgatnom, ha fel akarom oldani ezt a dilemmát. Marad tehát a -val, -vel ragos megoldás. Az újságban olvasott szerkezeteket eszerint másként szükséges megfogalmazni: árammal működő Opel, árammal működő Impulse elnevezésű kocsiját, árammal működő motorja, gázzal működő kályha.
    A valamire működik vonzat használata nyilván szerb hatás következménye a vajdasági magyar nyelvben. A szerbben ugyanis tényleg úgy mondják, hogy automobil na struju, peć na gas, avion na mlazni pogon, ledolomac na atomski pogon stb. Ha valaki óvatlanul tükörfordítást alkalmaz az említett szintagmák esetében, efféle idegenszerű szerkezeteket hoz létre: áramra működő autó, gázra működő kályha, sugárra üzemelő repülőgép, atomra üzemelő jégtörő és a többi. Ezekben a valamivel működik, üzemel vonzat használata lenne indokolt: árammal működő autó, gázzal működő kályha, sugárral üzemelő repülőgép, atommal üzemelő jégtörő. Az efféléket magyarul szóösszetétellel vagy jelzős szerkezettel is kifejezhetjük: villanyautó, gázkályha, sugárhajtású repülőgép, atommeghajtású vagy atomhajtású jégtörő.
    A nyelvek közötti különbségek nemcsak a szókészletben jutnak kifejezésre, hanem az alaktanban is, többek között úgy, hogy olykor eltérő vonzatokat használnak. A vonzat fogalma meghatározott nyelvtani alakhoz, esethez kötődik, amelyben valamely szó vagy kifejezés mellett a hozzá tartozó szó áll, és adott jelentést csak a megfelelő alakban fejez ki. Az idegen vonzatok utánzása sokkal jobban veszélyezteti a köznyelv sajátságait, egységességét, mint az idegen szavak. Alattomosan húzódnak be mondatainkba, ezért fokozottabban kell figyelnünk rájuk. Regionális beszédben elfogadható ugyan a használatuk, a köznyelvben viszont lehetőleg kerüljük őket.

Dr. Molnár Csikós László

decembar 2012.

Naslovna strana
Opštinski događaji
KUDA „Novak Radonić“ Mol
Vesti
Vesti iz policije
Aktivnosti Sindikata
Šarena strana
Impresum


Design by VA