Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2011. október

Címoldal
Krizantém és gyertyaláng
Községi események
Községi hírek
Nyelvhasználati jogok és lehetőségek
Emlékezetes Háló-találkozó Adán
A képességekhez igazított oktatás
A krizantémok hónapja
Ezt el kell mesélnem!
Kutyabaj
Az ügyfelek szolgálatában
Liszt Ferenc emlékére
Dicsőség a vértanúknak!
Húsz éves a Vadvirág Hagyományápoló Kör
Film Moholról
A Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok kísérőrendezvényei
Teológiai gondolatok
Hírek
Rendőrségi hírek
Gyermekszínjátszóink jubileuma
Fiatalok írják
Zöld levél
Sporthorgászat
Lapunk megjelenésének napján történt…
Az eltűnt idő nyomában
Árnyas oldal
További események...
Impresszum

Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok
Nyelvhasználati jogok és lehetőségek

     A Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok rendezvényei az idén a Nyelvhasználati jogok és lehetőségek témakörhöz illeszkedtek. A tavasszal meghirdetett nyelvi pályázat is ezzel volt összhangban: „Hol és hogyan használom anyanyelvemet?” (általános iskolás kategória), „Milyen körülmények között használom anyanyelvemet?” (középiskolás kategória), „Nyelvhasználati jogok és lehetőségek Szerbiában” (felnőtt kategória). A bíráló bizottság (dr. Molnár Csikós László, Hódi Éva, Csincsik Rózsa) a következő döntést hozta: A általános iskolások csoportjában a palicsi Korsós Karolina, a Miroslav Antić Általános Iskola hetedikes tanulója első díjat kapott, a magyarkanizsai Remete Dávid, a Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola ötödikes diákja második lett, a magyarcsernyei Biacsi Nikolett, a Petőfi Sándor Általános Iskola ötödik osztályos tanulója pedig a harmadik helyet szerezte meg. A középiskolások csoportjában Gyurik Attila, az újvidéki Svetozar Marković Gimnázium másodikos tanulója emelkedett ki teljesítményével, második helyezést Korsós Brigitta, a szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium másodikos diákja ért el, a harmadik helyen pedig ketten osztoztak, nevezetesen Puskás Valentin, az újvidéki Április 7-e Egészségügyi Középiskola elsős tanulója és Resócki Dianna, az adai Műszaki Iskola harmadikos tanulója. A felnőtt kategóriában csupán harmadik díjat ítélt meg a bíráló bizottság, mégpedig a zentai Kordován Krisztinának.


Varga Natália


A beszédverseny díjazottai a zsűri elnökével

    Csütörtökön, október 13-án a tíz órakor kezdődő beszédversenyen 29 középiskolás diák tett tanúbizonyságot prózamondó képességeiről a dr. Molnár Csikós László, mr. Hajnal Jenő, Raffai Ágnes és Péter Krisztina összetételű bíráló bizottság előtt. A szabadon választott prózai szövegek elmondása után a második fordulóban A modern életvitel túlterheli az agyat című szöveget kellett tíz perces tanulmányozás után tolmácsolniuk a versenyzőknek. Az első helyet Varga Natália, a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium tanulója szerezte meg (tanára Radócki Dukai Virág), a második helyen Katona Gábor, a zentai Gimnázium diákja (Mészáros Krisztina tanítványa) végzett, a harmadik pedig a szabadkai Kosztolányi Dezső Nyelvi Gimnáziumba járó Kovács Tamás (Tóth Ágota tanítványa) lett. Az adai könyvtár különdíját Szombathy Dorottya, a szabadkai Kosztolányi Dezső Nyelvi Gimnázium tanulója érdemelte ki (tanára Tóth Ágota). A Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület különdíjában a csókai Vegyészeti és Élelmiszeripari Középiskolába járó Varga Valentin részesült (tanára Erdélyi Ilona). Dr. Hódi Sándor különdíját az adai Műszaki Iskola diákja, Túrú Gyöngyi kapta (tanára Csincsik Rózsa). Ezenkívül a zsűri dicséretben részesítette Bencsik Richárdot, a szabadkai Ivan Šarić Műszaki Iskola tanulóját (tanára Szabó Cibolya Teréz). Az esti kísérőrendezvényen a budapesti Gerendás Péter előadóművész megzenésített verseket és dalokat adott elő.


Kormányos Katona Gyöngyi játékvezető a versenyzőkkel


Dr. Láncz Irén

    Október 14-én, pénteken 10 órától a Cseh Károly Általános Iskolában, majd pedig 13 órától a színházteremben az általános iskolák hetedik osztályos tanuló számára rendezett játékos nyelvi vetélkedőre került sor. Összesen negyvenöt diák jött el a versenyre. Közülük harminckilenc vajdasági volt és hat magyarországi. A játékvezető szerepét egyrészt dr. Molnár Csikós László, az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának professzora, másrészt Kormányos Katona Gyöngyi, a zentai Emlékiskola magyartanára töltötte be. A bíráló bizottság feladatait Csincsik Rózsa, Lakatos Éva és Szabó Szabados Ilona látta el. A legjobbnak a következő tanulók bizonyultak: I. Tápai Ramóna, Újvidék, Petőfi Sándor Általános Iskola (tanára Rokvity Erzsébet), II. Kovács Franciska, Óbecse, Sever Đurkić Általános Iskola (tanára Zapletán Erika), III. Farkas B. Tímea, Zentagunaras, Október 18. Általános Iskola (tanára Üveges Gizella), IV. Endrődi Flóra Viktória, Akasztó, Általános Iskola (tanára Pál Jánosné), V. Tuvić Blanka, Topolya, Csáki Lajos Általános Iskola (tanára Nagy Majlát Ágota). VI. Fehér Nikolette, Óbecse, Petőfi Sándor Általános Iskola (tanára Szűcs Budai Engelbert). A játékos nyelvi vetélkedő írásbeli részével egyidejűleg, tíztől tizenegy óráig a község negyedik osztályos tanulói nyelvi játékban vettek részt. A játékot Szűcs Budai Engelbert magyartanár vezette, a zsűri szerepét pedig a felsősöket kísérő tanárok töltötték be.  Esti kísérőrendezvényként Ibsennek Nóra című színművét láthatta az adai közönség a szabadkai Népszínház társulatának előadásában.


Dr. Molnár Csikós László megnyitó beszéde
a Nyelvi jogok régen és ma kiállításon


A tudományos ülésszak közönsége

    Szombaton, október 15-én 9 órakor Szarvas Gábor mellszobrának megkoszorúzására került sor (ez alkalommal dr. Láncz Irén, az újvidéki Magyar Tanszék vezetője mondott beszédet). Fél tízkor a Nyelvi jogok régen és ma című kiállítást dr. Molnár Csikós László nyitotta meg. A kiállítás azt a folyamatot igyekszik bemutatni, ahogyan a törvényhozás a jogszokások szentesítésétől eljutott a tételes, előíró jogszabályokig, illetve ahogyan az emberi jogoknak egyik fontos tételeként a nyelvi jogok is többé-kevésbé önálló törvényhozási területként különültek el. A látogatók a nyelvi jogok érvényesítésének különféle formáiba, helyszíneibe is betekintést nyerhetnek, különösen pedig a kétnyelvű helységnévtáblák és más nyilvános feliratok problematikájába.


Koncz Éva operaénekes


Várkonyi Zsolt


mr. Deli Andor

    A tíz órakor kezdődő tudományos ülésszakon az Ada Község Képviselő-testületének tanácstermében egybegyűlt vendégek és érdeklődők Konc Éva operaénekes fellépése után meghallgathatták Dr. Ortutay Katalinnak, Várkonyi Zsoltnak, Deli Andor magiszternek, dr. Pál Tibornak és dr. Szoták Szilviának az előadását. Dr. Ortutay Katalin Nyelv és hatalom összefüggései Franciaországban című előadásában azt fejtette ki, hogyan kerekedett a francia nyelv az ország többi nyelve fölé az évszázadok során, és hogyan tartja továbbra is pórázon őket azzal, hogy csupán regionálisnak ismeri el őket, nem pedig nemzetiséginek. Várkonyi Zsolt (aki ifj. dr. Korhecz Tamást helyettesítette) áttekintést adott a szerbiai nyelvi jogoknak az 1991. előtti években, az 1991 és 2002 közötti időszakban, valamint a 2002. utáni években való alakulásáról, azzal, hogy a végén külön kitért a Magyar Nemzeti Tanácsnak a nyelvi jogokkal kapcsolatos szerepére. Mr. Deli Andor a nyelvhasználat lehetőségei és realitása között vont párhuzamot, elemezte a nyelvhasználati lehetőségek érvényesítésének nehézségeit, és részletes adatokkal alátámasztva szemléltette a magyar nyelv hivatalos használatának vajdasági helyzetét. Dr. Pál Tibor a dualizmus korának nyelvhasználatával foglalkozott, és kifejtette, hogy az 1868-as nemzetiségi törvény széleskörű nyelvi jogokat biztosított a nemzetiségieknek, de a politikai nemzet egységére törekedve a magyarok nem támogatták autonómia-törekvéseiket. Dr. Szoták Szilvia Egy nyelvvisszaszoruló helyzetben lévő magyar közösség nyelvi jogai című előadásában részletesen ismertette az Ausztriában élő autochton és betelepült magyarok nyelvi helyzetének alakulását az utóbbi évtizedekben. Az előadások utáni vitában részt vett dr. Molnár Csikós László, dr. Szoták Szilvia, dr. Ortutay Katalin, Csonka Áron, Mr. Deli Andor és Várkonyi Zsolt.

Dr. Molnár Csikós László
(fényképezte Király János)

oktobar 2011.

Naslovna strana
Opštinski događaji
Vesti iz opštine
Vesti iz policije
Mladi pišu
Гај Стендинг и идеја новог пролетаријата
Šahovske vesti
Impresum


Design by VA