Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2010. január

Címoldal
Mit várunk, mit várhatunk az új évtől?
Emberek - képek - események
Családi események 2009-ben
Korbácsrendelet nálunk is
Decemberben két alkalommal találkoztak a KKT tagjai
Eseményekben gazdag hónap
Egy adai a CINKEfészekben
Visszatekintés
Adai mozaik
Guelph, a királyi város
A megelevenített Ferenc-csatorna
A készülékek előtt mindenki egyforma
Hogyan zártuk az évet?
Karácsonyi életképek
Telológiai gondolatok
Nyelvi figyelő
Fiatalok írják
Anyanyelvünk ápolása...
Rendőrségi hírek
Ne maradjon szó nélkül
Zöld levél
Hol és hogyan váltható ki a horgászengedély?
Az eltűnt idő nyomában
Tarka oldal
Impresszum

Dva susreta odbornika SO u decembru

    U velikoj sali  SO, 17.12.2009. godine, sa početkom u 17,00 časova održana je XII sednica Skupštine opštine Ada, koju je sazvao predsednik SO Ada, Aron Čonka. Nakon što je u svom izlaganju u ime Opštinskog veća zamenik predsednika opštine Tibor Vilagoš povukao predlog odluke u vezi građevinskog zemljišta, odbornici su utvrdili dnevni red od 15 tačaka. Prvo je, jednoglasno i bez primedbi usvojen zapisnik sa prethodne sednice SO, zatim se prešlo na razmatranje materijala. Informativno je primljeno k znanju Izveštaj o 9-mesečnom ostvarivanju budžeta opštine za 2009. godinu, potom se prelazilo na predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o budžetu za 2009. godinu. Nakon obrazloženja Marijane Tokić, šefice Odeljenja za budžet i finansije i diskusije odbornika Bele Đere, dokumenat je prihvaćen većinom glasova. Slična situacija je nastala i kod donošenja Odluke o budžetu opštine za 2010. godinu, s tim da su se u raspravu uključili i Mihalj Siraki i Erne Šoti. Odluku o usklađivanju prostornog plana opštine sa zakonom, kao i odluku o izradi Plana generalne regulacije Ade i Mola su odbornici izglasali jednoglasno i bez primedbi. Diskusija je bila življa povodom razmatranja Izveštaja o sprovedenom referendumu, odnosno proglašavanja Odluke o uvođenju samodoprinosa na teritoriji Druge Mesne zajednice Ada. Odbornik Đere je osporavao predložene materijale, na šta je temeljno i iscrpno reagovao Nandor Hodik, predsednik Komisije za sprovođenje referenduma, a predsedavajući je ovu tačku upotpunio i određivanjem kraće pauze. U nastavku, pravo za repliku je koristio odbornik Đere, dok je Ištvan Nača istupio u korist predloženih, te na kraju je kuća ove dokumente donela sa jednim glasom protiv. Usledila je kratka diskusija Tamaša Kovača u vezi izmene Statuta JP „Adice”, na šta je reagovao zamenik Predsednika opštine, i tu je odluka većinom glasova doneta. Istu sudbinu je doživela i odluka o izmeni odluke o Opštinskoj upravi – bez diskusije, odnosno Izveštaj o poslovanju JP „Adica” Ada za 2008. godinu (gde je opet odbornik Đere imao primedbe na materijal), kao i predlog rešenja o imenovanju predsednika i članova upravnog i nadzornog odbora Fonda za razvoj poljoprivrede i sela opštine Ada, ovo zadnje je obrazložio Ferenc Balint. Kao za olakšanje, jednoglasno i bez diskusije su donete rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskog odbora u ŠOMOV „Bartok Bela”, zatim o obrazovanju Komisije za populacionu politiku opštine, i odluka o uspostavljanje saradnje opštine Ada sa gradom Budakalas iz Mađarske. U okviru zadnje tačke Tamaš Šaš, zamenik predsednika SO je postavio pitanje u vezi biračke liste nacionalnih manjina, zatim je neka pitanja odbornik Đere uputio Šoti Erneu, nakon čega je zamenik Predsednika opštine dao sažetu informaciju. Sednica je okončana u 20,10 časova.

    31. decembra, predsednik SO Ada, Aron Čonka je odbornike i članove Opštinskog veća pozvao na prigodnu svečanost. Prisutne je primio u velikoj sali i izneo je kratak rezime o aktivnostima Skupštine opštine Ada u 2009. godini. Saopštio im je, da kroz dva uspešna konkursa krenulo poboljšanje tehničke opremljenosti sale za sastanke SO u vrednosti od 150.000 dinara, odnosno da će se uskoro 8 lica iz samouprave biti upućeno na informatičku obuku, u vrednosti od 500.000 forinti. Podvukao je, da u novoj godini, pored aktuelnih velikih investicija, znatnu pažnju treba posvetiti i svakodnevnim životnim pitanjima građana. U nastavku se zahvalio odbornicima, članovima radnih tela i Opštinskog veća i radnicima lokalne samouprave za celogodišnji rad, zatim je prisutnima i svim građanima opštine Ada poželio prijatne Božićne praznike i uspešnu i srećnu Novu Godinu. Sastanak je okončan srdačnim i neobaveznim razmenom mišljenja u okviru prigodnog koktela u Odborničkom klubu.

Z. B.

januar 2010.

Naslovna strana
Porodične vesti u godini 2009
"Dve loše cigle"
Dva susreta odbornika SO u decembru
Божић
Molski dobošar
Mladi pišu
Vesti iz policije
Impresum


Design by VA