Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2010. január

Címoldal
Mit várunk, mit várhatunk az új évtől?
Emberek - képek - események
Családi események 2009-ben
Korbácsrendelet nálunk is
Decemberben két alkalommal találkoztak a KKT tagjai
Eseményekben gazdag hónap
Egy adai a CINKEfészekben
Visszatekintés
Adai mozaik
Guelph, a királyi város
A megelevenített Ferenc-csatorna
A készülékek előtt mindenki egyforma
Hogyan zártuk az évet?
Karácsonyi életképek
Telológiai gondolatok
Nyelvi figyelő
Fiatalok írják
Anyanyelvünk ápolása...
Rendőrségi hírek
Ne maradjon szó nélkül
Zöld levél
Hol és hogyan váltható ki a horgászengedély?
Az eltűnt idő nyomában
Tarka oldal
Impresszum

Decemberben két alkalommal találkoztak
a KKT tagjai

    A Városháza nagytermében, 2009. 12. 17-én, 17,00 órai kezdettel tartották meg Ada Község Képviselő-testületének XII. ülését, amelyet Csonka Áron, Ada KKT elnöke hívott össze. Miután Világos Tibor alpolgármester felszólalásában visszavonta a Községi Tanácsnak az építkezési telkekre vonatkozó határozat-javaslatát, a képviselők 15 pontból álló napirendet állapítottak meg. Elsőként a múltkori KKT ülés jegyzőkönyvét fogadták el egyhangúlag és megjegyzés nélkül, majd sor került az anyagok megvitatására. Tájékoztató jelleggel tudomást vettek a 2009. évi költségvetés 9 havi alakulásáról, majd rátértek a 2009. évi költségvetésre vonatkozó módosítási határozat-javaslatra. Tokić Marijanának, a pénzügyi osztály főnökének indoklása és Györe Béla képviselő fejtegetése után a dokumentum szavazattöbbséggel jóváhagyást nyert. A 2010. évi költségvetés meghozatala kapcsán is hasonló helyzet állt elő, azzal hogy a vitába még Sziráki Mihály és Sóti Ernő is bekapcsolódott. A község területrendezési tervének a törvénnyel való összehangolásáról, illetve az Ada és Mohol település generális szabályozási tervének elkészítéséről szóló határozatokat vita nélkül, egyhangúlag megszavazták. Az adai Második Helyi Közösség területén tartott népszavazásról szóló jelentést, illetve a helyi járulék bevezetésének kihirdetéséről szóló határozatot már élénkebb vita követte. Györe képviselő a javasolt anyagok ellen kardoskodott, amire Hodik Nándor, az illetékes referendum-bizottság elnöke alapos és kimerítő magyarázattal reagált, míg az elnöklő e napirendi pontot rövid szünettel tette még színesebbé. A folytatásban Györe képviselő viszontválasszal élt, Nacsa István viszont a javaslat mellett foglalt állást, végül a ház egy ellenszavazattal elfogadta, illetve meghozta a javasolt dokumentumokat. Ezt Kovács Tamás rövid vitája követte az Adica Üdültetési KV statútum-módosításáról, erre az alpolgármester reagált, itt is többségi szavazatú döntés született. Ugyanilyen sorsa lett - vita nélkül - a Közigazgatásról szóló határozat módosításának, illetve az Adica ÜKV 2008. évi ügyviteli jelentésének (e témában ismét Györe képviselőnek volt kifogása az anyagra), valamint Ada Község Mezőgazdaság- és Falufejlesztési Alapja igazgató- és felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről szóló határozati javaslatoknak is, ez utóbbiakhoz Bálint Ferenc fűzött indoklást. Megkönnyebbülésként, egyhangúlag és hozzászólás nélkül hoztak döntést a Bartók Béla Alsó fokú Zeneoktatási és -nevelési Iskola iskolaszéki tagjainak felmentéséről és kinevezéséről, továbbá a községi Népesség-politikai bizottság megalakításáról és Ada községnek a magyarországi Budakalász várossal való együttműködéséről. Az utolsó napirendi pont keretében Sass Tamás, a KKT elnökhelyettese tett fel a kisebbségi választói névjegyzékre vonatkozó kérdést, ezután Györe képviselő fogalmazott meg Sóti Ernő számára kérdéseket, ezt az alpolgármester információja követte. Az ülés 20,10 órakor ért véget.

    Csonka Áron, Ada KKT elnöke december 31-ére alkalmi ünnepségre hívta meg a képviselőket és a Községi Tanács tagjait. A megjelenteket a nagyteremben fogadta, és rövid áttekintést adott a KKT 2009. évi tevékenységéről. Elújságolta, hogy két megnyert pályázat által beindult az ülésterem technikai felszereltségének javítása 150.000 dinár értékben, és hamarosan 8 önkormányzati személy juthat el informatikai képzésre 500.000 forintos költségig. Kiemelte annak fontosságát, hogy az új évben az aktuális nagyberuházásokon kívül a polgárok mindennapjait meghatározó tényezőkkel is érdemben kell majd foglalkozni. A továbbiakban köszönetét fejezte ki a képviselőknek, a munkatestületek és a Községi Tanács tagjainak és az önkormányzati dolgozóknak az ez évi munkáért, majd a jelenlevőknek és Ada község minden polgárának kellemes karácsonyi ünnepeket, illetve sikerekben gazdag, boldog újesztendőt kívánt. A találkozó a Képviselői klubban megrendezésre kerülő alkalmi koktélon szívélyes és kötetlen véleménycserével zárult.

B. Z .

januar 2010.

Naslovna strana
Porodične vesti u godini 2009
"Dve loše cigle"
Dva susreta odbornika SO u decembru
Божић
Molski dobošar
Mladi pišu
Vesti iz policije
Impresum


Design by VA