Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2010. január

Címoldal
Mit várunk, mit várhatunk az új évtől?
Emberek - képek - események
Családi események 2009-ben
Korbácsrendelet nálunk is
Decemberben két alkalommal találkoztak a KKT tagjai
Eseményekben gazdag hónap
Egy adai a CINKEfészekben
Visszatekintés
Adai mozaik
Guelph, a királyi város
A megelevenített Ferenc-csatorna
A készülékek előtt mindenki egyforma
Hogyan zártuk az évet?
Karácsonyi életképek
Telológiai gondolatok
Nyelvi figyelő
Fiatalok írják
Anyanyelvünk ápolása...
Rendőrségi hírek
Ne maradjon szó nélkül
Zöld levél
Hol és hogyan váltható ki a horgászengedély?
Az eltűnt idő nyomában
Tarka oldal
Impresszum

Visszatekintés

    Emberi szokásunk, hogy főleg évfordulók tájékán számadást készítünk a mögöttünk álló időkről, egyben terveket-fogadásokat teszünk az ellőttünk álló időszakra. Mi az adai községi VMSZ-ben is megpróbáltunk egy összegezést elvégezni, a 2008-as év közepétől. A jelenlegi önkormányzatban a kívülállók számára elégé összetett az egész hatalmi felosztás hisz ők csak a – koalíciók koalíciójának a koalícióját láthatják az egészből. A helyzet a részarányos választási rendszerből eredeztethető, és talán ez fogja egyes pártok helyi vezetőit kijózanodásra kényszeríteni, hogy ráébredjenek arra, csakis minden lakos érdekét figyelembe véve, ésszerű kompromisszumokkal lehet a községnek előbbre jutni. A vélt politikai erő által diktált hatalmi pozíciók fitogtatása a politikában szabályszerűen egy szűk hatalmi csoport érdekeit hozza előtérbe, amely csak a legritkább esetben szolgálja a polgárok javát.
    Említettem hogy a Magyar Koalíción belül a Vajdasági Magyar Szövetség szemszögéből mérlegelve a dolgokat, szeretnénk megvilágítani a polgárok számára az elmúlt időszak történéseit. 2008 augusztusában mikor a községi vezetőség kialakult a Magyar Koalíciónak és az országosan hatalmi pozícióban levő Demokrata Párttal kötött koalíció révén tisztában voltunk, hogy nagy fába vágtuk a fejszénket. Az ország politikai életét egy területi változás rázkódtatta meg, a gazdasága pedig a bizonytalan privatizációs folyamatok rabja lett. A társadalmi átalakulás folyamatába a társadalmi tőkét megszüntette az új alkotmány, az állami vállalatok pedig egy hosszan tartó privatizációs folyamatban magántulajdonba kerültek. A község lakosainak érdekei fényében eddig ezek a változások rövidtávon, csak munkanélküliséget, szociális bizonytalanságot, kiszolgáltatottságot hoztak. A 2008-ban bekövetkezett bankvilági válságot követte a világgazdaság válsága, amely a globális világ válságába torkollott és a fogyasztás visszaesését eredményezte, amely a vállalkozóknak a piacok elvesztését jelentette. A prognózisok és a józan ész is a válság elhúzódását látja előre, amely sajnos értékelésünk szerint még a 2010-es évre meghatározóan rá fogja nyomni bélyegét. Mindenki láthatja a privatizált vállalataink hogyan működnek, ha egyáltalán működnek, a dolgozói bérek pedig nagyon alacsonyak. A községi vállalkozók is nehéz helyzetben vannak tisztelet a kivételeknek, akik tisztességes bért tudnak fizetni dolgozóiknak. Ahogy az ország gazdaságát megtépázza a világválság, és a szerbiai kormány nem igazán tud ellene tenni semmit, hasonló cipőben jár az önkormányzat, akinek a község gazdasági folyamatainak a befolyásolására nincs törvényes lehetősége, és természetesen eszközei sem. Az ország szinte agonizál és addig nem is tud kilábalni a nehéz helyzetből, amíg ki nem alakul az egészséges versenyszellem által növekedési pályára álló fejlődőképes gazdaság. Sovány vigasz ez a szociális létminimum határán élőknek, akikből mind több van a községünk területén, ezeknek az embereknek a sorsán kellene a községi önkormányzatnak enyhíteni.
    Nem tudunk egyetérteni azzal a politikával a községben, amit azok képviselnek, akik önmagukról dicshimnuszokat zengedeznek a médiákban, sose látott kilobbizott pénzekről mesélnek, ami politikai befolyásukat és sikereiket hivatott bizonyítani. A községbe hozott valós pénzekre és ezáltal a beruházásokra is nagy szüksége van a közösségnek – ezek nélkül nem is fog a község előbbre jutni – de ezeket a nagyravágyó terveket ebben a pillanatban a háttérbe szorítják az emberek mindennapi megélhetési gondjai.
    Ada községben tartottuk a Vajdasági Magyar Szövetség közgyűlését, ami a bizalomról tesz tanúbizonyságot, minősíti a munkánkat, és egyben a községnek is elismerés, hogy a legrangosabb pártvezetőink megjelentek nálunk. A köztársasági, a tartományi és az önkormányzati tisztségviselőktől kezdve, a képviselőkön keresztül szinte mindenki volt nálunk, aki egy kicsit is számít a Vajdasági Magyar Szövetségben. Számos más kisebb horderejű dolog mellett mégis legfontosabbnak tartjuk, hogy az év végén sikerült majdnem minden magyar embert felkeresni a községünkben és lehetőséget biztosítottunk, hogy feliratkozzanak a Magyar választói névjegyzékre, amely alapján a Magyar Nemzeti Tanács közvetlen választására kerül sor még ebben az évben. Ígérjük, hogy még felkeressük azokat az embereket, akikhez nem sikerült eljutnunk, nincs szándékunkban senkit sem kihagyni.
    Magában az önkormányzatban szembesülnünk kellett a mindennapi élet által diktált dolgokkal, az egymás közti kommunikáció nehézségeitől kezdve, a községi szakszolgálat megoldatlan problémáin keresztül, amely a polgárokat érinti, hisz a polgárok kiszolgálása a hivatalnokoknak az elsődleges feladata. El lehet mondani, hogy az elmúlt 17 hónapban a községi képviselő-testület 12 ülést tartott, a községi tanácsnak az elmúlt időszakban 45 ülése volt (ülésenként kb. 15 napirendi ponttal). Az ülések száma a törvényes kötelezettségeknek megfelelő, véleményünk szerint a döntések, kimunkált határozatok minőségén még van mit javítani. A községi költségvetés javaslatának a kimunkálása és végrehajtása a Tanács legnagyobb feladata. Az általunk delegált tanácstagok a községi intézmények biztos, rendezett, tervezhető pénzeléséért szálltak síkra, úgy próbálták meg az intézményeink költségvetési tételeit beütemezni, hogy működésüket megkönnyebbítsük, persze tudván, hogy pénzből soha sincs elég. Sokat próbálkozunk pályázni a Vajdasági Nagyberuházási Alapnál különböző beruházásokra. Sajnos a Vajdasági Nagyberuházási Alapba átutalt pénzeszközök nagysága a köztársasági költségvetés alakulásától függ, és az elfogadott vajdasági statútum ellenére a szerbiai alkotmány által szavatolt 7%-ot sem kapja meg térségünk. Visszaállítottuk a közjogvédőség intézményét (amelynek a vagyon visszaszármaztatás után lesz igazán jelentősége), dolgozik a falugazdász-hálózat az egész község területén, működik a pályázatfigyelő iroda, az Egészségházunk bővült és szépült, a Műszaki középiskola korszerű CNC géphez jutott, bekerültünk az USAID által finanszírozott katasztrófa-elhárítási programba, elkészült a községi fejlesztési stratégia, és még számos más dolog, amelyek felsorolására sok időbe telne.
    Tisztelt olvasók, polgártársaink! Szeretnénk jelezni önöknek, hogy a mi ajtóink a Vajdasági Magyar Szövetség irodájában és a községi közigazgatásában az alpolgármesteri és a Községi Tanács tagjainak az ajtaja mindig nyitva állnak mindenki előtt, nyugodtan fordulhatnak hozzánk.
    Ezúton szeretnénk még egyszer mindenkinek boldog és sokkal szerencsésebb 2010-es évet kívánni, amelyre azt hisszük mindannyiunknak szüksége lesz.

Világos Tibor és Sóti Ernő

januar 2010.

Naslovna strana
Porodične vesti u godini 2009
"Dve loše cigle"
Dva susreta odbornika SO u decembru
Божић
Molski dobošar
Mladi pišu
Vesti iz policije
Impresum


Design by VA