Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2010. január

Címoldal
Mit várunk, mit várhatunk az új évtől?
Emberek - képek - események
Családi események 2009-ben
Korbácsrendelet nálunk is
Decemberben két alkalommal találkoztak a KKT tagjai
Eseményekben gazdag hónap
Egy adai a CINKEfészekben
Visszatekintés
Adai mozaik
Guelph, a királyi város
A megelevenített Ferenc-csatorna
A készülékek előtt mindenki egyforma
Hogyan zártuk az évet?
Karácsonyi életképek
Telológiai gondolatok
Nyelvi figyelő
Fiatalok írják
Anyanyelvünk ápolása...
Rendőrségi hírek
Ne maradjon szó nélkül
Zöld levél
Hol és hogyan váltható ki a horgászengedély?
Az eltűnt idő nyomában
Tarka oldal
Impresszum

Telológiai gondolatok
Milyen közösséget akart Jézus?

    Sokszor olvasunk és hallunk arról, hogy Jézus tanításának középpontjában Isten országa áll, de vajon tudjuk-e, hogy milyen közösséget szándékozott az Úr létrehozni?
    A Máté szerinti evangélium 15. fejezetében ez áll: ”Küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól”, ami annyit jelent, hogy Krisztus saját küldetését elsősorban Izrael népének egybegyűjtésére érti. Itt képzeli el az Isten országának is megvalósulását, amely azonban majd jelként kell, hogy szolgáljon a világ többi népe számára is.
    Isten országának bemutatása Jézus igehirdetésében egy egymással kiengesztelődött társadalmat feltételez. Ebbe az országba mindenkit befogadnak, és senkit sem minősítenek le. Ez a követelmény különösképpen is kifejezésre jut a tizenkét apostol kiválasztásában, akik Izrael különböző területéről valók, és akik képzettségükre való tekintettel is ugyancsak nagy különbséget mutatnak.

    Ebben az új közösségben nincs különbség nő és férfi, öreg és fiatal, rabszolga és szabad ember között. Jézus szándéka, hogy a szétszaggatott emberi társadalmat egymáshoz tartozó közösséggé alakítsa. Olyan társadalmat akar létrehozni, melyben az emberek egymásért élnek. Ebben a közösségben egymást el kell fogadnunk, egymást vigasztalnunk kell, egymásnak meg kell bocsátanunk, egymásért imádkoznunk kell, és szívből kell egymást szeretnünk. Ennek az Úr által megalapított társadalomnak egyik legszebb megfogalmazását Szent Pál apostol mondja ki a Korinthusiakhoz írt első levelében, amikor az „egymást építeni” kifejezésnek ad különösen nagy nyomatékot. Ez az „építés” minden keresztény hívő feladata, alóla nincs és nem is lehet kivétel.
    A Krisztus által bemutatott Isten országában mindenki feladata az Isten akarata szerinti élet. Ennek érdekében tiltja meg Jézus az uralkodást és a hatalmi struktúrát, az erőszak és fegyver használatát. Ebben a kontrasztos társadalomban a tekintély a szolgálatból kell, hogy kinőjön, de még az így létrejött tekintéllyel sem szabad kikényszeríteni azt, ami jó és helyes. Szükség esetén meg lehet érte halni.
    Jézus tanítványi közösségének csak egy atyja lehet: a Mennyei Atya. Ezért mondja Jézus, hogy nincs is rá szükség, hogy bárkit atyának szólítsunk, hisz Istenben gondoskodó, jó atyát kaptunk.
    A jézusi körhöz tartozó egyének lelki kötelékben élnek egymással, és ez megköveteli mindenki (még az ellenség) szeretetét is.
    Egymás megsegítése, elfogadása és szeretete nem a világ megvetését vagy a világból való kivonulást, hanem a másikért való életet jelenti. Ha ennek a fénye kialszik bennünk, ha sója ízetlenné válik, akkor nem értettük meg Krisztus üzenetét. Akkor arra sem vagyunk méltók, hogy Isten országát itt és most hirdessük.

Morvai Matild

januar 2010.

Naslovna strana
Porodične vesti u godini 2009
"Dve loše cigle"
Dva susreta odbornika SO u decembru
Божић
Molski dobošar
Mladi pišu
Vesti iz policije
Impresum


Design by VA