Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2008. május

Címoldal
Választottunk
Községi hírek
Tájékoztató a Start up kölcsönökről
A vándorserleg Adán maradt
Három pályázatot nyert a II. Helyi Közösség
Ember tervez, Isten végez!
Cél az Európai Unió
Folytatódik a New Ada Dance sikersorozata
Bemutatjuk Ada község Szociális Gondozói Központját
A salzburgiak hangversenye a templomban
Hétfő, a borbély vasárnapja
Szent György napja
Anyák napi képeslap
Örvendj népem!-fesztivál Adán
Adai és moholi címeres nemeslevelek - I.
Nyelvi figyelő
A déli végeken
Fiatalok írják
Hírek
Rendőrségi hírek
Szép vers mára
Teológiai gondolatok
Zöld levél
Az eltűnt idő nyomában
Árnyas oldal
Sportoldal
Elsőáldozók
Impresszum

Bemutatjuk Ada község Szociális Gondozói Központját

    Az intézmény 1983-ban alakult meg, alapítója Ada község Képviselőtestülete.
    Legtömörebben megfogalmazva feladataink a következők: szociális védelem nyújtása – ezen pénzbeli segélynyújtást,  ápolási díj biztosítását, a professzionális felkészítés támogatását, a szociális védelem intézményeiben  és/vagy családban  való elhelyezést értjük,  illetve családjogi segítségnyújtást végzünk, ami a szülői kötelezettségek és jogok érvényesítését célozza, leginkább gyámság és/ vagy gyermek elhelyezés kapcsán, az utóbbit leggyakrabban  házasság felbomlása esetén.
    A szociális központban – így járódott be a neve a köztudatban – dolgozó szakemberek és alkalmazottak jól képzettek, ill. nagy tapasztalatuk, bizalommal fordulhatnak hozzájuk községünk polgárai. Ennek megerősítése céljából egyénenként is szeretnénk bemutatni az intézmény dolgozóit, a jövőben pedig nagyobb részletességgel a munkájukat is, hogy a szolgáltatásainkat igénylők tisztábban láthassák az intézmény hatáskörét és az ügyintézés folyamatát, a kérelmek beérkezésétől kezdve az eredményig.
    Apró Bakai Magdolna (1968) okleveles pszichológus és családterapeuta. 2008 márciusától az Intézmény kinevezett igazgatója. Eddigi munkatapasztalata az egészségügyet illetve a tanügyet érinti. Céljául a szociális védelem minőségének javítását, a nyilvánosság informálását, a lakosság edukációját és a társszervezetekkel való együttműködést tűzte ki.
    Bajúsz Andrea (1980) okleveles pedagógus. A szociális központban 2006-tól van munkaviszonyban. Mint pedagógus a következő tevékenységgel foglalkozik:
    - gyermekek védelme problémás családi viszonyok kialakulása esetén, (felméri a szülőknek gyermeknevelésre való alkalmasságát,  válás során segítséget nyújt a családi kapcsolatok rendezésében)
    - a szülői törődés és felügyelet nélkül maradt gyermekek védelme (örökbefogadás, nevelőcsaládba való elhelyezést, megfelelő otthonba való elhelyezés, gyámság alá helyezés stb.)
    - viselkedési zavarokkal küzdő fiatalkorúak (ennek a szakcsoportnak a koordinátora is)
    - kiskorúak, akik házasságot szeretnének kötni,
    - felnőtt és idős emberek védelme (a viselkedési problémával, fejlődési zavarokkal küszködő felnőttek is idetartoznak),
    - és minden egyes eljárásban részt vesz a szakvélemény kidolgozásában.
    Figyelemmel kíséri a szakmai képzéseket, jelenleg a községben folyó „Tervek a gyermekek korai fejlődésének fejlesztéséhez” c. programba kapcsolódott be.
    Géci Tibor (1965) okleveles jogász. 1991 óta a Központ jogászaként tevékenykedik.
    Jogászként a következő munkafeladatokat végzi: határozatok és záradékok összeállítása, bizonylatok kiadása, gyámsági ügyek, hozzájárulási kötelezettség megállapítása, adatok és iratok küldése a Minisztériumnak, nyilvántartások vezetése, jogi tanácsadás, jegyzőkönyvek és beadványok összeállítása az ügyfelek részére, különféle eljárások megindítása a bíróság előtt stb. A Központ ügyvezető igazgatójának 2000-ben nevezték ki, 2001. és 2004. között pedig a Központ igazgatói teendőit látta el.
    Huszágh László (1963), középiskolai tanulmányait Zentán, a közgazdasági szakon végezte. Az adai Szociális Gondozói Központban 2006-tól van munkaviszonyban  adminisztrációs  és pénztárosi munkát végez, emellett a Központ beszerzője, számítógépes karbantartója, gépkocsivezetője, valamint felügyelője és parancsnoka a Központ civilszolgálatos katonáinak.
    Nemanja Kicošev (1981), végzős egyetemista az Újvidéki Jogi Karon.
2007-től a DUGA civilszervezetben és az adai Szociális Gondozói Központban tevékenykedik. Jelen pillanatban technikai és adminisztrációs munkákat végez, részt vesz jogi tanácsok és szolgáltatások nyújtásában a lakosság részére. Több szakmai továbbképzésen is részt vett, munkahelyi zaklatás és gazdasági szociális jog témakörben. Érdeklik a kiskorúak viselkedési zavarai és a tehetetlen idős emberek felkarolása.
    Katica Marjanović (1959) közgazdász-technikus. 1978-tól a  Helyi Közösségek Tanácsának  titkáraként dolgozott, majd a Szociális Központ megalakulásától kezdve adminisztrációs és pénztárosi munkát, 2004-től pedig főkönyvelőit is végez. Munkájának fejlesztése és modernizálása érdekében részt vett a „Pályázati folyamattokkal való irányítás” képzésen. Ezen tudását és tapasztalatát a pályázatok pénzügyi tervezetének kidolgozásában  és végrehajtásában gyümölcsözteti. 
    Nagy József (1957) egészségügyi középiskolát végzett, majd főiskolán tanult Belgrádban szociális munka szakon. Munkásságát a szociális és gyermekvédelmi érdekközösségben kezdte, majd a Szociális Központ kötelékében folytatta – megalapítása óta – 23 éven keresztül szociális munkásként. 2005-től az Idősek Napközijét vezeti Moholon. A gerontológia területen való tevékenységén kívül a fejlődési zavarokkal küszködő gyermekek községi orvosi bizottságának a titkára. Bekapcsolódott a gyermekek családi elhelyezését vállalók képzésébe és aktív részese a Központ munkájával kapcsolatos pályázatok megírásának ill. kisérésének, melyek által az idős személyek életminőségének javításához járul hozzá.
    Nagy Torma Leona (1979) Szegeden a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán szerzett oklevelet általános szociális munkás szakon 2003-ban.
    2004. óta van munkaviszonyban az adai Szociális Gondozói Központban. Jellemző munkafeladatai: anyagi biztonság, egy rendbeli segélyek, ápolási pótlék jóváhagyása, speciális szakmai képzés esetén, intézményben, ill. másik családban való elhelyezéskor való segítségnyújtás, gyámsági ügyekben, örökbefogadásnál, családi kapcsolatok rendezésében való tanácsadás, vélemények és javaslatok készítése a bíróságok, ill. más intézmények részére, közreműködés más intézményekkel az ügyfél érdekében stb.
    Több szakmai képzésen vett  részt: „Pályázati folyamatokkal való irányítás“, „Gyermekek és fiatalok intézményben való elhelyezésének megelőzése“, „A helyi önkormányzat szerepe és feladata a szociális védelem fejlesztési tervének előterjesztésében“, „Az emberkereskedelem áldozataival való munka“, „Tanácsadás – Új családjogi törvény“, „Gondozási terv kidolgozása intézményben elhelyezett gyermekek részére“ stb.
    Szőcs Ibolya (1961) jogász. Huszonöt évi szakmai tapasztalata van, ebből húsz éve megszakítás nélkül az adai Szociális-védelmi Központban mint szociális munkás. Ettől az intézménytől 2003-ban elismerő oklevelet kapott a szociális védelemben eltöltött folyamatos alkotó munkájáért és az itt elért eredményes tevékenységért. Több éven át a Kékkereszt szenvedélybeteg-segítő szervezetnek is szakmunkatársa volt. Folyamatosan képezi magát, szereti sokrétű és dinamikus munkáját. Fontosnak tartja a rászoruló emberek megsegítését.

Összeállította a Szociális Gondozói Központ munkacsapata

maj 2008.

Naslovna strana
Opštinske Vesti
Vesti
Mladi pišu
Molski dobošar
Vesti iz policije
Potpisan Opšti kolektivni ugovor
Sportska strana
Impresum


Design by VA