Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2008. május

Címoldal
Választottunk
Községi hírek
Tájékoztató a Start up kölcsönökről
A vándorserleg Adán maradt
Három pályázatot nyert a II. Helyi Közösség
Ember tervez, Isten végez!
Cél az Európai Unió
Folytatódik a New Ada Dance sikersorozata
Bemutatjuk Ada község Szociális Gondozói Központját
A salzburgiak hangversenye a templomban
Hétfő, a borbély vasárnapja
Szent György napja
Anyák napi képeslap
Örvendj népem!-fesztivál Adán
Adai és moholi címeres nemeslevelek - I.
Nyelvi figyelő
A déli végeken
Fiatalok írják
Hírek
Rendőrségi hírek
Szép vers mára
Teológiai gondolatok
Zöld levél
Az eltűnt idő nyomában
Árnyas oldal
Sportoldal
Elsőáldozók
Impresszum

Teológiai gondolatok
A hármas-egy Isten

    Canterburyi Szent Anzelm, a középkor nagy teológusa Proslogion című művében így fogalmaz: „Tehát, Uram, nem csak az vagy, aminél nagyobb nem gondolható el, hanem nagyobb vagy mindannál, ami egyáltalán elgondolható”. (Proslogion, 15. fejezet)
    Mi tehát az a legnagyobb valóság, amelynél az ember semmi nagyobbat nem gondolhat el, és ami annál is nagyobb, mint amit egyáltalán elgondolhat?  A válasz abban a feltétlen, semmilyen más létezőtől nem függő valóságban, személyben rejlik, akit Istennek nevezünk.  Istennek, aki egy és örök, aki a világot megteremti és összetartja, rendezi és fenntartja, aki – bár egészen más, mint a világ – mégis teljesen benne van. Istennek, aki három egylényegű személyből: az Atyából, a Fiúból és a Szentlélekből áll.


Az adai templom Szentháromság szobra

    A hármas-egy Isten megvallása nemcsak a világfeletti, az ember hatásköréből kiemelt Isten elismerését jelenti, hanem a világot (mindenekelőtt az embert) segítő, vele kommunikáló Istenét is. Ilyen értelemben a következőket mondhatjuk el: Az Atya az egész istenség, a szeretet forrása.
    A Fiúban Isten emberré válik az embereknek. Jézus úgy jelenik meg, mint az Atya küldötte, aki Isten közeli uralmát: a szeretet, békét, irgalmat, megbocsátást hirdeti és éli meg. Ez az emberré lett Isten sorsközösséget, szolidaritást vállal a teremtményekkel.
    A Szentlélek az az „isteni erő”, az a titokzatos harmadik isteni személy, akiben Jézus Krisztus, a Fiú egészen odaadja magát az Atyának, és akiben az Atya akaratát közli az emberekkel. A Szentlélek kiárad azokra, akik Jézus szavának engedelmeskedve és vele életközösségre lépve hagyják, hogy Isten ereje megragadja őket. Akiben benne lakozik a Szentlélek, az szeretető  embere lesz.
    Amikor imáink előtt és után, vagy a liturgián keresztet vetünk, gondoljunk arra, hogy valójában a háromszemélyű egy Istent valljuk meg: az Atyát – aki legfelül van, a Fiút – aki alászállott és a Szentlelket – aki a  szeretetben mindent átölel.
    A keresztény ember nem feledheti el, hogy minden emberi cselekvésnek arra kell irányulnia, hogy általa az ember részt vegyen a hármas-egy Isten szeretetközösségében. Akik pedig  hisznek Jézusban, nem lesznek másra képesek, mint csak arra, hogy részt vegyenek Isten közösségében, a szeretetben. Az Egyház, a keresztény közösségek, a családok is csak akkor valósítják meg önmagukat, ha a szentháromságos egy Isten szeretetmintájára épülnek fel és működnek.

Morvai Matild

maj 2008.

Naslovna strana
Opštinske Vesti
Vesti
Mladi pišu
Molski dobošar
Vesti iz policije
Potpisan Opšti kolektivni ugovor
Sportska strana
Impresum


Design by VA