Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2008. május

Címoldal
Választottunk
Községi hírek
Tájékoztató a Start up kölcsönökről
A vándorserleg Adán maradt
Három pályázatot nyert a II. Helyi Közösség
Ember tervez, Isten végez!
Cél az Európai Unió
Folytatódik a New Ada Dance sikersorozata
Bemutatjuk Ada község Szociális Gondozói Központját
A salzburgiak hangversenye a templomban
Hétfő, a borbély vasárnapja
Szent György napja
Anyák napi képeslap
Örvendj népem!-fesztivál Adán
Adai és moholi címeres nemeslevelek - I.
Nyelvi figyelő
A déli végeken
Fiatalok írják
Hírek
Rendőrségi hírek
Szép vers mára
Teológiai gondolatok
Zöld levél
Az eltűnt idő nyomában
Árnyas oldal
Sportoldal
Elsőáldozók
Impresszum

Baranyi István: Adai és moholi címeres nemeslevelek - I

    Amikor kutatni kezdjük a múltat, csak akkor döbbenünk rá, mennyire keveset tudunk önmagunkról, őseinkről, a rég megtörtént eseményekről, melyek sok esetben döntően befolyásolták az ember életét.
    Kevesen tudjuk, hogy a XIX. században, pontosabban 1849-ig Adán és Moholon őseink között jó néhány család volt található, amelyek különféle kiváltságokkal rendelkeztek. Először a nemesi címet említenénk, ami az akkori lakosok számához viszonyítva nem is elhanyagolható: a község területén (Ada és Mohol) összesen 48 család viselte ezt a címet, Adán 28, Moholon 20.
    Baranyi István, nyugalmazott moholi anyakönyvvezetőnek köszönve, aki a helytörténeti kutatásai során a nemesi családokat is feldolgozta, alkalmunk lesz lapunkban néhány folytatásban közzétenni, és ezáltal megismertetni olvasóinkkal szűkebb pátriánk történetét.

Vastag János

Címeres nemeslevelet kapott adai családok betűrendes névjegyzéke:

Berec család                                      
Bertalan család                                               
Besenyő család                                  
Bognár család                                                
Botka család                                                  
Dantso (Dancsó) család                                             
Dienes család                                                 
Diván (Divan) család   
Divéki család                                                             
Dudvarszky (Dudvarski) család
Gálfi (Gálfy) család     
Gálik család
Gétzi (Géczi, Géczy) cs.
Gyurákovich család
Horváth család
Istenes család
Kajtár család  
Kanyó család  
Kiss család
Kuti (Kuthy) család
Nagy család
Neográdi (Nógrádi) család
Odri (Odry) család
Rutkai (Ruttkay) család
Somoskövi család
Varga család
Veres (Vörös) család
Zaj (Zai, Zay) család

Címeres nemeslevelet kapott moholi családok betűrendes névjegyzéke:

Ábrahámovics Velimir
Berecz (Beretz) család
Dantso (Dancsó)család 
Géczy család
Godo család 
Ivanics (Ivanich) család
Karakasevits Dragics (Dragić Karakašević)
Klinovszky (Klinotzky) cs.
Kubura Osztoja
Nagy család
Narantsik (Narancsik) cs.
Ódri (Odry) család
Pocskay család
Somoskövi család
Szaboltzki (Szabóczky) cs.
Szántó (Szánthó) család
Tar (Taar) család
Tersztyánszky család
Vidos Nagy család

    A fenn ismertetett adai és moholi névjegyzék szerint 1849-ig Adán 28, Moholon 20 címeres nemeslevelet kapott család élt. Ezek leszármazottjai közül jelenleg valószínűleg többen is élnek Adán és Moholon vagy más településeken.

    BERECZ JÁNOS, nemes. 18 éves moholi lakos, apja: András, anyja: Tallér Ilona. 1845. november 17-én Adán házasságot kötött a 17 éves adai Gődér Erzsébettel, apja Antal, anyja Istenes Anna. EHáAK Ada: 1845. P-2/4.
Berecz család. Ez a családnév is, mint sok más, a Briccius keresztnévből származik, Magyarországon is és Erdélyben is több ilyen nevű család van, nemes származású viselői többnyire Heves, Tolna és Zemplén megyében élnek. Közülük a egyik 1714-ben tett szert nemességre, amikor Berecz Mihály és Tamás III. Károly magyar királytól címeres levelet kapott. Nem állapítható meg, mely nemes családból származik az a Péter, akinek a neve a bácskai Nemesmilitics betelepítésekor 1753-ban a nemesek összeírásában található. Az 1754/55 évi országos nemesi összeíráskor Nemesmiliticsen Péter és János neve fordult elő. Az 1841. évi megyei összeíráskor Moholon 8 családtag szerepelt.

    Címer: Zöld mezőn két hátsó lábán felemelkedő egyszarvú, mely lábaival három piros rózsát tart. A vért fölötti sisakból ugyanolyan egyszarvú nő ki. Takarók: jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös.

    ÁBRAHÁMOVICS VELIMÍR (VELIMIR ABRAHAMOVIĆ), címeres nemeslevelet kapott magyar nemes. Születési helye és ideje ismeretlen. A moholi pravoszláv (szerb) egyházi anyakönyvekben nem találtam adatot sem róla, sem leszármazottairól. Valószínűleg elköltöztek Moholról.
    Mária Terézia királynő 1751. március 1-jén Bécsben címeres nemeslevelet ad Ábrahámovics Velimírnek, a moholi vársánc hadnagyának, valamint feleségének, Penavina Angélának, illetve Péter, János, Pál és Janka gyermekeinek. (Liber Regius XLII. 101) Kihirdetik Bács-Bodrog vármegye közgyűlésén 1751. október 5-én, Szivácon.

    Címer (1751): Kékben zöld dombon ezüst torony nyitott kapuval, három orommal, melyeken egymást keresztező ezüst zászlók. Sisakdísz: ezüst-sujtásos, kékruhás kar kardot tart. Takarók: kék-ezüst mindkétfelől.

maj 2008.

Naslovna strana
Opštinske Vesti
Vesti
Mladi pišu
Molski dobošar
Vesti iz policije
Potpisan Opšti kolektivni ugovor
Sportska strana
Impresum


Design by VA