Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2007. október

Címoldal
Lenne mit változtatni a fiatalok életében
Községi hírek
Háromnegyedévi összegzés
Önkormányzati eseménynapló
A baráti együttműködés végleg megköttetett
Mit mondott a magyar konzul?
A magyar nyelv és kultúra a világhálón
A színvonalasabb, korszerű egészségügyi ellátásért
Magyar nyelvű helyi lapok találkozója
Tájházi élmények
Örömkönnyek és csillogó szemek
Ismét az adaiak vitték el a pálmát és a számítógépet
Völgyparti szélmalom
Őszi hónapok vidékünkön
Napsugaras ősz
Koszorúzás, megemlékezés az aradi vértanúkról…
Összetartozás, közösség...
Mivel és hogyan fűteni – örökös kérdés
Fiatalok írják
Hittanosok tollából
Őszi hangulatban
Hírek
Rendőrségi hírek
Zöld levél
Válasz az olvasói levélre
Az eltűnt idő nyomában
Napos oldal
Tarka oldal
Impresszum

AKTIVNOSTI SINDIKATA

    Dana 12. septembra je održana 19. sednica Predsednišrva Veća Saveza samostalnih sindikata opštine Ada , a dana 26. septembra je održana 8. proširena sednica Veća Saveza samostalnih sindikata opštine Ada, na kojima je osim redovnih aktivnosti između ostalog razmatrana i aktuelna situacija u sindikalnim organizacijama preduzeća i ustanova na teritoriji opštine Ada, što se tiče materijalno-socijalnog položaja zaposlenih, i opšti je utisak da socijalni dijalog u našoj opštini ne postoji (još uvek nije formiran Socijalno-ekonomski Savet na nivou opštine, kao  mesto gde bi trebalo javno da se progovori o problemima i da se rešavaju socijalni konflikti), a da se u preduzećima i ustanovama isti odvija vrlo otežano ili nikako. Tako da se nažalost, još uvek drastično krše ne samo elementarna radnička, već u nekim slučajevima i elementara ljudska prava zaposlenih. Kod nas se radništvo na početku XXI veka bori za svoja osnovna prava za koje se radništvo Evrope izborilo još početkom XX veka. Na kraju je jednoglasno zaključeno da ukoliko pravna država sa svojim nadležnim organima ne stane na put ovakvim dešavanjima  organi sindikata i sindikalni aktivisti sa teritorije naše opštine će biti primorani da u cilju zaštite svog članstva i zaposlenih uopšte, primene i najdrastičnije metode sindikalne borbe i time zaštite svoja najosnovnija ljudska i radnička prava. Recimo kakav je to metod privatizacije  društvenog preduzeća i kako ga nazvati, kada osim zakonskih metoda (aukcija, tender  ili restruktuiranje) nestane imovina društvenog preduzeća (od danas do sutra), jer to ne samo da nije ni javno ni transparentno, već o tome ne znaju ništa ni organi tog preduzeća a bogami ni zaposleni, bivši zaposleni pa čak ni sami građani. I glasno se postavlja pitanje da li su nadležni državni organi uopšte upoznati sa jednom ovakvom situacijom i kakva je uopšte budućnost i status jednog ovakvog preduzeća i njegovih zaposlenih. Kako po ovim, tako i po svim drugim pitanjima na ovim sednicama iskazana je velika odlučnost i solidarnost između sindikalnih aktivista, kako bi se u našoj opštini odnosi između sveta rada i sveta kapitala uz uzajamno poštovanje sveli u legalne zakonske okvire, i u tom smislu su doneti jednoglasni zaključci.
    Članovi VSSSO Ada su toplo pozdravili informaciju i istim putem uputili čestitku članovima sindikata iz preduzeća DOO "Termometal" Ada koji deluje u okviru Sindikalne organizacija radnika kod privatnika u Adi, pri Savezu samostalnih sindikata opštine Ada a koji su na inicijativu Pokrajinskog odbora i Odluke Republičkog odbora zanatstva i privatnog sektora povodom 10. avgusta Dana ovog sindikata i 150 godina od osnivanja Zanatske komore Srbije dobili najveće moguće priznanje koje ovaj sindikat dodeljuje "VELIKA ZLATNA PLAKETA" za 2007. godinu,  a njihov direktor g.din Mičiz Jožef, istom prilikom ZAHVALNICU za uspešnu saradnju sa sindikatom. Ova priznanja su im dodeljena u okviru 14. susreta zanatstva i preduzetništva Srbije koja su održana u Soko Banji u periodu od 04. do 07. oktobra 2007. godine.
Dana 25. septembra u Adi je održana sednica Međuopštinskog odbora Sindikata metalaca koji čine sindikalni aktivisti iz preduzeća ove delatnosti sa teritorija opština  Bečej, Ada, Senta i Kanjiža, a na kojoj su učešće uzeli i Vlada Miljuš, predsednik Samostalnog sindikata metalaca Vojvodine, i Ljubodrag Cvrkotić, potpredsednik Uprave Samostalnog sindikata metalaca Srbije. Na ovoj sednici je akcenat bio, osim informacije oko aktivnosti zaključivanje Posebnog (granskog) kolektivnog ugovora metalaca Srbije, na stanju u preduzećima ove delanosti sa teritorija gore navedenih opština, pre u toku i posle obavljenih privatizacija. Jednoglasno je zaključeno da tamo gde postoji socijalni konflikt ili nepoštovanje pozitivnih zakonskih propisa, sindikalni aktivisti uz pomoć Samostalnog sindikata metalaca Vojvodine i Srbije, treba da se obrate Agenciji za privatizaciju i Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja kao i drugim nadležnim državnim, sudskim ili inspekcijskim organima (za šta smo od gostiju dobili čvrsto uveravanje i te aktivnosti upravo traju) a sve radi  rešavanja istih.
    Na sednici Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine održane dana 19. septembra 2007. godine u Novom Sadu usvojena je kompletna analiza primene Zakona o radu a takođe su usvojeni i zahtevi kojima se traže određene izmene ovog Zakona, pomoć države u uspostavljanju socijalnog dijaloga u Srbiji, efikasniji rad inspekcijskih organa. Takođe se traži hitno formiranje Ustavnog suda  i specijalizovanih sudova rada, koji postoje u većem broju većih industrijski razvijenih zemalja, a zbog sve učestalijeg maltretiranja radnika na radnom mestu i donošenje posebnog Zakona o mobingu.
    Dana 26. septembra je održana i sednica Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije na kojoj je nakon odlaska dosadašnjeg predsednika Saveza samostalnih sindikata Srbije prof. Milenka Smiljanića u penziju, do kraja mandatnog perioda izabran novi predsednik, i to Ljubisav Orbović, dosadašnji predsednik Samostalnog Sindikata hemije i nemetala. Na ovoj sednici  su razmatrani predlozi izmena i dopuna Zakona o privatizaciji i Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i zauzeti su određeni stavovi po ovim i drugim pitanjima od životnog značaja za članstvo, zaposlene i penzionere.

Miroslav Belančić

oktobar 2007.

Naslovna strana
Opštinske vesti
Dnevnik aktivnosti Lokalne samouprave
Tribina o poboljšanju položaja žena
Mladi pišu
Visoki funkcioneri u poseti Adi i kod mosta
Vesti iz policije
Aktivnosti sindikata
Impresum


Design by VA