Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2007. október

Címoldal
Lenne mit változtatni a fiatalok életében
Községi hírek
Háromnegyedévi összegzés
Önkormányzati eseménynapló
A baráti együttműködés végleg megköttetett
Mit mondott a magyar konzul?
A magyar nyelv és kultúra a világhálón
A színvonalasabb, korszerű egészségügyi ellátásért
Magyar nyelvű helyi lapok találkozója
Tájházi élmények
Örömkönnyek és csillogó szemek
Ismét az adaiak vitték el a pálmát és a számítógépet
Völgyparti szélmalom
Őszi hónapok vidékünkön
Napsugaras ősz
Koszorúzás, megemlékezés az aradi vértanúkról…
Összetartozás, közösség...
Mivel és hogyan fűteni – örökös kérdés
Fiatalok írják
Hittanosok tollából
Őszi hangulatban
Hírek
Rendőrségi hírek
Zöld levél
Válasz az olvasói levélre
Az eltűnt idő nyomában
Napos oldal
Tarka oldal
Impresszum

DNEVNIK AKTIVNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE

    1.09. - Na Svečanoj sednici Skupštine opštine Kikinda povodom obeležavanja dana opštine, prisustvovala je potpredsednik SO Ada, dr Erika Horvat Arežina.
    03.09. - Na sastanku Saveta Severno-banatskog Upravnog okruga koji je održan u Kikindi na temu socijalne zaštite i društvene brige o deci prisustvovao je Žarko Živančev.
    - Primljeno je odobrenje Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine za detaljno hidrogeološko istraživanje termalnih voda Opštini Ada. Istražno pravo je dobijeno za građevinsko područje Ade i Mola. Koordinator projekta je opštinski menadžer, Šandor Koš.
    05.09. - Predsednik opštine, Ferenc Irmenji se sastao sa g-dinom Walter Rudolfom, koji je zatim održao razgovore sa oko 80 potencijalnih kandidata za prijem u radni odnos u Valdi Market, gde bi trebalo da se zaposli 21 osoba.
    06.09. - U odborničkom klubu opštine Ada održan je prijem Plivačkog kluba Delfin koji su sa 19 svojih učesnika postigli 109 medalja, a od toga najviše zlatnih i postali su državni prvaci u plivanju. Trenere i plivače primio je predsednik SO Ada,  Dušan Telečki i šef Kancelarije za dijasporu, Vesna Civrić.
    - U Ambasadi Republike Slovačke priređen je prijem na kome je prisustvovao Ferenc Irmenji, predsednik opštine, na sastanku pre prijema utvrđene su smernice dalje saradnje sa diplomatama predstavnicima ove Ambasade.
    10.09. - Održana je XXIV sednica Skupštine opštine Ada, sa 13 tačke dnevnog reda. Sednicu je sazvao i vodio Dušan Telečki, predsednik SO Ada.
    11.09. - Od Pokrajinskog fonda za kapitalna ulaganja dostavljena je službena informacija o 9 odobrena projekta opštine Ada u ukupnom iznosu 229.369.803,90 dinara.
    - Izašao je broj 12/07 "Službenog lista opštine Ada".
    12.09. - Na radnom sastanku u Ministarstvu za poljoprivredu, Direkciji za vode prisustvovali su Zoran Dragin i Đerđ Horti.
    - Na promociji berača kukuruza firme Berco doo iz Mola prisustvovao je i pokrajinski sekretar za poljoprivredu Daniel Petrović, njegov savetnik Đerđ Mesaroš i opštinski menadžer Šandor Koš.
    13.09. - JP "Srbijavode" Beograd je dostavila vodoprivrednu saglasnost za izgradnju mosta na reci Tisi opštini Ada.
    - Pokrajinskom sekretarijatu za privredu Novi Sad predat je projekat za sufinansiranje izgradnje kanalizacije u Industrijskoj zoni u Adi u vrednosti od 2,9 miliona dinara.
    14.09. - Na sastanku Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine prisustvovao je i Đerđ Horti.
    - Na svečanoj sednici SO Bačka Topola prisustvovao je zamenik predsednika opštine, Zoran Dragin.
    17.09. - Održan je radni sastanak u vezi mosta, prisutni su bili Branko Jocić, Dr Zoran Florić, Rene Milošević i zamenik predsednika opštine, Zoran Dragin. Utvrđen je presek stanja radova i dogovorene su dalje aktivnosti.
    - Izašao je broj 13/07 "Službenog lista opštine Ada".
    19.09. - Održana je 52. sednica Opštinskog veća opštine Ada. Sednicu je sazvao predsednik opštine, a vodio zamenik predsednika opštine, Zoran Dragin.
    20.09. - U sklopu negovanja odnosa bratskih naselja, zamenik predsednika opštine, Zoran Dragin i predstavnici MZ Utrine, Tibor Berze i Jožef Molnar, učestvovali su na berbi grožđa u Bođislu (Mađarska).
    22.09. - Gradonačelnika Šolta, Gal Jožefa, u kabinetu zamenika predsednika opštine zajednički su primili Zoran Dragin i članovi Saveta Prve MZ Ada.
    26.09. - U koordinaciji opštinskog menadžera, Šandora Koš sačinjena je reportaža o odobrenim projektima opštine Ada u Fondu za kapitalna ulaganja AP Vojvodine.
    - Održana je 53. sednica Opštinskog veća opštine Ada. Sednicu je sazvao predsednik opštine,  Ferenc Irmenji, a vodio zamenik predsednika opštine, Zoran Dragin.
    27.09. - Na svečanoj sednici SO Paraćin prisustvovao Zoran Dragin, zamenik predsednika opštine Ada i primio zahvalnicu za pružanu novčanu pomoć naše opštine prilikom eksplozije magacina.
    - Iz NIP-a za 2007. godinu je opštini Ada odobreno dodatnih 12,5 miliona dinara, od toga 6,5 miliona za puteve, a 6 miliona za izgradnju kanalizacije.
    - Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine je odobrio 931.610,00 dinara opštini Ada za projekat ispitivanja peloida i visokomineralizovane vode Banje "Orlovača" Mol. Koordinator projekta je opštinski menadžer Šandor Koš.
    28.09. - Na konferenciji u Bečeju, na temu Koherentni prekogranični razvoj ekonomije Potisja, učestvovao je Kornel Ulijan.
    - Poslato je 9 novih projekata opštine Ada u cilju konkurisanja za sredstva NIP-a u 2008. godini u ukupnoj vrednosti od 234.249.200,00 dinara. Koordinator projekata je opštinski menadžer Šandor Koš.
    29.09. - Na forumu građana u velikoj sali SO Ada, na temu EU vize, predavanje su držali Žolt Bečei i Jožef Hercegfalvi, na kom su prisustvovali i predsednik SO Ada,  Dušan Telečki i šef Kancelarije za dijasporu, Vesna Civrić.
    30.09. - U Nemešnadudvaru, na svečanostima povodom Dana Svetog Mihalja prisustvovao je zamenik predsednika opštine, Zoran Dragin.

Sastavio: Zoltan Bakoš

oktobar 2007.

Naslovna strana
Opštinske vesti
Dnevnik aktivnosti Lokalne samouprave
Tribina o poboljšanju položaja žena
Mladi pišu
Visoki funkcioneri u poseti Adi i kod mosta
Vesti iz policije
Aktivnosti sindikata
Impresum


Design by VA