Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2007. április

Címoldal
Csodára várva
Szívélyes, verses köszöntő Anyák Napjára
Községi hírek
Kezdődhet az építkezés
A tanácsülés határozatai
Diplomaosztás
Készülődnek a nagycsaládosok
Szervezetten a foglalkoztatás érdekében
A fémesek eldöntötték
Önkormányzati eseménynapló
Idejében felfedezve gyógyítható
Tavaszi események
Fába vésett látomások
Közünk a zsidókhoz
Színvonalas koncert a zeneiskola napján
Nyuszi járt a Törökfalusi Helyi Közösségben
Fogadás a polgármesternél
Új lehetőségek az adai Műszaki Iskolában
Hírek - események
Rendőrségi hírek
Tragikus autószerencsétlenség
Tanulóink írják
Nyelvi figyelő
Baj? Reménysugár?
Tengerkék gyöngyikék fürtjei
Zöld levél
Szokások, hit, jóslás vagy babona...
A munkáról szóló törvény
Kiváló eredmény a Puskás Kupán
Az eltűnt idő nyomában
Árnyas oldal
Tarka oldal
Impresszum

CSODÁRA VÁRVA

    Amikor lapunk februári számában egy hónappal a választások után, azt írtam „várjuk hogy ha­marosan megalakul az új kormány, egy olyan, amelyik közelebb visz bennünket Euró­pához”, álmomban sem gondoltam volna, hogy három hónap elteltével sem lesz kor­mányunk. A hírek is egyre kevesebbet fog­lalkoznak a témával. A választásokat meg­nyert pártok vezérei pedig egymásra vár­nak, mintha ez a világon megszokott, ter­mészetes folyamat lenne. Ilyenkor, válasz­tások után látszik csak meg igazán, men­nyire nem számít a választópolgár, azok sorsa, akik őket a hatalom közelébe segí­tették. A fotelok körüli harc, a számítgatá­sok most mindennél fontosabbak. A lemara­dásunk az európai országokhoz képest pe­dig egyre nő. Ekkora luxust a nálunk sokkal fejlettebb országok sem engedhetnének meg maguknak. Szerintem bármelyik ország megirigyelhetné politikusaink képességeit, azt, ami már egyenesen művészetnek számít, ahogyan immár majd két évtizede fenn tudják tartani az „illúziók világát”. Mintha csak csodára várnának, hogy valaki más oldja meg a felgyülemlett problémákat, hátha valaki más ismeri be az elmúlt több mint másfél évtized hibáit, tévedéseit. Na­gyon nagy baj az, ha az ember minden rosszért másokat tesz felelőssé. Nyilván­való hogy mindegyik politikus kerüli az olyan lépések megtételét, amelyek pártjuk népszerűségének csökkenéséhez vezetnek. Az idő pedig egyre csak múlik, és a következ­ményeket nemcsak a gyerekeink, hanem az uno­káink is érezni fogják.
    Hogy a fent említett hiányosságok, ese-mények hogyan hatnak majd szűkebb környeze­tünkre, azt majd az idő mu­tatja meg. Községünk vezetősége továbbra is kitart,és meg van győződve, hogy a be­ígért és megkezdett beruházások megvaló­sulnak. Az eredmények szemmel láthatók, községünk épül-szépül. A tájékoztatásban dolgozókra hárul a felelősség, hogy minden­ről időben és részletesen beszámoljanak, mert akik ebben a mai világban eredmé­nyeket tudnak felmutatni, a legkevesebb amit elvárhatnak, amit megérdemelnek, hogy munkájukról tudjon a közvélemény.  Az biztos, hogy a megkésett és hiányos tá­jékoztatás az egész közösségünknek kárt okozhat.

Gecse István

april 2007.

Naslovna strana
Opštinske vesti
Izgradnja može da počne
Dnevnik aktivnosti lokalne samouprave
Molski dobošar
Vesti iz policije
Učenici pišu
Impresum


Design by VA